ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

 

Δημσια Διαβολευση επ Σχεδου Διακρυξης για το ργο:

«Διαδικτυακ Πλατφρμα Εξυπηρτησης  Συναλλασσομνων με τον ΕΔΟΕΑΠ».

 

ΕΛΗΞΕ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 21-05-12.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA ΑΥΤΗΣ.

α) Σντομη αναφορ στο αντικεμενο -στχο της προκρυξης/ Προμηθευμενο εδος:

 

Το αντικεμενο του ργου αφορ στην ανπτυξη μιας ολοκληρωμνης Διαδικτυακς πλατφρμας για τη βελτωση της εξυπηρτησης των συναλλασσμενων με τον ΕΔΟΕΑΠ, με μφαση στους ασφαλισμνους πολτες.

Η διαδικτυακ πλατφρμα θα παρχει υπηρεσες ηλεκτρονικς εξυπηρτησης στους συναλλασσμενους με τον ΕΔΟΕΑΠ, αυτοματοποιντας τις διαδικασες πληροφρησης, ατησης και κδοσης πιστοποιητικν και λοιπν εγγρφων και ηλεκτρονικς ανταλλαγς δεδομνων.

Η διαδικτυακ πλατφρμα θα αποτελε το συνδετικ κρκο των υφιστμενων επιμρους συστημτων του φορα με τους συναλλασσμενους, θα εξωτερικεει τις πληροφορες που συγκεντρνονται σε αυτν και θα καλπτει μσω απομακρυσμνης πρσβασης τις ανγκες πληροφρησης & εξυπηρτησης λων των συναλλασσμενων με τις υπηρεσες του Οργανισμο.

Η προτεινμενη πλατφρμα θα αποτελεται απ τα ακλουθα κρια υποσυστματα / σνολα ηλεκτρονικν υπηρεσιν:

  • Υποσστημα Ηλεκτρονικς Εξυπηρτησης Ασφαλισμνου
  • Υποσστημα Ηλεκτρονικς Εξυπηρτησης Επιχειρσεων/ Εργοδοτν
  • Υποσστημα Ηλεκτρονικς Διασνδεσης με Συνεργαζμενους Παρχους Ιατρικν Υπηρεσιν
  • Υποσστημα Ηλεκτρονικς Διασνδεσης με ελεγκτικος φορες υγεας
  • Υποσστημα Ηλεκτρονικς Διασνδεσης με φαρμακεα
  • Υποσστημα παραγωγς στατιστικν στοιχεων (MIS)

Σε λα τα ανωτρω υποσυστματα θα υπρχει ειδικ πρβλεψη για ΑΜΕΑ και λλες πληθυσμιακς ομδες, χι μνο μσω ειδικν εκδσεων του συστματος, προσαρμοσμνων στις ιδιατερες ανγκες τους, αλλ και με επιπρσθετες πληροφορες και υπηρεσες ειδικο ενδιαφροντος.

Επιπλον, στο πλασιο του ργου θα δημιουργηθε απ τον ΕΔΟΕΑΠ τηλεφωνικ γραμμ μεσης πληροφρησης και εξυπηρτησης λων των συναλλασσομνων με τον οργανισμ, η οποα θα παρχει υποστριξη και καθοδγηση στη χρση της Διαδικτυακς Πλατφρμας Εξυπηρτησης Συναλλασσομνων.

 

β) Αντικεμενο:

 

Το ργο χει ενταχθε στην Πρσκληση 25.2 του Ε.Π. «Ψηφιακ Σγκλιση» (κωδικς ΟΠΣ ργου 362354, αρ. πρωτ. Υποβολς 3304 8/7/2011, αρ. πρωτοκλλου νταξης 151.150/ΨΣ3304-Α2, ΣΑΕ Ε0348 και ο συνολικς προπολογισμς του ανρχεται στο ποσ των εξακοσων ενενντα εννα χιλιδων ευρ (699.000,00 €) συμπεριλαμβανομνου ΦΠΑ 23%. Αξα χωρς ΦΠΑ: 568.292,68 €.

Αποτελεται απ 2 υποργα τα

Β1) Σχεδιασμς και υλοποηση Διαδικτυακς Πλατφρμας Εξυπηρτησης συναλλασσμενων με τον ΕΔΟΕΑΠ συνολικς αξας 687,000 ευρ περιλαμβανομνου του ΦΠΑ και

Β2)Δρσεις Προβολς & Προθησης συνολικς αξας 12.000 ευρ περιλαμβανομνου του ΦΠΑ.

 

γ) Διρκεια:

 

Η Δημσια Διαβολευση θα διαρκσει απ 04/05/2012 ως 21/5/2012. ΕΛΗΞΕ

 

δ) Πληροφορες:

 

Για περισστερες πληροφορες δετε παρακτω τα 4 συνημμνα αρχεα προκρυξης (αποτελεται απ 3 pdf και 1 επ πλον pdf που περιχει το σχδιο σμβασης με τον τελικ ανδοχο) :

  1. Αντικεμενο και προδιαγραφς του ργου.
  2. Γενικο και ειδικο ροι.
  3. Υποδεγματα και πνακες συμμρφωσης.
  4. Υπδειγμα σμβασης.

 

Στοιχεα επικοινωνας φορα:

 

Ενιαος Δημοσιογραφικς Οργανισμς Επικουρικς Ασφλισης και Περθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)

Τηλ. 00 30 2107264763 κα Ρνια Σκλαβονου

Φαξ. 00 30 2107264744

Email : rsklavounou@edoeap.gr

Φρμα Παρατηρσεων/Προτσεων