Ιστορία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π

Ιστορικό Ιδρυσης

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ιδρύθηκε το έτος 1968.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά διετία από αρχαιρεσίες των Ενώσεων που συμμετέχουν σε αυτόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη της Ενώσεως Συντακτών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.),ένα μέλος της Ενώσεως Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), δύο μέλη της Ενώσεως Προσωπικού Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.) και ένα μέλος της Ενώσεως Προσωπικού Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Η.Ε.Θ.).

Μέτοχοι-μέλη του ΕΔΟΕΑΠ είναι τα μέλη των τεσσάρων Επαγγελματικών Ενώσεων δηλαδή της Ε.Σ.Η.Ε.Α, της Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ., της Ε.Π.Η.Ε.Α. και της Ε.Π.Η.Ε.Θ., οι οποίοι ασφαλίζονται και στους 3 κλάδους (επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, κλάδου υγείας) του Οργανισμού. Επίσης ασφαλίζονται στον Οργανισμό, το προσωπικό του, οι γιατροί (εκτός από τον κλάδο της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης) καθώς και το προσωπικό των Ενώσεων. Παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στους ιδιοκτήτες ημερήσιων εφημερίδων και στο προσωπικό του ΕΤΑΠ ΜΜΕ – κλάδος Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.. Οι ιδιοκτήτες ημερησίων εφημερίδων ασφαλίζονται επιπλέον και στον κλάδο επικουρικής σύνταξης.

Τα μέλη μετά την εγγραφή τους στις οικείες επαγγελματικές Ενώσεις και αφού περάσουν από ιατρικό έλεγχο, προσέρχονται στα γραφεία, συμπληρώνουν απογραφικό δελτίο προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παίρνουν την κάρτα μέλους τους, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της περίθαλψής τους.