ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Ή ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Ή ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

 

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) επιθυμεί να προσλάβει ιατρό παθολόγο ή Γενικό Ιατρό για τα εξωτερικά ιατρεία του, με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η απασχόληση του στα ιατρεία του Οργανισμού θα είναι 5ωρη (9.00 – 14.00) για 5 εργάσιμες ημέρες, ενώ ο ιατρός θα πρέπει να ασχολείται και με περίπου πέντε τηλεφωνικές εφημερίες το μήνα.

Η κατάθεση των αιτήσεων, με πλήρες βιογραφικό και βεβαίωση μέλους από τον Ιατρικό Σύλλογο, θα γίνεται στη Γραμματεία Διεύθυνσης του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18 και Ηριδανού. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, στον φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ή ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.

Για την πρόσληψη θα συνεκτιμηθούν τίτλοι σπουδών και προϋπηρεσία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτω των 50ετών. Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη μεταπτυχιακοί τίτλοι εσωτερικού και εξωτερικού. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν έως 3Οκτωβρίου 2011. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Γκιώνη, τηλ. 210-72 64 348.

TΟ Δ.Σ. ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ