ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Συχνές Ερωτήσεις

Επικουρική Σύνταξη & Εφάπαξ

 • 1. Κάθε πότε καταβάλλεται η επικουρική σύνταξη;

  Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται την 25η ημέρα εκάστου μηνός. Σε περίπτωση αργίας, καταβάλλεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

 • 2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βγω στη σύνταξη;

   Θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τον κύριο φορέα για την ανεύρεση των προϋποθέσεων και στη συνέχεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Επικούρησης του ΕΔΟΕΑΠ.

 • 3. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης χορήγησης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ από τον ΕΔΟΕΑΠ;

  Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότητησης στον κύριο φορέα από τον ασφαλισμένο είναι απαραίτητο να γίνει υποβολή αίτησης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ στον ΕΔΟΕΑΠ.

  Για την υποβολή αίτησης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ συμπληρώνετε το παρόν έντυπο

  Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο του πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα ασφάλισης
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  • Φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού/ΙΒΑΝ (με πρώτο αναφερόμενο όνομα , αυτό του δικαιούχου).

  Η αποστολή μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@edoeap.gr με την ένδειξη «Αίτηση επικουρικής σύνταξης».

  Για την υποβολή αίτησης χορήγησης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ λόγω θανάτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο του πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα ασφάλισης
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  • Φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού / ΙΒΑΝ
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το παρόν έντυπο.

  Η αποστολή μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@edoeap.gr με την ένδειξη «Αίτηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου».

 • 4. Πώς διαμορφώνεται η παρακράτηση φόρου στην επικουρική σύνταξη;

  Από την 1/6/2014 και εφεξής, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013, δεν παρακρατείται ΦΜΥ από την επικουρική σύνταξη που χορηγείται από τον Οργανισμό, εκτός και εάν -με υπεύθυνή του δήλωση- ο συνταξιούχος ζητήσει να του γίνεται παρακράτηση επί ενιαίου συντελεστή. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό ΦΜΥ που επιθυμεί ο συνταξιούχος και η αποστολή της μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@edoeap.gr) με την ένδειξη «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΜΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ».

 • 5. Τι ισχύει με τις αυξήσεις και την καταβολή αναδρομικών των συντάξεων, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Κράτους, για τον ΕΔΟΕΑΠ;

  Οι σχετικές ανακοινώσεις αφορούν σε φορείς δημοσίου που εφαρμόζουν μνημονιακούς νόμους για τις μειώσεις συντάξεων.