ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης

194 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για το θέμα της ασφάλισης των εμμέσων μελών με πρωτογενή ασφαλιστικό φορέα αποφάσισε κατά την υπ αριθ.12/12-4-2010 να θέσει το θέμα και τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας για το θέμα επιτροπής σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου για την τελική απόφαση να έχει και την άποψη των ασφαλισμένων. Οι προτάσεις που τέθηκαν ήταν:

α) να παραμείνουν στον κλάδο περίθαλψης του Οργανισμού όσοι είχαν υπαχθεί πριν το έτος 1998 και είναι συνταξιούχοι και

β) να σταματήσει η κάλυψη για όλους τους υπόλοιπους

Οι ασφαλισμένοι που ανταποκρίθηκαν ήταν 197. Οι απόψεις είναι ανηρτημένες παρακάτω. Τα αποτελέσματα μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:

  • 136 ασφαλισμένοι ζητούν την κατάργηση του θεσμού της συμπληρωματικής ασφάλισης
  • 25 ασφαλισμένοι ζητούν να παραμείνουν τα συνδεδεμένα μέλη στον κλάδο περίθαλψης
  • 3 ασφαλισμένοι συμφωνούν με τις προτάσεις του Δ.Σ.
  • 1 ασφαλισμένος συμφωνεί με την πρώτη πρόταση του Δ.Σ.
  • 5 ασφαλισμένοι συμφωνούν με τη δεύτερη πρόταση του Δ.Σ.
  • 4 ασφαλισμένοι ζητούν οι  εργαζόμενοι σύζυγοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις μη εργαζόμενες
  • 2 ασφαλισμένοι ζητούν τη συνέχιση του θεσμού με την καταβολή κάποιου ποσού-εισφορά
  • 2 ασφαλισμένοι ζητούν ότι ισχύσει να ισχύσει για όλους, ανεξαρτήτως φύλου και ημερομηνία υπαγωγής
  • 16 ασφαλισμένοι συνδέουν το θέμα με άλλα ζητήματα, π.χ. κτίριο, επίδομα βρεφονηπιακού κ.α. χωρίς να κάνουν συγκεκριμένη πρόταση

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ