ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Για την εισαγωγή σε νοσοκομείο, συμβεβλημένο θεραπευτήριο ή μη, η κάλυψη της δαπάνης νοσηλείας τους πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό το απαραίτητο εισιτήριο.

Η εισαγωγή στο νοσηλευτικό ίδρυμα γίνεται έπειτα από έγγραφη μηχανογραφημένη εντολή (εισιτήριο) του ΤΥΠ, μετά την προσκόμιση η αποστολή μέσω e-mail στη διεύθυνση eisitiria@edoeap.gr των παρακάτω δικαιολογητικών το αργότερο 3 εργάσιμες πριν από την ημερομηνία εισαγωγής.

  1. Αναλυτική Ιατρική Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού στην οποία θα περιγράφει από τι πάσχει ο ασθενής και σε τι επέμβαση πρόκειται να υποβληθεί.
  2. Ημερομηνία εισαγωγής
  3. Απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις για το πρόβλημα υγείας που αναφέρεται στην ιατρική γνωμάτευση (Στις περιπτώσεις που το πρόβλημα δεν μπορεί να πιστοποιηθεί από εργαστηριακό-απεικονιστικό έλεγχο υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί η εξέτασή σας από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας του ΕΔΟΕΑΠ)
  4. Ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, αριθμός μητρώου ΕΔΟΕΑΠ, τηλέφωνο επικοινωνίας, νοσοκομείο εισαγωγής.

Επείγουσες περιπτώσεις

Σε επείγουσες περιπτώσεις η εισαγωγή γίνεται πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με την Ιατρική Υπηρεσία ή τον ιατρό εφημερίας του ΕΔΟΕΑΠ κατά τις ημέρες και ώρες που ο Οργανισμός δεν λειτουργεί. Το γραφείο Αρχιάτρου θα πρέπει να ενημερωθεί εντός 10 ημερών από την ημέρα εισαγωγής με την προσκόμιση ή αποστολή μέσω email (eisitiria@edoeap.gr) των κάτωθι δικαιολογητικών:

  1. Βεβαίωση Εισαγωγής την οποία προμηθεύεστε από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου
  2. Ιατρική γνωμάτευση θεράποντος ιατρού (όταν πρόκειται για ιδιωτικά θεραπευτήρια)
  3. Στην περίπτωση που έχετε λάβει εξιτήριο, παραβλέπετε το πρώτο δικαιολογητικό και αποστέλλετε το εξιτήριο.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να νοσηλευθεί σε μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο, θα εξοφλήσει ο ίδιος τις δαπάνες νοσηλείας του και θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να λάβει το ποσό που καλύπτει ο ΕΔΟΕΑΠ για τη συγκεκριμένη νοσηλεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα χρειαστεί να καταβάλει ο ίδιος μέρος των εξόδων νοσηλείας.

Για τις περιπτώσεις τοκετού πρέπει να αποσταλούν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής:

  1. Βεβαίωση του μαιευτήρα στην οποία θα αναγράφεται εάν ήταν φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική. Για την καισαρική πρέπει στη βεβαίωση να αναγράφεται από το μαιευτήρα και η αιτιολογία
  2. Βεβαίωση εισαγωγής με τα αντίστοιχα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ασθενούς, ημερομηνία εισαγωγής).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με νοσηλεία σε δημόσια ή ιδιωτικά θεραπευτήρια, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2107264700 επιλογή 2 και στη συνέχεια 2 (Αθήνα) και 2310278271 (Θεσσαλονίκη). Ειδικά για τους ασφαλισμένους στη βόρεια Ελλάδα, που εξυπηρετούνται από το γραφείο του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, ισχύει το email typthess@edoeap.gr.