ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Συχνές Ερωτήσεις

Τομέας Ασφάλισης

 • 1. Πώς μπορώ να συμπληρώσω ή να τροποποιήσω τα στοιχεία επικοινωνίας μου ή την αλλαγή του ΑΔΤ στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Μπορείτε να εισέλθετε μέσω της επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ στην ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

 • 2. Πώς θα υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ το νεογέννητο τέκνο μου;

  Για την υπαγωγή του νεογέννητου τέκνου σας στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ,  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

  • ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία θα αναγράφεται και ο ΑΜΚΑ του τέκνου
  • βεβαίωση από τον φορέα του άλλου γονέα ότι δεν είναι ασφαλισμένο ή Υπεύθυνη Δήλωση από τον άλλο γονέα, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει ασφαλίσει το τέκνο στο δικό του ασφαλιστικό φορέα.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr ή στο typthess@edoeap.gr  για τους ασφαλισμένους της Β. Ελλάδος.

 • 3. Μπορώ να ασφαλίσω τα τέκνα μου στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ;

  Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ασφαλίζονται τα άγαμα φυσικά, αναγνωρισθέντα, ή υιοθετημένα, οι προγονοί καθώς τα ανάδοχα τέκνα των οποίων την επιμέλεια κατέχει με δικαστική πράξη ο άμεσα ασφαλισμένος, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Μετά την ενηλικίωση, τα τέκνα μπορούν να συνεχίσουν στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ έως την ηλικία των 24 ετών αν και εφόσον είναι άγαμα, άνεργα και δεν δικαιούνται περίθαλψη σε άλλο φορέα. Μετά τη συμπλήρωση των 24 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 26 ετών, μπορούν να συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό εφόσον είναι άνεργα, άγαμα, χωρίς δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο φορέα και είναι υποχρεωτικά φοιτητές.

  Τέκνα άνω του 24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον δεν σπουδάζουν ή μετά το 26ο έτος, μπορούν να παραμείνουν στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ με την καταβολή εισφοράς.

  Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογένειας, εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν αποδεδειγμένα δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα, κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

  Για την υπαγωγή τέκνων στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  Ανήλικα τέκνα

  Τέκνα ηλικίας 18-24 ετών

  • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο. Εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
  • βεβαίωση σπουδών (προαιρετικά)
  • έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
  • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΔΤ
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 

  Η ανανέωση της περίθαλψης των τέκνων -έμμεσων ασφαλισμένων γίνεται άπαξ μέχρι την 31/12 του έτους συμπλήρωσης του  24ου έτους μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών κατά την συμπλήρωση του 18ου έτους του τέκνου, εφόσον έχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στον ΕΔΟΕΑΠ και δεν έχει δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

  Επισημαίνεται ότι ο γονέας -άμεσο μέλος του ΕΔΟΕΑΠ υποχρεούται να ενημερώνει τον Οργανισμό για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του τέκνου (π.χ. ανάληψη εργασίας ,στράτευση κλπ).

  Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι το τέκνο εμφανίζει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, η περίθαλψή του θα διακόπτεται αυτομάτως.

  Τέκνα ηλικίας 24-26 ετών

  • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο . Εκδίδεται και από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
  • βεβαίωση σπουδών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
  • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με αιτιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου
  • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΔΤ
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 

  Τέκνα ηλικίας άνω των 24 ή 26 για ασφάλιση με καταβολή εισφοράς

  • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο . Εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
  • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με αιτιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου
  • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΔΤ
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

  Ειδικά για τις περιπτώσεις αναπήρων τέκνων, προστίθεται στα παραπάνω δικαιολογητικά και η γνωμάτευση ΚΕΠΑ από όπου να προκύπτει αναπηρία 67% και άνω καθώς και τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση γονέα, ενώ στις περιπτώσεις ανάδοχων τέκνων η σχετική δικαστική απόφαση.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.

 • 4. Μπορεί να υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ο/η σύζυγος – συμβίος/ια μου;

  Προκειμένου να υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ως προστατευόμενο σας μέλος ο/η σύζυγος – συμβίος/α, θα πρέπει να είναι άνεργος/η και να μην έχει δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον άμεσα ασφαλισμένο και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases ή επικυρωμένο το σύμφωνο συμβίωσης
  • τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του/της συζύγου
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με αιτιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών στο πεδίο του/της συζύγου
  • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΔΤ
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.

 • 5. Πώς μπορώ να ανανεώσω την ασφάλιση των τέκνων μου στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Για όλες τις περιπτώσεις ανανέωσης ασφάλισης τέκνου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο. Εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
  • υπεύθυνη Δήλωση άμεσου μέλους ότι το τέκνο δεν έχει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ή ελεύθερα επαγγέλματα, δεν εργάζεται, είναι άγαμο, δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα και σε περίπτωση αλλαγής των στοιχειών αυτών ή στράτευσης των αρρένων τέκνων, οφείλει να ενημερώσει τον Οργανισμό.

  Επίσης, ανά κατηγορία ηλικίας τέκνων απαιτούνται επιπλέον των ανωτέρω και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  Τέκνα ηλικίας 18-24 ετών

  Η ανανέωση της περίθαλψης των τέκνων -έμμεσων ασφαλισμένων γίνεται άπαξ μέχρι την 31/12 του έτους συμπλήρωσης του  24ου έτους μετά από την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, κατά την συμπλήρωση του 18ου έτους του τέκνου.

  Ο γονέας υποβάλλει επίσης:

  • βεβαίωση σπουδών (προαιρετικά)
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 

   Για την κατηγορία ενήλικων τέκνων ηλικίας 19 έως 23 ετών γίνεται αυτόματη παράταση της περίθαλψης έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο συμπληρώνει το 24ο έτος της ηλικίας, χωρίς την υποχρέωση υποβολής  δικαιολογητικών εκ μέρους του γονέα -άμεσα ασφαλισμένου  , μετά από έλεγχο στην ΗΔΙΚΑ , εφόσον έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στον ΕΔΟΕΑΠ και δεν έχουν δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

  Επισημαίνεται ότι ο γονέας -άμεσο μέλος του ΕΔΟΕΑΠ υποχρεούται να ενημερώνει τον Οργανισμό για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του τέκνου (π.χ. ανάληψη εργασίας ,στράτευση κλπ).

  Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι το τέκνο εμφανίζει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, η περίθαλψή του θα διακόπτεται αυτομάτως.

   

  Τέκνα ηλικίας 24-26 ετών

  • βεβαίωση σπουδών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
  • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με δικαιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ακολούθως  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και είναι ανοικτή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

  Τέκνα ηλικίας άνω των 24 ή 26 για ασφάλιση με καταβολή εισφοράς

  • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με δικαιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr και η κάλυψη παρέχεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

  Ειδικά για τις περιπτώσεις αναπήρων τέκνων, προστίθενται στα παραπάνω δικαιολογητικά:

  • πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από όπου να προκύπτει αναπηρία 67% και άνω
  • τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση γονέα
  • Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (συμπληρώνεται από το γονέα)

  Για τις περιπτώσεις ανάδοχων τέκνων απαιτείται επιπλέον η σχετική δικαστική απόφαση.

  Η ασφάλιση των έμμεσων μελών θα ανανεώνεται μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον Τομέα Ασφάλισης. Εάν κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας μέσω ΗΔΙΚΑ διαπιστωθεί ότι υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα, η ασφάλιση δεν θα ανανεώνεται.

  Σε περίπτωση που δεν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αίτημα συνέχισης ασφάλισης του έμμεσου μέλους θα παραμένει σε εκκρεμότητα και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά.

  Η ανανέωση των ενήλικων τέκνων γίνεται κατόπιν αίτησης του άμεσα ασφαλισμένου και ισχύει μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, εκτός των τέκνων με εισφορά.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.

 • 6. Πώς μπορώ να ανανεώσω την ασφάλιση του/της συζύγου/ συμβίου/ιας μου στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Προκειμένου να ανανεωθεί η περίθαλψή τους απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδίδεται και από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases ή επικυρωμένο το σύμφωνο συμβίωσης
  • τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του/της συζύγου
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης με δικαιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών στο πεδίο του/της συζύγου

  Σε περίπτωση που δεν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αίτημα συνέχισης ασφάλισης του έμμεσου μέλους θα παραμένει σε εκκρεμότητα και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr  αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ακολούθως  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και είναι ανοικτή μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 • 7. Πώς μπορώ να ανανεώσω την ασφάλισή μου στον ΕΔΟΕΑΠ ως δικαιοδόχο μέλος;

  Προκειμένου να ανανεωθεί η περίθαλψη των δικαιοδόχων συζύγων, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  Προκειμένου να ανανεωθεί η περίθαλψη των δικαιοδόχων τέκνων, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  Η περίθαλψη των δικαιοδόχων μελών του Οργανισμού λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ανανεώνεται με την αποστολή του σχετικού αιτήματος στο info@edoeap.gr καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής επικαιροποίησης.

 • 8. Πώς θα πάρω βεβαίωση (ασφάλισης, χρόνου προϋπηρεσίας, επιλογής υγειονομικού φορέα, κ.α.);

  Για να σας χορηγηθεί βεβαίωση ασφάλισης πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση, αναγράφοντας το λόγο που επιθυμείτε να εκδοθεί (π.χ. για χρήση στον ΕΦΚΑ). Η βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email που έχετε δηλώσει.

  Σε ότι αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης για επιλογή υγειονομικού φορέα, χρειάζεται η αίτησή σας για τη χορήγηση βεβαίωσης να συνοδεύεται με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

  Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΔΟΕΑΠ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΕΦΚΑ

  Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΟΕΑΠ

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.

 • 9. Εργάζομαι σε Γραφείο Τύπου . Μπορώ να ασφαλισθώ στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται υποχρεωτικώς:

  Μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία τύπου και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου απασχολούν τουλάχιστον δέκα (10) επιπλέον άτομα με σχέση μισθωτής εργασίας ή με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Επιπλέον, τα μέλη των τεσσάρων Ιδρυτικών Ενώσεων Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., Ε.Π.Η.Ε.Α. και Ε.Π.Η.Ε.Θ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου με απασχόληση σε μέχρι δύο εργοδότες (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 ν. 4387/2016), ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ, εφόσον ασκούν δημοσιογραφική εργασία.

 • 10. Εμφανίζω διπλή ασφαλιστική ικανότητα. Τι πρέπει να κάνω;

  Εάν εμφανίζετε ασφαλιστική ικανότητα στον ΕΦΚΑ από παράλληλη εργασία πρέπει να προβείτε στις κάτωθι ενέργειες:

  Είναι απαραίτητο να επιλέξετε έναν φορέα υγειονομικής περίθαλψης συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης και αποστέλλοντάς το στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr, το οποίο θα συνοδεύει το αίτημά σας για τη χορήγηση βεβαίωσης επιλογής υγειονομικού φορέα.

  Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΔΟΕΑΠ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΕΦΚΑ

  Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΟΕΑΠ

  Στη συνέχεια θα σας χορηγηθεί βεβαίωση εξαίρεσης (στην περίπτωση που επιλέξετε τον ΕΔΟΕΑΠ για την υγειονομική σας περίθαλψη), την οποία χρειάζεται να καταθέσετε στον ΕΦΚΑ προκειμένου να απαλλαγείτε  από διπλή εισφορά ασθενείας και να μεριμνήσετε για τη διαγραφή σας από τον άλλο φορέα καθότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν είναι σύννομη η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας σε δύο ασφαλιστικούς φορείς.

  Στην περίπτωση που το δικαίωμα περίθαλψής σας στον άλλο φορέα είναι εκ παραδρομής ενεργό, θα πρέπει να αιτηθείτε τη διαγραφή σας από αυτόν.

 • 11. Έχω μπλοκάκι , μπορώ να είμαι ασφαλισμένος στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, στην ασφάλιση υπάγονται υποχρεωτικώς μεταξύ άλλων όλοι οι μισθωτοί και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 – απασχόληση με ΔΠΥ σε ΜΕΧΡΙ δύο εργοδότες (εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης.

 • 12. Πότε λήγει η περίθαλψη μου στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Στον ΕΔΟΕΑΠ οι ασφαλισμένοι καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για όσο χρόνο έχουν εισφορές από απασχόληση ή από επιδότηση λόγω ανεργίας. Επίσης, στην ασφάλιση του Οργανισμού μπορούν να παραμείνουν όσοι είναι άνεργοι υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση για υπαγωγή στο ασφάλιστρο ανέργου εντός δύο μηνών από τη λήξη της εργασίας ή της επιδότησης. Σε περίπτωση παρέλευσης των δύο μηνών, ο ασφαλισμένος που δεν προβαίνει σε ενέργειες, χρεώνεται τυχόν χρήση ΤΥΠ.

  Εφόσον οι ασφαλισμένοι δεν επιθυμούν να παραμείνουν στην ασφάλιση του Οργανισμού, πρέπει να αιτηθούν την αναστολή της περίθαλψής τους με την αποστολή email στο info@edoeap.gr.

 • 13. Είμαι άνεργος. Τι πρέπει να κάνω για να παραμείνω στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Στην ασφάλιση του Οργανισμού μπορούν να παραμείνουν όσοι είναι άνεργοι υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση για υπαγωγή στο ασφάλιστρο ανέργου την επόμενη ημέρα και εντός δύο μηνών από τη λήξη της εργασίας ή της επιδότησης λόγω ανεργίας.

  Εφόσον επιθυμείτε να παραμείνετε ασφαλισμένος στον ΕΔΟΕΑΠ καταβάλλοντας τη μηνιαία εισφορά ασθενείας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποστέλλοντας το τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας  και συμπληρωμένη τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός από το υπάρχον κείμενο θα πρέπει να αιτιολογήσετε τυχόν εισοδήματα από α) μισθωτή εργασία, β) αυτ. φορολογούμενα ποσά ή γ) επιχειρηματική δραστηριότητα που εμφανίζονται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σας.

  Στην περίπτωση που επιδοτείστε ως άνεργος από τον ΟΑΕΔ ή  το ΤΑΤΤΑ και η τελευταία εργασία πριν την επιδότηση ήταν ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να παραμείνετε στην ασφάλιση του Οργανισμού και θα πρέπει να αποστείλετε την απόφαση της επιδότησής σας και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.

 • 14. Ποιο είναι το ποσό της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας;

  Το ύψος του  ποσού της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας ανέρχεται από 1/4/2024 στα 58,93 ευρώ  εάν το οικογενειακό φορολογητέο σας εισόδημα είναι άνω των €14.000,00 και στα 29,47 ευρώ  εάν είναι κάτω των €14.000,00.

 • 15.Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;
 • 16. Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αίτηση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας;

  Προτείνεται η αίτηση να υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την υποβολή ή ταυτόχρονα με τη αίτηση για συνταξιοδότηση.

  Σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαγοράς μετά την αίτηση απονομής επικουρικής σύνταξης, ως έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εξαγοράς.

 • 17. Είμαι έγκυος, τι πρέπει να κάνω για το επίδομα λοχείας;

  Για το επίδομα λοχείας θα πρέπει να στείλετε :

  • συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου αναγράφετε ότι δεν έχετε άλλη εργασία εκτός από (την εταιρεία στην οποία εργάζεστε) και ότι δεν δικαιούστε αντίστοιχο επίδομα από άλλο φορέα καθώς και
  • βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται το διάστημα απουσίας σας, το διάστημα που θα σας καταβάλλουν μισθό και το ύψος των μικτών μηνιαίων αποδοχών σας.

  Σημειώνεται ότι η διεκπεραίωσή της ξεκινά από την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr

  Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Υγείας ΕΔΟΕΑΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περιπτώσεις αποχής από την εργασία λόγω τοκετού μπορεί να παρέχει στα αμέσως ασφαλισμένα θήλεα μέλη του (λεχώνες) ειδικό βοήθημα ίσο με το σύνολο των αποδοχών της από εργασία ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ 45 ημερών, οι οποίες λαμβάνονται από μία μόνο πηγή κατ’ επιλογή της ενδιαφερόμενης και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ΣΣΕ της αντίστοιχης Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί βεβαίωση του εργοδότη ότι αυτή δεν έλαβε μισθό ή επίδομα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το παραπάνω βοήθημα παρέχεται έπειτα από αίτηση της ενδιαφερομένης ασφαλισμένης.

  Αποδεδειγμένα άνεργη ασφαλισμένη που καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον τοκετό, σε περίοδο λοχείας δικαιώνεται του 50% του επιδόματος λοχείας της εργαζόμενης, ήτοι 22,5 ημερομίσθια υπολογιζόμενα επί του 15πλασίου του ανώτατου τεκμαρτού ημερομισθίου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μετά της προσκόμισης φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους και Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.  1599/1986

 • 18. Τι ισχύει για την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας του 9μήνου στις ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ

  Δικαίωμα ειδικής άδειας για την προστασία της μητρότητας έχουν πλέον και οι ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τον Ν. 5078/2023 (άρθρο 150).

  Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένες του Οργανισμού δικαιούνται να λάβουν από τη ΔΥΠΑ την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών, εφόσον έχουν λάβει το επίδομα λεχωίδος από τον ΕΔΟΕΑΠ.

  Η αίτηση υποβάλλεται  στη ΔΥΠΑ και οι ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ ενημερώνουν τον Οργανισμό σχετικά με την υποβολή αυτής, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση εργοδότη, όπου αναφέρεται το διάστημα της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας
  • Πρωτόκολλο αίτησης στη ΔΥΠΑ
  • Υπεύθυνη δήλωση της ασφαλισμένης
  • Απόφαση επιδότησης από τη ΔΥΠΑ (μόλις είναι διαθέσιμη).

  Οι  δικαιούχοι επιδόματος λεχωίδος ΕΔΟΕΑΠ, των οποίων η εγκριτική απόφαση εκδόθηκε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4997/2022, δηλαδή από 25/11/2022 και εφεξής, δικαιούνται την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας με αναδρομική ισχύ.

  Η ενημέρωση προς τον ΕΔΟΕΑΠ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλεται στο info@edoeap.gr

 • 19.Τι ισχύει για την 4μηνη γονική άδεια του Ν4808/2021

  Όσον αφορά τη γονική άδεια του Ν.4808/2021, έχει διάρκεια  τέσσερις (4) μήνες ανά τέκνο έως 8 ετών, από τους οποίους οι δύο (2) πρώτοι επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ.

  Για τις επόμενους  δύο (2) μήνες, οι ασφαλισμένες προκειμένου να καλύπτονται για τον Κλάδο Υγείας -Περίθαλψης πρέπει να ενταχθούν σε καθεστώς ανεργίας με την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ασθενείας.

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην περίπτωση της γονικής άδειας του Ν.4808/2021 είναι:

  • Βεβαίωση εργοδότη όπου αναφέρεται το διάστημα της γονικής άδειας
  • Υπεύθυνη δήλωση της ασφαλισμένης
  • Πρωτόκολλο αίτησης στη ΔΥΠΑ
  • Απόφαση επιδότησης από τη ΔΥΠΑ (μόλις είναι διαθέσιμη)
  • Τελευταίο εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. εφόσον το διάστημα της άδειας ξεπερνά τους δύο (2) μήνες

  Κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων τέκνων, δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή συνεχόμενα και δικαιούνται να λάβουν το επίδομα της παρούσας για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν.

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο info@edoeap.gr

 • 20. Τι ισχύει για το επίδομα ασθενείας, ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

  Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Κανονισμού Υγείας παρέχεται βοήθημα ασθενείας  σε εν ενεργεία ασφαλισμένους οι οποίοι απέχουν από την εργασία, λόγω ασθενείας , που παρατείνεται περισσότερο από τριάντα ημέρες.

  Το επίδομα ασθενείας παρέχεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιάτρου του Οργανισμού, ο οποίος παρακολουθεί με την Ιατρική Υπηρεσία και τους εντεταλμένους ελεγκτές τον ασθενή όσο αυτός νοσηλεύεται κατ’ οίκον.

  Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου αναγράφετε ότι δεν έχετε άλλη εργασία εκτός από (την εταιρεία στην οποία εργάζεστε) και ότι δεν δικαιούστε αντίστοιχο επίδομα από άλλο φορέα καθώς και
  • βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται το διάστημα απουσίας σας, το διάστημα που θα σας καταβάλλει μισθό ο εργοδότης (30 ημερολογιακές ημέρες) και το ύψος των μικτών μηνιαίων αποδοχών σας.
  • τις αναρρωτικές άδειες που έχετε λάβει για όλο το διάστημα της απουσίας σας.

  Επισημαίνεται ότι ο χρόνος για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας αρχίζει να υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα κατά την οποία ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε τριάντα ημέρες ασθένειας. Το ύψος του επιδόματος αυτού καθορίζεται στο 50% του συνόλου από εργασία ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ΣΣΕ της αντίστοιχης Ένωσης, των αποδοχών όλων των πηγών εργασίας για τις οποίες ασφαλίζεται στον ΕΔΟΕΑΠ ο μέτοχος μέλος, κατά το χρόνο της ασθένειάς του και καταβάλλεται στο τέλος κάθε συμπληρωμένου δεκαπενθήμερου.

  Το επίδομα ασθενείας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα δίμηνο.

  Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr

 • 21. Χρειάζομαι βεβαίωση ασφάλισης. Τι πρέπει να κάνω?

  Για να σας χορηγηθεί βεβαίωση ασφάλισης, πρέπει να αποστείλετε αίτημα στην ηλ. διεύθυνση info@edoeap.gr με την ένδειξη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ αναγράφοντας υποχρεωτικά πού πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ( πχ για ΕΦΚΑ, Τράπεζα, εργοδότη, το προσωπικό σας αρχείο κλπ).
  Μόλις εκδοθεί η βεβαίωση, o Toμέας Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων θα σας την αποστείλει με μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στο email που έχετε δηλώσει κατά την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

 • 22. Πώς μπορώ να αλλάξω τον τραπεζικό λογαριασμό που έχω δηλώσει στον ΕΔΟΕΑΠ;

  Για λόγους διασφάλισης των τραπεζικών συναλλαγών η δήλωση αλλαγής ΙΒΑΝ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «Επικαιροποίηση Στοιχείων Ασφαλισμένου» με τη χρήση των κωδικών taxisnet .