ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Μονογονεϊκό / Πολυτεκνικό Επίδομα για Ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ

Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας χορηγείται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, σε περιπτώσεις:

 1. Τέκνων που είναι ορφανά από τον έναν ή και τους  δυο γονείς  (εφόσον είναι είτε έμμεσα είτε δικαιοδόχα μέλη)
 2. Τέκνων άγαμων άμεσων μελών (εφόσον είναι έμμεσα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ)
 • Καθορίζεται καταληκτικό όριο ηλικίας του προστατευόμενου τέκνου για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος  η 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης των 18 ετών
 • Ορίζεται εισοδηματικό κριτήριο το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα  έως το ποσό  των 15.000 ευρώ για 1 προστατευόμενο τέκνο στον ΕΔΟΕΑΠ και έως το ποσό των  20.000 ευρώ για 2 προστατευόμενα τέκνα και άνω. Στην περίπτωση που το δικαιοδόχο τέκνο έχει δικό του ΑΦΜ και εμφανίζει εισοδήματα, θα συνυπολογίζεται το άθροισμα του εισοδήματος γονέα και τέκνου
 • Το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε 100 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και σε  200 ευρώ μηνιαίως για περιπτώσεις ενοικίου. H χορήγηση του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας θα γίνεται με καταβολή του ποσού που υπολείπεται από αυτό που λαμβάνουν ως επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ αφαιρουμένου από το ποσό των 100 ευρώ που χορηγεί ο ΕΔΟΕΑΠ για κάθε παιδί ή 200 ευρώ σε περιπτώσεις ενοικίου. Για την καταβολή των τρεχόντων επιδομάτων, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να υποβάλουν στον ΕΔΟΕΑΠ την ηλεκτρονική λίστα των πληρωμών τους, όπως αυτές έχουν οριστικοποιηθεί για την πληρωμή επιδόματος παιδιού 2ου διμήνου τρέχοντος έτους, μετά την υποβολή του εντύπου Ε1 της προηγούμενης χρονιάς.
 • Oι καταβολές του επιδόματος πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο, τους μήνες Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεως χορήγησης μονογονεϊκού επιδόματος είναι:

 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τρέχοντος έτους
 • Βεβαίωση ΟΠΕΚΑ, όπου φαίνονται τα δικαιούμενα ποσά που θα καταβληθούν στους ασφαλισμένους από τον ΟΠΕΚΑ, μετά την καταβολή του 2ου διμήνου κάθε έτους, όπου διαμορφώνονται τα τελικά ποσά πληρωμής, σύμφωνα με την υποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ τρέχοντος έτους
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (για περιπτώσεις θανόντος γονέα-μη μέλους του ΕΔΟΕΑΠ)
 • Μισθωτήριο κύριας κατοικίας (για περιπτώσεις ενοικίου )
 • Αποδείξεις  εξόφλησης των ενοικίων

Επίδομα πολυτεκνικής οικογένειας χορηγείται μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις και μετά από υποβολή σχετικής αιτήσεως:

 • Σε οικογένειες τριτέκνων και πολυτέκνων (με 4 παιδιά και άνω), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 παιδιά προστατευόμενα μέλη στον ΕΔΟΕΑΠ (εξαιρούνται όσα πληρώνουν τη μηνιαία εισφορά).
 • Ορίζεται εισοδηματικό κριτήριο το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως το ποσό των 50.000 ευρώ για 3 τέκνα προστατευόμενα στον ΕΔΟΕΑΠ και επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο προστατευόμενο πάνω από τα τρία.

Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση σπουδών (για ηλικία άνω των 18 ετών)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων οφείλουν να ενημερώσουν τον Οργανισμό
 • Βεβαίωση ΟΠΕΚ ότι δεν δικαιούται ο/η ασφαλισμένος/η και ο/η σύζυγός του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τρέχοντος έτους

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν για :

 • Το 3ο παιδί: 100 ευρώ μηνιαίως
 • το 4ο παιδί: 150 ευρώ μηνιαίως
 • για κάθε επόμενο παιδί:  50 ευρώ μηνιαίως

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συνέχιση καταβολής των ανωτέρω δύο επιδομάτων, οι δικαιούχοι υποχρεούνται έως την 20ή Ιουνίου κάθε έτους να προσκομίζουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, προκειμένου να πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος από τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ. Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στον Τομέα Υγείας και Περίθαλψης στο τηλέφωνο 2107264473.

Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται ή αποστέλλονται στο κτήριο της Ορμινίου 38 ή θα υποβάλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@edoeap.gr