ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

O NEOΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.3863/2010 ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις για τη Σύνταξη, την Επικούρηση, το Εφάπαξ και την Περίθαλψη. Ο νέος ασφαλιστικός νόμος Ν. 3863/2010,  πουθενά δεν μας εξαιρεί. Μας αντιμετωπίζει σκληρά όπως όλους τους Έλληνες πολίτες! Σε όλες τις διατάξεις θίγει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα νεότερων αλλά και των παλαιότερων σκληρά εργαζόμενων στα ΜΜΕ.

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ο ΕΔΟΕΑΠ δεν εξαιρούνται! Απλά δεν συγχωνεύονται, όπως άλλα Ταμεία, γιατί τα δικά μας Ταμεία δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να μας ενσωματώσει π.χ. στο ΙΚΑ θα έπρεπε να μας επιδοτήσει το ελληνικό Δημόσιο, όπως τα άλλα Ταμεία που βρίσκονται στο κόκκινο και να καταβάλουν οι εργοδότες ασφαλιστικές εισφορές.

Διαβάστε τα άρθρα που μας αφορούν. Οι υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ με εντολή της Διοικήσεως ετοίμασαν τα παρακάτω κείμενα και από το Σεπτέμβριο υπάλληλοί μας, ειδικά εκπαιδευμένοι στο νέο συνταξιοδοτικό, θα απαντούν και δια ζώσης στις ερωτήσεις των μελών μας.ΠΡΟΣΟΧΗ:Η παρούσα ανάρτηση του νέου ασφαλιστικού Νόμου Ν.3863/2010, θα ενημερώνεται συνεχώς, με τα στοιχεία κάθε ερμηνευτικής εγκυκλίου, που θα μας γνωστοποιεί το αρμόδιο Υπουργείο.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ