ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού  Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 23η Ιουνίου 2012 και ώρα 14.00 στο ξενοδοχείο TITANIA (Πανεπιστημίου 42 στο συνεδριακό χώρο «ΕΥΡΩΠΗ», στον ημιώροφο) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Παρουσίαση Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας ΕΔΟΕΑΠ
  4. Συνεργασία ΕΔΟΕΑΠ με ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  5. Λήψη απόφασης για αύξηση εισφοράς από 3% σε 6% των εν ενεργεία μελών  του Οργανισμού
  6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2011
  7. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το πρώτο έτος της θητείας του
  8. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2011
  9. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2012

Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

Στην τρίτη  Γενική Συνέλευση απαρτία πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2012

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ