ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Νέοι φορείς ιατρικής περίθαλψης

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010 

ΣΥΝΑΨΗ  ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

  • Για πρώτη φορά σύμβαση με Περιοδοντολόγο
  • Δυνατότητα διακοπών για νεφροπαθείς σε αιμοκάθαρση
  • Προφυλάξτε το Ταμείο μας τηρώντας τις νέες διαδικασίες Ελέγχου

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Στην προσπάθεια για περιστολή των δαπανών, καταστολή περιττών εξόδων και αυστηρό ιατρικό, οικονομικό και διοικητικό  έλεγχο, για πρώτη φορά στην 30χρονη ιστορία του ΕΔΟΕΑΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε σύναψη νέων  συμβάσεων με φορείς και κέντρα Δευτεροβάθμιας  ιατρικής περίθαλψης αλλά και με ελεγκτική εταιρεία.

Συγκεκριμένα:

  • Στην ΑΔΣ 46, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης με την εταιρεία MEDNET ΕΛΛΑΣ. Σκοπός της ανωτέρω συνεργασίας είναι ο έλεγχος των χρεώσεων που αφορούν σε νοσήλια και ο έλεγχος στο φαινόμενο εμπορευματοποίησης της Υγείας. Ο ρόλος της MEDNET ΕΛΛΑΣ είναι ελεγκτικός. Έχει αναλάβει την άσκηση προνοσηλευτικούκαι ιατρικού ελέγχου για κάθε ασφαλισμένο που χρειάζεται να εισαχθεί για την ίασή του σε κάποιο από τα παρακάτω νοσηλευτήρια:

1)Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

2) Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ

3)Ερρίκος Ντυνάν

4) ΙΑΣΩ GENERAL

5)Ευρωκλινική Αθηνών

Ο έλεγχος όμως δεν σταματά εδώ. Η MEDNET ΕΛΛΑΣ θα παρακολουθεί την εξέλιξη της νοσηλείας του ασθενούς, ενημερώνοντας την Ιατρική Υπηρεσία (Αρχίατρος) για την κατάσταση της υγείας  του μέλους. Επίσης, θα διενεργεί εξαντλητικό έλεγχο στους  λογαριασμούς ώστε να αποφεύγονται υπερβολικές χρεώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις, τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τον ΕΔΟΕΑΠ, αλλά και για να διαπιστώνεται η ορθή τήρηση της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ Οργανισμού και του εκάστοτε ιδιωτικού νοσηλευτηρίου.

Παρακαλούνται όλοι οι ασφαλισμένοι μας να διευκολύνουν τον έλεγχο της νοσοκομειακής περίθαλψης  που στόχο έχει την εξυγίανση και την προάσπιση των συμφερόντων   του  Ταμείου.

  • Σας ενημερώνουμε ακόμη πως μετά από αίτημα πολλών ασφαλισμένων μας εμπλουτίστηκε το δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών με την ειδικότητα οδοντιάτρου περιοδοντολόγου για πρώτη φορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, στην ΑΔΣ 46 συνεδρίασή του αποφάσισε τη σύναψη σύμβασης με τον οδοντίατρο περιοδοντολόγο κ. Γεώργιο Κοντοβαζαινίτη, για παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΕΔΟΕΑΠ. Τα μέλη θα μπορούν να επισκέπτονται το ιατρείο του κου Κοντοβαζαινίτη (Λ.Βασ.Σοφίας 54,Αθήνα) χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά, αφού προηγουμένως παίρνουν έγκριση περιοδοντικής θεραπείας από τον ελεγκτή οδοντίατρο του Οργανισμού.
  • Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, θέλοντας να καλύψει ακόμα περισσότερες ανάγκες των ασφαλισμένων, συμπεριέλαβε στη λίστα των συμβεβλημένων ιατρών μια νέα ειδικότητα, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα  υπηρεσιών οδοντιατρικής περίθαλψης  που προσφέρονται στα μέλη του (οδοντοθεραπείες, ενδοδοντικές θεραπείες, προσθετική,  ορθοδοντική).
  • Εμφυτεύματα: Το Διοικητικό Συμβούλιο με γνώμονα το καλό και το συμφέρον για όλα τα μέλη του Οργανισμού, σήμερα και στο μέλλον και λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών αποφάσισε ότι : Από 1ης Σεπτεμβρίου θα εγκρίνονται πέντε εμφυτεύματα κατ΄ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση νωδότητας θα εγκρίνονται κατ΄ ανώτατο όριο πέντε εμφυτεύματα ανά γνάθο. Υπενθυμίζεται το ανώτατο ηλικιακό όριο των 70 ετών για την έγκριση. Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει τη λύση των εμφυτευμάτων μετά την ηλικία αυτή θα αποζημιώνεται για το χειρουργικό και προσθετικό μέρος σύμφωνα με τις τιμές του ΕΔΟΕΑΠ. Όσες εγκρίσεις έχουν ήδη δοθεί για εμφυτεύματα θα υλοποιηθούν και θα αποζημιωθούν κανονικά. Διευκρινίζεται ότι από τον έλεγχο θα πρέπει αποδεδειγμένα να προκύπτει ότι εγκρίνονται διότι δεν υπήρχε άλλη οδοντοθεραπευτική λύση.
  • Ακόμη, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που υποβάλλονται στη διαδικασία της αιμοκάθαρσης και κατοικούν, ταξιδεύουν ή κάνουν διακοπές στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, καταρτίστηκε σύμβαση  ΕΔΟΕΑΠ με το Κέντρο Διακοπών Αιμοκάθαρσης στη Μεσσηνία. Τα μέλη μας μπορούν να εκτελούν στο συγκεκριμένο κέντρο τις αιμοκαθάρσεις τους χωρίς κόστος και με παραπεμπτικό ΕΔΟΕΑΠ.
  • Επιπρόσθετα, ο ΕΔΟΕΑΠ, φροντίζοντας άμεσα για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του που υποφέρουν από νευρολογικές παθήσεις, σύναψε σύμβαση με το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Κλινικής Νευροφυσιολογίας του Νοσηλευτικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ασφαλισμένοι μας μπορούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου εργαστηρίου για τις ακόλουθες (ενδεικτικά) εξετάσεις:

-πλήρης κλινική νευρό-ωτολογική εξέταση

-δοκιμασίες περιστροφής σε έδρανο τύπου Barany, θερμοδιακλυσμός και καταγραφή οφθαλμικών κινήσεων

-ποσοτική μέτρηση της ισορροπίας σε θεσεογραφική πλατφόρμα και

-σύνταξη γραπτών συμπερασμάτων προς τον παραπέμποντα ιατρό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση των μελών του ΕΔΟΕΑΠ αποτελεί η έκδοση και προσκόμιση  στο Εργαστήριο του αντίστοιχου παραπεμπτικού, το οποίο θα εκδίδει η Υγειονομική Υπηρεσία του Οργανισμού.

  • Επίσης, στην ΑΔΣ 17, εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με τη Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για συγκεκριμένες εξετάσεις (HPV, K-ras, Braf) με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων για εξειδικευμένες εξετάσεις υψηλού κόστους.

 

Τέλος, οι Υπηρεσίες του  ΕΔΟΕΑΠ με εντολή της Διοίκησης φρόντισαν και εφάρμοσαν ΑΜΕΣΑ την υποχρέωση για ηλεκτρονική αναγραφή του αριθμού ΑΜΚΑ στο συνταγολόγιο και στα παραπεμπτικά του ΕΔΟΕΑΠ από 1η Ιουλίου. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικών Ασφαλίσεων), ο Οργανισμός ενημέρωσε το Σύστημά του με τον αριθμό ΑΜΚΑ για 11.630 άμεσα ασφαλισμένους,  προκειμένου αυτοματοποιημένα να αναγράφεται στα ιατρικά παραστατικά που  εκδίδονται από την Ιατρική Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ.Φ 42000/οικ.3089/299-9/2/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Δεν έγινε δυνατόν να βρεθεί ο ΑΜΚΑ 6500 περίπου ασφαλισμένων κυρίως έμμεσων μελών, ώστε να ενημερωθεί πλήρως το μητρώο των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ.

Παρακαλούμε, λοιπόν, τους συναδέλφους να προσκομίσουν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (τηλ.210-72.64.700,επιλογή 3) τον αριθμό ΑΜΚΑ για τα έμμεσα και δικαιοδόχα μέλη μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχόμενο Υγεία και Δύναμη σε όλους, διαβεβαιώνει ότι  μένει πιστό στη δέσμευσή του για τον εκσυγχρονισμό, τη διαφάνεια και την ισότιμη μεταχείριση όλων των ασφαλισμένων, αλλά και την προστασία των οικονομικών του Ταμείου μας, σήμερα και στο μέλλον.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ