ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Βασική αποστολή του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η διαμόρφωση της στρατηγικής διαχείρισης και ανάπτυξης του έμψυχου δυναμικού που στελεχώνει τον ΕΔΟΕΑΠ για την αποτελεσματική κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κατευθύνσεις του ΔΣ και της διεύθυνσης.
Οι άνθρωποι του ΕΔΟΕΑΠ αποτελούν το πιο πολύτιμο κεφάλαιο του Οργανισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της δυναμικής του πορείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 8,76%
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 18,43%
ΑΕΙ 31,34%
ΤΕΙ 14,29%
ΛΥΚΕΙΟ/ΙΔ.ΣΧΟΛΗ 26,27%
ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ 0,92%
100,00%

ΠΗΓΗ: TMHMA ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οι συνεργάτες και το προσωπικό του Οργανισμού είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Σημαντικοί παράγοντες στην ως τώρα πορεία του ΕΔΟΕΑΠ αποτελούν η αφοσίωση, η προθυμία και η συλλογική εργασία όλου του διοικητικού και ιατρικού προσωπικού. Για αυτό και επιδοτείται η συμμετοχή του προσωπικού σε επιμορφωτικές διαδικασίες που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της εργασίας τους.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, «όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και να προσφέρουν ανεπιφύλακτα τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, συμβάλλοντας έτσι στην ορθολογικότερη λειτουργία».