ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Γνωμοδότηση του ΕΔΟΕΑΠ για θέμα Καπράνου

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσής σας για ενέργειες της Διοικήσεως που μας αφορούν όλους, το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ ανακοινώνει τηγνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, σχετικά με την απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ για προσωρινή διαγραφή από το Μητρώο Μελών της Ένωσης του Δημήτρη Καπράνου.

Υπενθυμίζεται ότι σε Α΄βαθμό η απόφαση ήταν ποινή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο της ΕΣΗΕΑ, ενώ σε Β΄βαθμό η απόφαση είναι διαγραφή 2 χρόνων. Ως εκ τούτου η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις όποιες (αν) πιθανές επιπτώσεις της απόφασης στο Ασφαλιστικό Μητρώο του Δ. Καπράνου.