ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟ

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως καιΠεριθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) επιθυμεί να συνεργασθεί με εξωτερικό Ιατρό Κυτταρολόγο, προς εξυπηρέτηση των θηλέων ασφαλισμένων του Οργανισμού, για την πραγματοποίηση κυτταρολογικών εξετάσεων κολποτραχηλικών επιχρισμάτων (Pap test).

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις  κατωτέρω προϋποθέσεις:

  1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής  Σχολής της  Ελλάδος ή ισότιμης σχολής   του εξωτερικού  αναγνωρισμένης από το κράτος
  2. Να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο  Ιατρικό Σύλλογο    
  3. Να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος 
  4. Να έχουν Ιατρική ειδικότητα  Κυτταρολογίας
  5. Να διαθέτουν Ιδιωτικό Ιατρείο – Κυτταρολογικό Εργαστήριο, το οποίο να διαθέτει  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
  6. Το Κυτταρολογικό εργαστήριο να διαθέτει επίσημη διαπίστευση ή πιστοποίηση

 Η παραλαβή των δειγμάτων θα γίνεται από τα  Ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ και θα μεταφέρονται από τον ίδιο τον Ιατρό με  δική του αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη.

Η παράδοση των απαντήσεων – αποτελεσμάτων  θα γίνεται από τον συμβεβλημένο Ιατρό στις Υπηρεσίες του Οργανισμού  εντός (2) δύο ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων.

 Οι προσφορές για την αμοιβή του Ιατρού ανά Paptest, με πλήρες βιογραφικό και τα παραπάνω δικαιολογητικά ( σε φωτοτυπία)θα  κατατίθενται σε κλειστό φάκελο από  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από  08:00–16:00 στη Γραμματεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18 και Ηριδανού, 5ος όροφος (τηλ.210 72 64 874).

 Οι προσφορές  θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 5/12/2014

             Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ.Παπασταμέλο

 (τηλ. 210 72 64 367)

                                                      

 ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ