ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού  Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως σε δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 15η Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 και Ηριδανού 5-1ος όροφος) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Παρουσίαση Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας ΕΔΟΕΑΠ
  4. Συνεργασία ΕΔΟΕΑΠ με ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  5. Λήψη απόφασης για αύξηση εισφοράς από 3% σε 6% των εν ενεργεία μελών  του Οργανισμού
  6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2011
  7. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το πρώτο έτος της θητείας του
  8. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2011
  9. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2012

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, (παρόντες το 1/4 του αριθμού των μετόχων-μελών) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 23η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο TITANIA (Πανεπιστημίου 42, στο συνεδριακό χώρο «ΕΥΡΩΠΗ», στον ημιώροφο) με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ