Κλάδος Υγείας

Οδοντιατρική Περίθαλψη

 Η διασφάλιση της στοματικής υγείας των ασφαλισμένων και ειδικότερα η πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και ανακούφιση από τον πόνο των παθήσεων των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των γύρω ιστών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γενικής υγείας. Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ  έχοντας ως μόνιμο προσανατολισμό την προαγωγή της υγείας των ασφαλισμένων καθώς και την πρόληψη ,εφαρμόζει διευρυμένη πολιτική υγείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγείας του Οργανισμού.

Το ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΕΔΟΕΑΠ ,στεγάζεται στον 4ο όροφο του κτιρίου της οδού Σισίνη με ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 08.00-19.00

Αποτελείται από 4 έδρες, επανδρωμένες με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα νέας τεχνολογίας για γενική και ειδική οδοντιατρική περίθαλψη. Στελεχώνεται από οδοντιάτρους υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης σε θέματα περίθαλψης, πρόληψης και θεραπείας καθώς και στην άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Τηλ . Γραμματείας Οδοντιατρείων 210 7264762

Τα ωράρια των οδοντιάτρων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού  στην ενότητα ΙΑΤΡΟΙ ΕΔΟΕΑΠ, επιλέγοντας την ειδικότητα ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ.

Για την εξυπηρέτηση στα οδοντιατρεία και τα ραντεβού τους ,οι ασφαλισμένοι μπορούν να καλούν στη γραμμή των ηλεκτρονικών ραντεβού του ΕΔΟΕΑΠ 15 315 ή δια ζώσης, στο τμήμα των ραντεβού.

Βάσει του άρθρου 11 του Κανονισμού Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ, δικαίωμα στην οδοντιατρική περίθαλψη έχουν:

  • Τα άμεσα μέλη, με την εγγραφή τους στα μητρώα του ΕΔΟΕΑΠ
  • Τα προστατευόμενα (έμμεσα) μέλη, δύο (2) έτη μετά την εγγραφή τους στον ΕΔΟΕΑΠ.

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ            

Ο ΕΔΟΕΑΠ έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργαζομένων Οδοντιάτρων  σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προκειμένου να εξασφαλίσει παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης.

Οι δαπάνες που αφορούν σε οδοντοτεχνικές εργασίες και στα έξοδα για τα υλικά οδοντοτεχνίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγείας, θα επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο, όπως ισχύει και για τις εντός του Οργανισμού οδοντοτεχνικές εργασίες.

Σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται:

Ο ασφαλισμένος επισκέπτεται τον οδοντίατρο της επιλογής του, συμβεβλημένο ή μη. Ο οδοντίατρος εξετάζει τον ασφαλισμένο και καθορίζει την απαιτούμενη θεραπεία. Η θεραπεία περιγράφεται σε γνωμάτευση την οποία εκδίδει και υπογράφει ο οδοντίατρος. Τη γνωμάτευση αυτή προσκομίζει ο ασφαλισμένος για έγκριση στον Ελεγκτή Οδοντίατρο του ΕΔΟΕΑΠ. Σε περίπτωση που η δαπάνη της θεραπείας υπολείπεται των 70,00 € δεν χρειάζεται προέγκριση από τον Ελεγκτή. Κατά τη λήξη των εργασιών ο ασφαλισμένος επισκέπτεται ξανά για έλεγχο τον Ελεγκτή και του παραδίδει την πρωτότυπη γνωμάτευση.

Σε περίπτωση επιλογής μη συμβεβλημένου οδοντιάτρου, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει και το νόμιμο παραστατικό πληρωμής του οδοντιάτρου, ώστε να δικαιωθεί του ποσού που δικαιολογεί για τη θεραπεία του ο Οργανισμός.

 Το Δίκτυο Συμβεβλημένων Οδοντιάτρων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 

Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας θα πρέπει πριν την πραγματοποίηση οδοντιατρικών εργασιών, να επικοινωνούν με την οδοντιατρική υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ, τηλ. 210-7264762, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία ελέγχου των εργασιών που θέλουν να πραγματοποιήσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι οδοντίατροι του δικτύου της Affidea αμείβονται από τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι στη συνέχεια προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο οδοντιατρικός έλεγχος και λαμβάνουν τα χρήματα που δικαιολογεί το τιμολόγιο του ΕΔΟΕΑΠ.