Ανακοίνωση

Τα νοσήλια για το Ν. Κακαουνάκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, σταθμίζοντας το θέμα που προέκυψε από το θάνατο του συναδέλφου ΝΙΚΟΥ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ, αποφάσισε να μη γίνει καμία καταβολή νοσηλίων στο θεραπευτήριο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα που έχει ξεκινήσει κατόπιν εντολής της  οικογένειάς του (ΣΔΣ 1/11-1-2010).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ