ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Συχνές Ερωτήσεις

Τομέας Ασφάλισης

 • 1. Πώς μπορώ να συμπληρώσω ή να τροποποιήσω τα στοιχεία επικοινωνίας μου ή την αλλαγή του ΑΔΤ στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Μπορείτε να εισέλθετε μέσω της επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ στην ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

 • 2. Πώς θα υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ το νεογέννητο τέκνο μου;

  Για την υπαγωγή του νεογέννητου τέκνου σας στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ,  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

  • ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία θα αναγράφεται και ο ΑΜΚΑ του τέκνου
  • βεβαίωση από τον φορέα του άλλου γονέα ότι δεν είναι ασφαλισμένο ή Υπεύθυνη Δήλωση από τον άλλο γονέα, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει ασφαλίσει το τέκνο στο δικό του ασφαλιστικό φορέα.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr ή στο typthess@edoeap.gr  για τους ασφαλισμένους της Β. Ελλάδος.

 • 3. Μπορώ να ασφαλίσω τα τέκνα μου στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ;

  Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ασφαλίζονται τα άγαμα φυσικά, αναγνωρισθέντα, ή υιοθετημένα, οι προγονοί καθώς τα ανάδοχα τέκνα των οποίων την επιμέλεια κατέχει με δικαστική πράξη ο άμεσα ασφαλισμένος, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Μετά την ενηλικίωση, τα τέκνα μπορούν να συνεχίσουν στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ έως την ηλικία των 24 ετών αν και εφόσον είναι άγαμα, άνεργα και δεν δικαιούνται περίθαλψη σε άλλο φορέα. Μετά τη συμπλήρωση των 24 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 26 ετών, μπορούν να συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό εφόσον είναι άνεργα, άγαμα, χωρίς δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο φορέα και είναι υποχρεωτικά φοιτητές.

  Τέκνα άνω του 24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον δεν σπουδάζουν ή μετά το 26ο έτος, μπορούν να παραμείνουν στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ με την καταβολή εισφοράς.

  Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογένειας, εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν αποδεδειγμένα δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα, κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

  Για την υπαγωγή τέκνων στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  Ανήλικα τέκνα

  • ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
  • ΑΜΚΑ
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

  Τέκνα ηλικίας 18-24 ετών

  • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο . Εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
  • βεβαίωση σπουδών (προαιρετικά)
  • έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
  • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΔΤ
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 

  Τέκνα ηλικίας 24-26 ετών

  • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο . Εκδίδεται και από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
  • βεβαίωση σπουδών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
  • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με αιτιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου
  • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΔΤ
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 

  Τέκνα ηλικίας άνω των 24 ή 26 για ασφάλιση με καταβολή εισφοράς

  • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο . Εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
  • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με αιτιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου
  • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΔΤ
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

  Ειδικά για τις περιπτώσεις αναπήρων τέκνων, προστίθεται στα παραπάνω δικαιολογητικά και η γνωμάτευση ΚΕΠΑ από όπου να προκύπτει αναπηρία 67% και άνω καθώς και τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση γονέα, ενώ στις περιπτώσεις ανάδοχων τέκνων η σχετική δικαστική απόφαση.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.

 • 4. Μπορεί να υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ο/η σύζυγος – συμβίος/ια μου;

  Προκειμένου να υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ως προστατευόμενο σας μέλος ο/η σύζυγος – συμβίος/α, θα πρέπει να είναι άνεργος/η και να μην έχει δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον άμεσα ασφαλισμένο και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases ή επικυρωμένο το σύμφωνο συμβίωσης
  • τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του/της συζύγου
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με αιτιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών στο πεδίο του/της συζύγου
  • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΔΤ
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.

 • 5. Πώς μπορώ να ανανεώσω την ασφάλιση των τέκνων μου στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Για όλες τις περιπτώσεις ανανέωσης ασφάλισης τέκνου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο. Εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
  • υπεύθυνη Δήλωση άμεσου μέλους ότι το τέκνο δεν έχει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ή ελεύθερα επαγγέλματα, δεν εργάζεται, είναι άγαμο, δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα και σε περίπτωση αλλαγής των στοιχειών αυτών ή στράτευσης των αρρένων τέκνων, οφείλει να ενημερώσει τον Οργανισμό.

  Επίσης, ανά κατηγορία ηλικίας τέκνων απαιτούνται επιπλέον των ανωτέρω και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  Τέκνα ηλικίας 18-24 ετών

  • βεβαίωση σπουδών (προαιρετικά)
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 

  Τέκνα ηλικίας 24-26 ετών

  • βεβαίωση σπουδών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
  • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με δικαιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ακολούθως  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και είναι ανοικτή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

  Τέκνα ηλικίας άνω των 24 ή 26 για ασφάλιση με καταβολή εισφοράς

  • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με δικαιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr και η κάλυψη παρέχεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

  Ειδικά για τις περιπτώσεις αναπήρων τέκνων, προστίθεται στα παραπάνω δικαιολογητικά και το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από όπου να προκύπτει αναπηρία 67% και άνω και τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση γονέα, ενώ στις περιπτώσεις ανάδοχων τέκνων η σχετική δικαστική απόφαση.

  Η ασφάλιση των έμμεσων μελών θα ανανεώνεται μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον Τομέα Ασφάλισης. Εάν κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας μέσω ΗΔΙΚΑ διαπιστωθεί ότι υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα, η ασφάλιση δεν θα ανανεώνεται.

  Σε περίπτωση που δεν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αίτημα συνέχισης ασφάλισης του έμμεσου μέλους θα παραμένει σε εκκρεμότητα και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά.

  Η ανανέωση των ενήλικων τέκνων γίνεται κατόπιν αίτησης του άμεσα ασφαλισμένου και ισχύει μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, εκτός των τέκνων με εισφορά.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr

 • 6. Πώς μπορώ να ανανεώσω την ασφάλιση του/της συζύγου/ συμβίου/ιας μου στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Προκειμένου να ανανεωθεί η περίθαλψή τους απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδίδεται και από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases ή επικυρωμένο το σύμφωνο συμβίωσης
  • τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του/της συζύγου
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης με δικαιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών στο πεδίο του/της συζύγου

  Σε περίπτωση που δεν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αίτημα συνέχισης ασφάλισης του έμμεσου μέλους θα παραμένει σε εκκρεμότητα και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr  αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ακολούθως  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και είναι ανοικτή μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 • 7. Πώς μπορώ να αλλάξω τον τραπεζικό λογαριασμό που έχω δηλώσει στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Για αλλαγή IBAN πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης όπου αναγράφετε το ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού. Επίσης, θα χρειαστεί να επισυνάψετε και την εκτύπωση τραπεζικού λογαριασμού / στιγμιότυπο οθόνης e-banking προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων σας και τα αποστέλλετε στο info@edoeap.gr ή στο typthess@edoeap.gr για τους ασφαλισμένους της Β. Ελλάδος.

  Εναλλακτικά, η δήλωση IBAN μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του ΕΔΟΕΑΠ επιλέγοντας την εφαρμογή Επικαιροποίηση Στοιχείων Ασφαλισμένου.

 • 8. Πώς κλείνω ραντεβού με γιατρό ΕΔΟΕΑΠ;

  Για να κλείσετε ραντεβού (εκτός του οδοντιατρικού τμήματος, του  ακτινολογικού και του μικροβιολογικού τμήματος), μπορείτε να εισέρχεστε στην Πλατφόρμα Ασφαλισμένων ΕΔΟΕΑΠ.

  Επίσης, για όλα τα ραντεβού ( εκτός του μικροβιολογικού τμήματος) μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα ηλεκτρονικών ραντεβού στο 2107264700 επιλογή 1 και να συνδεθείτε με εκπρόσωπο του ΕΔΟΕΑΠ καθημερινά εκτός Σ/Κ ώρες 08.00-17.00.

  Για τη Θεσσαλονίκη , μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα ηλεκτρονικών ραντεβού στο 2310278271 επιλογή 2 , καθημερινά εκτός Σ/Κ ώρες 08.00-19.00.

  Για ραντεβού με το μικροβιολογικό τμήμα, μπορείτε να καλέσετε τη γραμματεία μικροβιολογικού τμήματος στο 2107264700 επιλογή 1 και στη συνέχεια 3 καθημερινά εκτός Σ/Κ ώρες 08.00-16.00.

 • 9. Πώς θα πάρω βεβαίωση (ασφάλισης, χρόνου προϋπηρεσίας, επιλογής υγειονομικού φορέα, κ.α.);

  Για να σας χορηγηθεί βεβαίωση ασφάλισης πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση, αναγράφοντας το λόγο που επιθυμείτε να εκδοθεί (π.χ. για χρήση στον ΕΦΚΑ). Η βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email που έχετε δηλώσει.

  Σε ότι αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης για επιλογή υγειονομικού φορέα, χρειάζεται η αίτησή σας για τη χορήγηση βεβαίωσης να συνοδεύεται με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

  Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΔΟΕΑΠ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΕΦΚΑ

  Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΟΕΑΠ

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.

 • 10. Εργάζομαι σε Γραφείο Τύπου . Μπορώ να ασφαλισθώ στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται υποχρεωτικώς:

  Μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία τύπου και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου απασχολούν τουλάχιστον δέκα (10) επιπλέον άτομα με σχέση μισθωτής εργασίας ή με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Επιπλέον, τα μέλη των τεσσάρων Ιδρυτικών Ενώσεων Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., Ε.Π.Η.Ε.Α. και Ε.Π.Η.Ε.Θ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου με απασχόληση σε μέχρι δύο εργοδότες (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 ν. 4387/2016), ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ, εφόσον ασκούν δημοσιογραφική εργασία.

 • 11. Εμφανίζω διπλή ασφαλιστική ικανότητα. Τι πρέπει να κάνω;

  Εάν εμφανίζετε ασφαλιστική ικανότητα στον ΕΦΚΑ από παράλληλη εργασία πρέπει να προβείτε στις κάτωθι ενέργειες:

  Είναι απαραίτητο να επιλέξετε έναν φορέα υγειονομικής περίθαλψης συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης και αποστέλλοντάς το στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr, το οποίο θα συνοδεύει το αίτημά σας για τη χορήγηση βεβαίωσης επιλογής υγειονομικού φορέα.

  Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΔΟΕΑΠ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΕΦΚΑ

  Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΟΕΑΠ

  Στη συνέχεια θα σας χορηγηθεί βεβαίωση εξαίρεσης (στην περίπτωση που επιλέξετε τον ΕΔΟΕΑΠ για την υγειονομική σας περίθαλψη), την οποία χρειάζεται να καταθέσετε στον ΕΦΚΑ προκειμένου να απαλλαγείτε  από διπλή εισφορά ασθενείας και να μεριμνήσετε για τη διαγραφή σας από τον άλλο φορέα καθότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν είναι σύννομη η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας σε δύο ασφαλιστικούς φορείς.

  Στην περίπτωση που το δικαίωμα περίθαλψής σας στον άλλο φορέα είναι εκ παραδρομής ενεργό, θα πρέπει να αιτηθείτε τη διαγραφή σας από αυτόν.

 • 12. Έχω μπλοκάκι , μπορώ να είμαι ασφαλισμένος στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, στην ασφάλιση υπάγονται υποχρεωτικώς μεταξύ άλλων όλοι οι μισθωτοί και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 – απασχόληση με ΔΠΥ σε ΜΕΧΡΙ δύο εργοδότες (εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης.

 • 13. Πότε λήγει η περίθαλψη μου στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Στον ΕΔΟΕΑΠ οι ασφαλισμένοι καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για όσο χρόνο έχουν εισφορές από απασχόληση ή από επιδότηση λόγω ανεργίας. Επίσης, στην ασφάλιση του Οργανισμού μπορούν να παραμείνουν όσοι είναι άνεργοι υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση για υπαγωγή στο ασφάλιστρο ανέργου εντός δύο μηνών από τη λήξη της εργασίας ή της επιδότησης. Σε περίπτωση παρέλευσης των δύο μηνών, ο ασφαλισμένος που δεν προβαίνει σε ενέργειες, χρεώνεται τυχόν χρήση ΤΥΠ.

 • 14. Είμαι άνεργος. Τι πρέπει να κάνω για να παραμείνω στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Στην ασφάλιση του Οργανισμού μπορούν να παραμείνουν όσοι είναι άνεργοι υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση για υπαγωγή στο ασφάλιστρο ανέργου την επόμενη ημέρα και εντός δύο μηνών από τη λήξη της εργασίας ή της επιδότησης λόγω ανεργίας.

  Εφόσον επιθυμείτε να παραμείνετε ασφαλισμένος στον ΕΔΟΕΑΠ καταβάλλοντας τη μηνιαία εισφορά ασθενείας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποστέλλοντας το τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας  και συμπληρωμένη τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός από το υπάρχον κείμενο θα πρέπει να αιτιολογήσετε τυχόν εισοδήματα από α) μισθωτή εργασία, β) αυτ. φορολογούμενα ποσά ή γ) επιχειρηματική δραστηριότητα που εμφανίζονται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σας.

  Στην περίπτωση που επιδοτείστε ως άνεργος από τον ΟΑΕΔ ή  το ΤΑΤΤΑ και η τελευταία εργασία πριν την επιδότηση ήταν ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να παραμείνετε στην ασφάλιση του Οργανισμού και θα πρέπει να αποστείλετε την απόφαση της επιδότησής σας και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.

 • 15. Ποιο είναι το ποσό της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας;

  Το ύψος του  ποσού της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας ανέρχεται στα €46,15 εάν το οικογενειακό φορολογητέο σας εισόδημα είναι άνω των €14.000,00 και στα €23,08 εάν είναι κάτω των €14.000,00.

 • 16. Τι ισχύει για την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και πώς εκδίδεται;

  Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας  των ασφαλισμένων του.

  Η Ευρωπαϊκή Κάρτα χορηγείται από τον Τομέα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων μετά από σχετική αίτηση του ασφαλισμένου και με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώου του Οργανισμού. Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και αποστέλλεται στο info@edoeap.gr. H διαδικασία έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας είναι άμεση.

  Δικαιούχοι των παροχών περίθαλψης είναι τα πρόσωπα που ορίζονται στο Άρθρο 2 του Κανονισμού Υγείας ΕΔΟΕΑΠ (υπ.αριθμ.Φ 40155/14631/601 αποφ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1664/Β/4-7-2013).

  Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

  – Ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας

  – Προσωπικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της κάρτας ή, εάν ο αριθμός αυτός δεν υπάρχει, τον αριθμό του ασφαλισμένου, από τον οποίο προκύπτουν τα δικαιώματα του κατόχου της κάρτας

  – Ημερομηνία γέννησης του κατόχου της κάρτας

  – Ημερομηνία λήξης της κάρτας

  – Κωδικό ΙSO του κράτους μέλους έκδοσης της κάρτας

  – Κωδικό αριθμό και ακρώνυμο του αρμόδιου φορέα

  – Λογικό αριθμό της κάρτας

  Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις προσωρινής διαμονής κατά τις οποίες ένας ασφαλισμένος απαιτεί παροχές σε είδος, ανεξαρτήτως του σκοπού της διαμονής, ο οποίος μπορεί να είναι ο τουρισμός, οι επαγγελματικές δραστηριότητες ή οι σπουδές.

  Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας αποδεικνύει ότι ο κάτοχος της κάρτας δικαιούται παροχές ασθένειας σε είδος στο κράτος μέλος διαμονής, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για ιατρικούς λόγους και οι οποίες χορηγούνται κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε ένα άλλο κράτος μέλος, ώστε ο κάτοχος της κάρτας να μην αναγκάζεται να επιστρέψει στο αρμόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας για να λάβει την απαραίτητη θεραπεία.

  Ο σκοπός των παροχών αυτού του τύπου είναι να επιτρέπεται στον/στην ασφαλισμένο/ασφαλισμένη να συνεχίσει τη διαμονή του/της υπό ιατρικά ασφαλείς συνθήκες.

  Η ΕΚΑΑ δεν ισχύει για προγραμματισμένη θεραπεία.

  Αν κατοικείτε σε άλλο κράτος από αυτό στο οποίο είστε ασφαλισμένος, αποκτάτε το δικαίωμα σε όλες τις παροχές σε είδος που χορηγούνται στο κράτος κατοικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση σχετικής αίτησης στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ για τη χορήγηση του κοινοτικού εντύπου S1.  Το συγκεκριμένο έντυπο παρέχει  υγειονομική κάλυψη σε εσάς και στα μέλη της οικογένειάς σας.

 • 17. Κάθε πότε καταβάλλεται η επικουρική σύνταξη;

  Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται την προτελευταία εργάσιμη κάθε μήνα. Εάν η ημέρα αυτή είναι αργία ή Σαββατοκύριακο, η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

 • 18. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βγω στη σύνταξη;

   Θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τον κύριο φορέα για την ανεύρεση των προϋποθέσεων και στη συνέχεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Επικούρησης του ΕΔΟΕΑΠ.

 • 19. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης χορήγησης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ από τον ΕΔΟΕΑΠ;

  Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότητησης στον κύριο φορέα από τον ασφαλισμένο είναι απαραίτητο να γίνει υποβολή αίτησης επικούρησης και εφάπαξ στον ΕΔΟΕΑΠ.

  Για την υποβολή αίτησης επικούρησης και εφάπαξ συμπληρώνετε το παρόν έντυπο

  Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο του πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα ασφάλισης
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ( 2 όψεις)
  • Φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού/ΙΒΑΝ (με πρώτο αναφερόμενο όνομα , αυτό του δικαιούχου).

  Η αποστολή μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@edoeap.gr με την ένδειξη «Αίτηση Επικούρησης».

 • 20. Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αίτηση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας;

  Το αργότερο μέχρι την υποβολή ή ταυτόχρονα με τη αίτηση για συνταξιοδότηση.

 • 21. Τι ισχύει με τις αυξήσεις και την καταβολή αναδρομικών των συντάξεων, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Κράτους, για τον ΕΔΟΕΑΠ;

  Οι σχετικές ανακοινώσεις αφορούν σε φορείς δημοσίου που εφαρμόζουν μνημονιακούς νόμους για τις μειώσεις συντάξεων.

 • 22. Είμαι έγκυος, τι πρέπει να κάνω για το επίδομα λοχείας;

  Για το επίδομα λοχείας θα πρέπει να στείλετε :

  • συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου αναγράφετε ότι δεν έχετε άλλη εργασία εκτός από (την εταιρεία στην οποία εργάζεστε) και ότι δεν δικαιούστε αντίστοιχο επίδομα από άλλο φορέα καθώς και
  • βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται το διάστημα απουσίας σας, το διάστημα που θα σας καταβάλλουν μισθό και το ύψος των μικτών μηνιαίων αποδοχών σας.

  Σημειώνεται ότι η διεκπεραίωσή της ξεκινά από την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr

 • 23. Τι ισχύει για το επίδομα ασθενείας, ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

  Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Κανονισμού Υγείας παρέχεται βοήθημα ασθενείας  σε εν ενεργεία ασφαλισμένους οι οποίοι απέχουν από την εργασία, λόγω ασθενείας , που παρατείνεται περισσότερο από τριάντα ημέρες.

  Το επίδομα ασθενείας παρέχεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιάτρου του Οργανισμού, ο οποίος παρακολουθεί με την Ιατρική Υπηρεσία και τους εντεταλμένους ελεγκτές τον ασθενή όσο αυτός νοσηλεύεται κατ’ οίκον.

  Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου αναγράφετε ότι δεν έχετε άλλη εργασία εκτός από (την εταιρεία στην οποία εργάζεστε) και ότι δεν δικαιούστε αντίστοιχο επίδομα από άλλο φορέα καθώς και
  • βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται το διάστημα απουσίας σας, το διάστημα που θα σας καταβάλλει μισθό ο εργοδότης (30 ημερολογιακές ημέρες) και το ύψος των μικτών μηνιαίων αποδοχών σας.
  • τις αναρρωτικές άδειες που έχετε λάβει για όλο το διάστημα της απουσίας σας.

  Επισημαίνεται ότι ο χρόνος για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας αρχίζει να υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα κατά την οποία ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε τριάντα ημέρες ασθένειας. Το ύψος του επιδόματος αυτού καθορίζεται στο 50% του συνόλου από εργασία ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ΣΣΕ της αντίστοιχης Ένωσης, των αποδοχών όλων των πηγών εργασίας για τις οποίες ασφαλίζεται στον ΕΔΟΕΑΠ ο μέτοχος μέλος, κατά το χρόνο της ασθένειάς του και καταβάλλεται στο τέλος κάθε συμπληρωμένου δεκαπενθήμερου.

  Το επίδομα ασθενείας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα δίμηνο.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr