ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Οδοντιατρική Περίθαλψη

Οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ δικαιούνται οδοντιατρικής περίθαλψης από την έναρξη του ασφαλιστικού τους δικαιώματος, ενώ τα προστατευόμενα μέλη τους, μετά από δύο έτη. Οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται στα οδοντιατρεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή με ραντεβού. To ραντεβού μπορείτε να το κλείσετε τηλεφωνικά στο 2107264700.

Οι δαπάνες που αφορούν σε οδοντοτεχνικές εργασίες και στα έξοδα για τα υλικά οδοντοτεχνίας επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο είτε οι εργασίες πραγματοποιηθούν εντός του Οργανισμού είτε σε συμβεβλημένους οδοντιάτρους.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκέπτονται τους συμβεβλημένους οδοντιάτρους (ΑθήναΘεσσαλονίκη) ή οδοντιάτρους της επιλογής τους, σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

Ο ασφαλισμένος επισκέπτεται τον οδοντίατρο της επιλογής του, συμβεβλημένο ή μη. Ο οδοντίατρος εξετάζει τον ασφαλισμένο και καθορίζει την απαιτούμενη θεραπεία. Η θεραπεία περιγράφεται σε γνωμάτευση, την οποία εκδίδει και υπογράφει ο οδοντίατρος. Τη γνωμάτευση αυτή προσκομίζει ο ασφαλισμένος για προέγκριση στον ελεγκτή οδοντίατρο του ΕΔΟΕΑΠ. Σε περίπτωση που η δαπάνη της θεραπείας υπολείπεται των 70 ευρώ δεν χρειάζεται προέγκριση. Κατά τη λήξη των εργασιών ο ασφαλισμένος επισκέπτεται ξανά για έλεγχο τον ελεγκτή και του παραδίδει την πρωτότυπη γνωμάτευση. Η διαδικασία προέγκρισης και έγκρισης μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά αποστέλλοντας τις γνωματεύσεις και τις αποδείξεις στο dentalcheck@edoeap.gr.

Σε περίπτωση επιλογής μη συμβεβλημένου οδοντιάτρου, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει και το νόμιμο παραστατικό πληρωμής του οδοντιάτρου, ώστε να λάβει το ποσό που δικαιολογεί για τη θεραπεία του ο Οργανισμός. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει πριν την πραγματοποίηση οδοντιατρικών εργασιών, να επικοινωνούν με την οδοντιατρική υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ, τηλ. 2107264762, e-mail: dentalcheck@edoeap.gr, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία ελέγχου των εργασιών που θέλουν να πραγματοποιήσουν.

Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας θα πρέπει πριν από την πραγματοποίηση οδοντιατρικών εργασιών, να επικοινωνούν με την οδοντιατρική υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ (21072647772107264778 – τηλέφωνα ελεγκτών), προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία ελέγχου των εργασιών που θέλουν να πραγματοποιήσουν.

Προσοχή: Οι οδοντίατροι του δικτύου της Affidea αμείβονται από τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι στη συνέχεια προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο οδοντιατρικός έλεγχος και λαμβάνουν τα χρήματα που δικαιολογεί το τιμολόγιου του ΕΔΟΕΑΠ.