Ανακοίνωση

Βοήθημα πυροπλήκτων ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ

Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ στη συνεδρίασή του 30/31-8-2009 αποφάσισε να βοηθήσει τους συναδέλφους που επλήγησαν από τη φοβερή θεομηνία στις 21 και 22 Αυγούστου 2009 στη Βορειοανατολική Αττική παρέχοντας τα κάτωθι βοηθήματα:

  1. Σε περίπτωση καταστροφής της οικίας μέχρι ποσού € 10.000,00
  2. Σε περίπτωση καταστροφής της οικοσυσκευής μέχρι ποσού € 5.000,00
  3. Σε περίπτωση καταστροφής του περιβάλλοντα χώρου και εφόσον υπάρχουν εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία της οικίας μέχρι ποσού € 3.000,00

Δεν παρέχεται το βοήθημα όταν δεν υπάρχει κατοικία.
Προκειμένου να χορηγηθεί το παραπάνω βοήθημα, οι ασφαλισμένοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων:

  1. Αίτηση
  2. Φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε9
  3. Βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και από το Δήμο που ανήκει το ακίνητο, με αναλυτική περιγραφή των καταστροφών που υπέστη
  4. Σε περίπτωση που το ακίνητο εμφανίζεται στο όνομα του-της συζύγου του ασφαλισμένου θα πρέπει να προσκομίσει και «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ» (Αρχείο Πρωτοδικείου Κυρίλλου Λουκάρεως & Λ. Αλεξάνδρας)
  5. Εάν ο ασφαλισμένος ζει με τους γονείς του θα πρέπει να προσκομίσει, εκτός από το Ε9 των γονιών και τη φορολογική δήλωση του ιδίου που να εμφανίζει την έδρα του και στη Δήλωσή του να μην εμφανίζει δαπάνη για ενοίκιο κατοικίας.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει αυτοψία από το μηχανικό του Οργανισμού.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ