Κλάδος Υγείας

Οδοντιατρική Περίθαλψη

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΔΟΕΑΠ

 Η διασφάλιση της στοματικής υγείας των ασφαλισμένων και ειδικότερα η πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και ανακούφιση από τον πόνο των παθήσεων των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των γύρω ιστών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γενικής υγείας. Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ  έχοντας ως μόνιμο προσανατολισμό την προαγωγή της υγείας των ασφαλισμένων καθώς και την πρόληψη ,εφαρμόζει διευρυμένη πολιτική υγείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγείας του Οργανισμού.

Το ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΕΔΟΕΑΠ ,στεγάζεται στον 4ο όροφο του κτιρίου της οδού Σισίνη με ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 08.00-19.00

Αποτελείται από 4 έδρες, επανδρωμένες με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα νέας τεχνολογίας για γενική και ειδική οδοντιατρική περίθαλψη. Στελεχώνεται από οδοντιάτρους υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης σε θέματα περίθαλψης, πρόληψης και θεραπείας καθώς και στην άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Τηλ . Γραμματείας Οδοντιατρείων 210 7264762

Τα ωράρια των οδοντιάτρων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού  στην ενότητα ΙΑΤΡΟΙ ΕΔΟΕΑΠ, επιλέγοντας την ειδικότητα ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ.

Για την εξυπηρέτηση στα οδοντιατρεία και τα ραντεβού τους ,οι ασφαλισμένοι μπορούν να καλούν στη γραμμή των ηλεκτρονικών ραντεβού του ΕΔΟΕΑΠ 15 315 ή δια ζώσης, στο τμήμα των ραντεβού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Βάσει του άρθρου 11 του Κανονισμού Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ, δικαίωμα στην οδοντιατρική περίθαλψη έχουν:

  • Τα άμεσα μέλη, με την εγγραφή τους στα μητρώα του ΕΔΟΕΑΠ
  • Τα δόκιμα μέλη, ένα (1) έτος μετά την εγγραφή τους στον ΕΔΟΕΑΠ
  • Τα προστατευόμενα (έμμεσα) μέλη, δύο (2) έτη μετά την εγγραφή τους στον ΕΔΟΕΑΠ.
  • Τα ενήλικα τέκνα που υπάγονται στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ με καταβολή μηνιαίας εισφοράς, δεν δικαιούνται οδοντιατρικής περίθαλψης εκτός Οργανισμού.

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ            

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, ενισχύοντας την Α’βάθμια περίθαλψη και θωρακίζοντας την Υγεία των ασφαλισμένων μας στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνουν η χώρα και ο κλάδος των ΜΜΕ, προέβη σε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία με Οδοντιάτρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη .

Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να δημιουργηθεί για πρώτη φορά Δίκτυο Συμβεβλημένων Οδοντιάτρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκαν οδοντίατροι από όλες σχεδόν τις περιοχές του Λεκανοπεδίου και της συμπρωτεύουσας και έτσι καλύπτονται χωροταξικά οι ασφαλισμένοι μας.

Επισημαίνεται ότι ο ΕΔΟΕΑΠ με τη δημιουργία Δικτύου εξασφαλίζει παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται αποκέντρωση, άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των μελών μας.

Οι δαπάνες που αφορούν σε οδοντοτεχνικές εργασίες και στα έξοδα για τα υλικά οδοντοτεχνίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγείας, θα επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο, όπως ισχύει και για τις εντός του Οργανισμού οδοντοτεχνικές εργασίες.

Σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέγει  συμβεβλημένο οδοντίατρο :

Ο ασφαλισμένος επιλέγει από το δίκτυο έναν οδοντίατρο, τον επισκέπτεται, εκείνος τον εξετάζει και χορηγεί γνωμάτευση σχετικά με την ανάγκη πραγματοποίησης συγκεκριμένων οδοντιατρικών εργασιών.

Η γνωμάτευση θα υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο για προέλεγχο και προέγκριση στους Ελεγκτές Οδοντιάτρους του Οργανισμού και μόνο κατόπιν της σχετικής προέγκρισης θα μπορεί ο συμβαλλόμενος οδοντίατρος να προβαίνει στην πραγματοποίηση των εγκριθεισών εργασιών. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των οδοντιατρικών πράξεων από τους Ελεγκτές Οδοντιάτρους του Οργανισμού είναι απαραίτητος πριν και μετά την ολοκλήρωσή τους.

 

Το Δίκτυο Συμβεβλημένων Οδοντιάτρων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Οι ασφαλισμένοι μας  έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εντός του Οργανισμού θεραπεία οδοντικών εμφυτευμάτων. Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι το μοναδικό Ταμείο στην Ελλάδα που καλύπτει δαπάνες οδοντικών εμφυτευμάτων από το 2001 με ελάχιστο κόστος για τους ασφαλισμένους του.

Με γνώμονα ωστόσο την οικονομική συγκυρία και την προσπάθεια που καταβάλλεται για τη συγκράτηση και εξορθολογισμό των δαπανών περίθαλψης,το Δ.Σ ΕΔΟΕΑΠ αποφάσισε τη συμμετοχή των ασφαλισμένων με το ποσό των 200 € σε κάθε τοποθέτηση εμφυτεύματος που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος, πέραν της δαπάνης των υλικών και των οδοντοτεχνικών-προσθετικών εργασιών, στους συμβεβλημένους  Οδοντίατρους – Εμφυτευματολόγους καθώς και στο συνεργαζόμενο Χειρουργό Οδοντίατρο και Εμφυτευματολόγο κ. Σταύρο Μωυσιάδη (από την 1η Ιανουαρίου 2014). Ας σημειωθεί ότι η συμμετοχή αυτή είναι πολύ χαμηλή συγκριτικά με το αντίστοιχο κόστος που ισχύει στην ελεύθερη αγορά.

Η καταβολή της συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη των εργασιών και αφού απαραίτητα έχει προηγηθεί έλεγχος και έγκριση για την αναγκαιότητα της θεραπείας από τους Ελεγκτές Οδοντίατρους του ΕΔΟΕΑΠ.

Επισημαίνεται ότι, το ποσό αποζημίωσης για τοποθέτηση εμφυτεύματος σε μη συμβεβλημένους οδοντιάτρους -εμφυτευματολόγους, διαμορφώνεται σε €150/ εμφύτευμα  για τις εγκρίσεις που θα δοθούν από τους Ελεγκτές Οδοντιάτρους από 15/5/2014.