Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15, 25 και 26 του Καταστατικού

του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Μαϊου 2011 και ώρα 2.00′ μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του  κτηρίου ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 και Ηριδανού 5 – 1ος όροφος) με τα εξής θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός  του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους  2010
  4. Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010, για τις διαδικασίες της αγοράς του κτιρίου επί της οδού Σισίνη 18 και για τις διαδικασίες απόκτησης των χρεογράφων για τις χρήσεις 1999 έως 2007
  5. Έγκριση Ισολογισμού  και αποτελεσμάτων χρήσεως 2010
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2011
  7. Ανακοίνωση ημερομηνοχρονολογίας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής
  8. Απόφαση περί συνέχισης ή μη της περίθαλψης μελών λόγω της οριστικής διαγραφής από ΕΣΗΕΑ για παραβίαση καταστατικών διατάξεων.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, (παρόντες το 1/4 του αριθμού των μετόχων – μελών) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 17η Μαϊου 2011, την ίδια ώρα, στην αίθουσα ΝΙΚΗ/ΑΠΟΛΛΩΝ/ΑΘΗΝΑ του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 42)  και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αθήνα, 4  Μαϊου 2011

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ