ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από την 1η Ιουλίου είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ στις συνταγές των φαρμάκων, σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ.Φ 42000/οικ.3089/299-9/2/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.

Σας παρακαλούμε λοιπόν να προσκομίσετε τον αριθμό ΑΜΚΑ το δικό σας και των εμμέσων μελών για την ενημέρωση του μητρώου. Για την Αθήνα, θα απευθυνθείτε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ή μπορείτε  να μας το  στείλετε στο fax:210-72.93.631. Για τηΘεσσαλονίκη, απευθυνθείτε στο γραφείο του ΕΔΟΕΑΠ (τηλ: 2310-27.82.71).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο:210-72.64.700, επιλογή 3.

                                                                        ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ