Ανακοίνωση

Γνωμοδότηση του ΕΔΟΕΑΠ για θέμα Καπράνου

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσής σας για ενέργειες της Διοικήσεως που μας αφορούν όλους, το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ ανακοινώνει τηγνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, σχετικά με την απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ για προσωρινή διαγραφή από το Μητρώο Μελών της Ένωσης του Δημήτρη Καπράνου.

Υπενθυμίζεται ότι σε Α΄βαθμό η απόφαση ήταν ποινή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο της ΕΣΗΕΑ, ενώ σε Β΄βαθμό η απόφαση είναι διαγραφή 2 χρόνων. Ως εκ τούτου η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις όποιες (αν) πιθανές επιπτώσεις της απόφασης στο Ασφαλιστικό Μητρώο του Δ. Καπράνου.