ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Μέτρα ελέγχου νοσοκομ. δαπανών στον ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ  ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ  ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της εμπορευματοποίησης της υγείας έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πολλοί συνάδελφοί μας καλούνται να καταβάλουν υπέρογκα ποσά  για αμοιβές ιατρών και νοσοκομειακές δαπάνες σε ιδιωτικά θεραπευτήριαπροκειμένου να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ίαση. Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, με αίσθημα ευθύνης και ορμώμενη από την ανάγκη για την προστασία των μελών του, στη συνεδρίαση 41/9-11-2009 προχώρησε στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του ανωτέρω φαινομένου, προκειμένου να θεσμοθετήσει πλήρη και διάφανο έλεγχο των δαπανών υγείας πρώτη φορά στον ΕΔΟΕΑΠ.

Συγκεκριμένα, εφεξής η έγκριση έκδοσης εισιτηρίων για προγραμματισμένες επεμβάσεις  πραγματοποιείται από ειδική Επιτροπήαποτελούμενη από: τον Αρχίατρο ή τους αναπληρωτές του και ιατρούς του Οργανισμού αντίστοιχης-με το νόσημα ή την αιτία εισόδου-ειδικότητας.

Για περιστατικά που αφορούν  μείζονες επεμβάσεις (καρδίας, θώρακα, αγγείων, τοποθέτηση βηματοδότη,stents κλπ) οι ασφαλισμένοι ή τα νοσηλευτήρια οφείλουν να προσκομίζουν στον ΕΔΟΕΑΠ τις σχετικές αναλυτικές  ιατρικές γνωματεύσεις του θεράποντος ιατρού της επιλογής τους και τυχόν επιπρόσθετα ιατρικά στοιχεία (πχ εξετάσεις ή έγγραφα που θα αποδεικνύουν το νόσημα), που θα ζητηθούν από τον ιατρό του Ταμείου. Το εισιτήριο θα εκδίδεται από τον Αρχίατρο μόνο  μετά από έλεγχο που θα πραγματοποιεί ο καρδιοχειρουργός-θωρακοχειρουργός δρ. Φώτης Παναγόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Συνδέσμου Χειρουργών Θώρακος, Καρδίας και Αγγείων Ελλάδος.

Για τις προγραμματισμένες επεμβάσεις οι οποίες συνεπάγονται μεγάλο κόστος (λόγω χρήσης ειδικών υλικών) ο Αρχίατρος θα συγκροτεί άμεσα στο εξής Επιτροπή και θα  διενεργεί έλεγχο. Στη συνέχεια θα  εκδίδεται εισιτήριο.

Τα εισιτήρια των προγραμματισμένων επεμβάσεων-λόγω του ελέγχου από την Επιτροπή-θα εκδίδονται πλέον την επόμενη ημέρα και όχι αυθημερόν.

Επιπρόσθετα, δεν θα εγκρίνεται σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια  εκ των υστέρων καμία χειρουργική πράξη  εάν η διάγνωση διαφέρει από την αιτία εισόδου, που αναφέρεται στο εισιτήριο. Αυτό θεσμοθετήθηκε σαφώς  στις νέες συμβάσεις του ΕΔΟΕΑΠ.

Αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης επιτροπής είναι ο έλεγχος των νοσοκομειακών δαπανών. Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιείται:

α) πριν την έκδοση του εισιτηρίου  από την ιατρική υπηρεσία, β) κατά την εισαγωγή του ασφαλισμένου σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο από ειδική εταιρεία ελέγχου και γ) μετά την έξοδο του ασθενούς  από αυτό, με  τον έλεγχο και την κοστολόγηση των τιμολογίων βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

Ωστόσο ο έλεγχος δεν σταματά εδώ. Πραγματοποιούνται σημαντικές προσπάθειες και για τον περιορισμό της πολυφαρμακίας.

Οι δαπάνες για τα φάρμακα παρουσιάζουν σε ετήσια βάση δραματικά αυξητική πορεία, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε αποτελεσματικότερη ίαση των ασφαλισμένων. Παράδειγμα πολυφαρμακίας αποτελεί το γεγονός ότι ένα ποσοστό των εισαγωγών σε νοσοκομεία οφείλεται σε κακή χρήση ή στην υπερκατανάλωση φαρμάκων. Επίσης, η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία στην κατανάλωση αντιβιοτικών και τους καλοκαιρινούς μήνες, με αποτέλεσμα όχι μόνο την οικονομική επιβάρυνση  του Οργανισμού αλλά και την εξάντληση της δραστικότητας/αποτελεσματικότητας  των αντιβιοτικών.

Ήδη από 1/3/2010 στον 1o όροφο του ΕΔΟΕΑΠ,  δύο γιατροί καθημερινά έχουν αναλάβει τη συνταγογράφηση φαρμάκων για χρονίως πάσχοντες, των οποίων η νόσος έχει διαγνωσθεί και καταγραφεί στο ιατρικό ιστορικό που τηρεί η Ιατρική μας Υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό, οι ιατροί μας μπορούν να κρίνουν την πορεία της υγείας του ασθενούς τους και ανάλογα να εκτιμήσουν την κατάσταση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ έδωσε οδηγίες στις υπηρεσίες για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Συγκεκριμένα, ασφαλισμένοι μας που έχουν νοσηλευτεί και λόγω της  κατάστασης της υγείας τους λαμβάνουν νοσοκομειακά φάρμακα, μπορούν να τα προμηθεύονται χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων ή από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε τιμές που αναμένουμε να ορίσει η Πολιτεία. Ο ΕΔΟΕΑΠ  διενεργεί πλέον ηλεκτρονικό  έλεγχο για  τις συγκεκριμένες συνταγές βάσει των ονομαστικών καταστάσεων που στέλνουν τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία.

Η λήψη μέτρων για την πολυφαρμακία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι οι ασφαλισμένοι, με αντικειμενικά προβλήματα υγείας, με χρόνιες και ανίατες παθήσεις ή αναπηρίες, θα μείνουν χωρίς τα φάρμακά τους! Η αλόγιστη χρήση όμως είναι αυτή που αποτελεί κίνδυνο, κυρίως  για την υγεία των μελών του Οργανισμού. Η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να γίνεται βάσει ιατρικών συστάσεων και συμβουλών, με εξατομίκευση της συνταγής ανάλογα με την περίπτωση κάθε ασθενούς. Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι δυστυχώς αυτό δεν γινόταν μέχρι τώρα.

Ο έλεγχος αγγίζει και το κομμάτι των παρακλινικών εξετάσεων. Η παραλαβή παραπεμπτικού σημειώματος από την  Ιατρική Υπηρεσία  του Οργανισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ως προέγκριση  για τις  εξετάσεις. Και πάλι η Ιατρική μας Υπηρεσία, βάσει του ιατρικού ιστορικού κάθε ασφαλισμένου, ελέγχει και  γνωματεύει για τη συχνότητα και το είδος των εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβληθεί το μέλος. Η συχνή εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων δεν έχει κανένα νόημα αν δεν γίνεται βάσει ιατρικών οδηγιών ή πρωτοκόλλου ή εάν δεν ακολουθείται η υποδειχθείσα διατροφική αγωγή ώστε να γίνεται πραγματικός έλεγχος της κατάστασης της υγείας των ασφαλισμένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ  οδηγήθηκε στη θέσπιση της διαδικασίας αυτής για δύο λόγους: Αφενός για να προστατεύσει τους ασφαλισμένους του και τα οικονομικά του Ταμείου  και αφετέρου για να επιτύχει την οργάνωση και την αποτελεσματικότερη και ποιοτικά αναβαθμισμένη παροχή των ιατρικών υπηρεσιών προς τα μέλη του. Η συνεχής αιμορραγία από την ανεξέλεγκτη για χρόνια φαρμακευτική, παρακλινική ή νοσοκομειακή περίθαλψη είναι ανάγκη να σταματήσει. Ο έλεγχος των ανωτέρω μέτρων καταγράφεται στον προϋπολογισμό του 2010 με μείωση των δαπανών που αγγίζει το ποσό των 2.500.000€ μετά από μελέτη. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό είναι εφικτό χωρίς να θίγει κανένα από τα δικαιώματα των ασθενούντων ασφαλισμένων μελών μας και των οικογενειών τους.

Με την πεποίθηση ότι γίνεται αντιληπτό από όλους πως οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν με γνώμονα το δικαίωμα των ασφαλισμένων μας για την καλύτερη δυνατή περίθαλψη, σήμερα και στο μέλλον.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ