ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (17/05/2011)

 

Αγαπητές /οί συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ , πιστή στην τήρηση διαδικασιών διαφάνειας και στη βάση της χρηστής διοίκησης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της ουσιαστικής και υπεύθυνης ενημέρωσης των μελών του Οργανισμού. Η Διαφάνεια αυτή θα οδηγήσει στην πληρέστερη κατανόηση όλων όσων συμβαίνουν θα συμβάλει στον ουσιαστικό διάλογο θα ενισχύσει τις δημοκρατικές διαδικασίες και θα απαιτήσει από όλους ενάργεια, εγρήγορση ώστε να αντιμετωπιστούν  με επιτυχία και από όλους Όλα τα δύσκολα του παρόντος  , με στόχο να διασφαλιστεί το Μέλλον το δικό μας , των παιδιών μας και των γηρατειών μας.

Στον άξονα αυτό, τηρεί τη δέσμευσή της και αναρτά  στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης Μαΐου 2011 πλήρη, ολοκληρωμένα , με αναλυτικές αναφορές , πίνακες, σχεδιαγράμματα και φωτογραφικό υλικό για πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού.

Τα μέλη του Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ εκ των πραγμάτων διαμορφώνουν κοινωνική πολιτική καθώς συµµετέχουν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε διεργασίες που αναπόφευκτα επηρεάζουν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ο αυξημένος αυτός ρόλος συνεπάγεται μεγαλύτερη ανάγκη και ευθύνη της Διοίκησης  για λογοδοσία απέναντι στις οικείες Ενώσεις και τα  μέλη  του Οργανισμού. Η ενημέρωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα των μελών  και ευθύνη  των Διοικήσεων να ενημερώνουν  όλους ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τους ασφαλισμένους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  τους ,για όσα συμβαίνουν στο Ταμείο μας για τα θετικά αλλά και τα αρνητικά καταστάσεων που έχουν τις ρίζες τους στο κλειστό παρελθόν του Οργανισμού .

Ωστόσο , είναι αξιοσημείωτο ότι στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση επί του συνόλου των μελών 9.729 προσήλθαν και υπέγραψαν 1.266μέλη , κατά τη λήξη και ψηφοφορία παρευρίσκονταν λιγότεροι από 100 . Το στοιχείο αυτό αν και ανησυχητικό ( ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή περίοδο για τον Κλάδο των ΜΜΕ) δεν ανακάμπτει τη στάση της Διοίκησης ΄ τουναντίον  ενισχύει τις προθέσεις για αμφίδρομη επικοινωνία.

Ειδικότερα για τους συναδέλφους των Ενώσεων ΕΣΗΕΜΘ και ΕΠΗΕΘ που δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση , είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερωθούν για όλες τις απόψεις που ακούστηκαν .

Επισημαίνεται ότι στην κατεύθυνση αυτή , η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ από τον Ιούνιο του 2009   αναρτά την Ημερήσια Διάταξη όλων των συνεδριάσεων του ΔΣ,   ενώ σύντομα θα αναρτηθούν και οι από τον Ιούνιο του 2011 αποφάσεις κάθε συνεδρίασης καθώς αναμένεται να αντιμετωπιστούν κάποια ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ δημοσιοποιεί αναφορές δράσης ,οικονοµικά στοιχεία και υιοθετεί πρακτικές σε όλους τους Τοµείς του Οργανισμού, εναρμονισμένες µε το σύγχρονο περιβάλλον και τους Κώδικες δεοντολογίας. Η πιστή τήρηση των Αρχών του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ και των διαχρονικών Αξιών της Δημοκρατίας, της Ισονομίας ,της Αντικειμενικότητας , της Ελευθερίας της έκφρασης, του Συνέρχεσθαι  και της απόλυτης Διαφάνειας όπως προβλέπονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελούν αδιαπραγμάτευτες πρακτικές της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ.

Ισχυρή μας πεποίθηση είναι ότι στη βάση αυτή αναβαθμίζεται και εδραιώνεται η σχέση εμπιστοσύνης .

Μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο και την ενθάρρυνση της επικοινωνίας προωθείται η εξέλιξη και  η πρόοδος γεγονός που υπογραμμίζει την κοινή δέσμευση  της Διοίκησης και όλων των Υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ για βέλτιστη απόδοση, ποιοτική αναβάθμιση των λειτουργιών , εκσυγχρονισμό με επίκεντρο ΠΑΝΤΑ τους Ασφαλισμένους μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ