ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Απαντήσεις

Ερώτηση

 • Θα γίνει χρήση της υπάρχουσας καλωδιακής υποδομής που σήμερα χρησιμοποιείται για την τηλεφωνία;
 1. Εάν ναι, λάβετε υπόψη σας ότι έτσι όπως είναι κατανεμημένοι οι χρήστες δεν επαρκεί η καλωδίωση δεδομένου ότι από μια πρίζα εξυπηρετούνται περισσότεροι του ενός χρήστες κάτι το οποίο σε περιβάλλον VoIP δεν μπορεί να γίνει.
  Εάν παρόλα αυτά είναι αυτός ο σχεδιασμός, γιατί ζητάτε Gigabit συσκευή αφού δεν θα συνδεθεί τίποτα σε αυτήν;
 2. Εάν όχι θα γίνει κοινή χρήση της καλωδιακής υποδομής με τους υπολογιστές; Άρα τα switch που ζητάτε θα εξυπηρετούν και τους υπολογιστές;

Απάντηση

Μπορεί να υλοποιηθούν και οι δύο τρόποι γιατί παρουσιάζονται όλα τα προβλήματα που αναφέρετε και εσείς. Καθώς επίσης ο Οργανισμός μεταβάλλεται διαρκώς, υπήρξε προτίμηση σε gigabit συσκευές ώστε να καλύπτουν και τα δύο σενάρια.

 

Ερώτηση

 • Πλήθος των switch. Για να προσδιοριστεί το πλήθος των switch όπως γράφετε στο Δ4 από τον προσφέροντα, θα πρέπει να απαντηθεί το 1) της παρούσας και να εξηγηθεί στους προσφέροντες ο τρόπος ανάπτυξης του δικτύου σας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει γνωστό, πόσοι χρήστες υπάρχουν σε κάθε όροφο και εάν στον κάθε όροφο τερματίζεται η καλωδίωση και οδεύεται με κάθετο δίκτυο σε κεντρικό σημείο ή τα καλώδια οδεύονται απευθείας σε κεντρικό σημείο.

Απάντηση

Στο κτίριο της Σισίνη η καλωδίωση οδεύεται απευθείας σε κεντρικό σημείο. Στο κτήριο της Ηριδανού υπάρχει οριζόντια δικτύωση με τη πλειοψηφία των θέσεων εργασίας να μοιράζεται σε 2 ορόφους. Φυσικά αφού πραγματοποιηθεί μελέτη από την ανάδοχο εταιρεία, μικρές προσαρμογές στον εξοπλισμό δικτύωσης μπορεί να υπάρξουν.

 

Ερώτηση

 • Στο Δ1 αναφέρετε ότι στα ζητούμενα μεταξύ άλλων είναι voice mail και ηχογράφηση εισερχόμενων κλήσεων. Το voice mail θα είναι για όλους τους χρήστες; Ποιους χρήστες θα θέλατε να καταγράφετε; Λάβετε υπόψη σας ότι για να γίνει καταγραφή θα πρέπει πρώτα να έχει ανακοινωθεί πρόθεση για καταγραφή, άρα θα πρέπει οι εισερχόμενες κλήσεις που θα προορίζονται για καταγραφή να ακολουθούν ανάλογη δρομολόγηση, κάτι που δεν είναι δυνατό για όλους τους χρήστες του οργανισμού σας.

Απάντηση

Η επιθυμία της Διοίκησης είναι να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής όλων των εισερχομένων κλήσεων που προέρχονται από το κέντρο (2107264700) και όχι οι απευθείας κλήσεις, φυσικά με ύπαρξη ηχογραφημένου μηνύματος που θα ενημερώνει αυτόν που πραγματοποιεί τη κλήση για την καταγραφή. Οι εσωτερικές γραμμές που συνδέονται με το 2107264700 είναι περίπου 40. Voice mail δεν έχει αποφασιστεί σε πόσους χρήστες (και αν) θα προστεθεί. Θα ήταν καλό να υποστηρίζεται.

 

Ερώτηση

 • Στην σημερινή κατάσταση υπάρχει ένα σύστημα Call Center το οποίο εξυπηρετεί το 5ψήφιο νούμερο των ραντεβού και το οποί είναι καθοριστικής σημασίας στον τρόπο που σήμερα δουλεύετε. Στην διακήρυξη του διαγωνισμού δεν αναφέρετε κάτι σχετικά. Δεν θα θέλατε να το έχετε στο μέλλον; Δεδομένου ότι θα έχετε ευέλικτη δρομολόγηση των εισερχομένων κλήσεων, αναμονές και πλήθος στατιστικών στοιχείων το θεωρούμε απαραίτητο για έναν οργανισμό σαν τον δικό σας. Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι ίσως οι μοναδικοί χρήστες που θα πρέπει να καταγράφονται οι συνομιλίες τους.

Απάντηση

Το 15315 είναι καθοριστικής σημασίας και φυσικά το χρειαζόμαστε. Κάθε εταιρεία μπορεί να προτείνει την λύση της για το πώς θα υλοποιηθεί. Όπως αναφέρεται και στην διακήρυξη, θέλουμε «την πλήρη παραμετροποίηση του κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών ώστε να καλύπτονται όλες οι υπάρχουσες λειτουργίες του κέντρου».

 

Ερώτηση

 • Μπορούμε να υποβάλουμε προσφορά για τηλεφωνικό κέντρο  refurbished  ?

Απάντηση

Ο διαγωνισμός αφορά μόνον καινούργιο εξοπλισμό. Ο ΕΔΟΕΑΠ προμηθεύεται πάντοτε με τους διαγωνισμούς που προκηρύσσει αμεταχείριστο εξοπλισμό. Όταν αναζητεί μεταχειρισμένο, γίνεται πάντοτε σαφές στην προκήρυξη.

 

Ερώτηση

 • Μπορούμε να υποβάλουμε προσφορά ως ανεξάρτητοι εισαγωγείς που δεν διαθέτουμε ISO 27001 ??  και δεν είμαστε  επίσημοι αντιπρόσωποι κατασκευαστού ??.

Απάντηση

To ISO 27001 είναι επιθυμητό. Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από τους κατασκευαστές ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί και να υποστηρίξει την απρόσκοπτη λειτουργία.

 

Ερώτηση

 • Ο προσφερόμενος τύπος τηλεφωνικού κέντρου  καθώς και οι υποστηριζόμενες τηλεφωνικές συσκευές, θα πρέπει να ικανοποιούν ??  τα απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EΕ1999/5/EC περί Τηλεπικοινωνιακού & Τερματικού Εξοπλισμού  ?? . Θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE  ??  και θα συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης προς την πιο πάνω Οδηγία ?

Απάντηση

Θα πρέπει να ικανοποιείται η Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΕ1999/5/EC. H σήμανση CE και η σχετική συμμόρφωση είναι υποχρεωτική.

 

Ερώτηση

 • Οι τηλεφωνικές συσκευές voip πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστού  ??  με το τηλεφωνικό κέντρο  ή μπορεί να είναι και τρίτου κατασκευαστού ?

Απάντηση

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συμβατότητα των συσκευών με το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι του ίδιου κατασκευαστή με εκείνον του τηλεφωνικού κέντρου.

 

Ερώτηση

 • Οι 2 servers σε high availability λειτουργία διατίθενται από εσάς ? και υφίστανται σε όλα τα κτήρια?

Απάντηση

Οι δύο servers θα προσφερθούν από την ανάδοχο εταιρεία, θα λειτουργούν σε κατάσταση high availability με ευθύνη του αναδόχου του έργου και θα τοποθετηθούν στο κτίριο της Σισίνη. Σε όλα τα άλλα κτήρια δεν υπάρχουν servers τηλεφωνικού κέντρου.

 

Ερώτηση

 • Τι εννοείτε    …. θα υπάρχει υποστήριξη IVR ……….. καθώς και GSM ?

Απάντηση

IVR εννοούμε το κέντρο να υποστηρίζει όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες ώστε να διαθέτει ηχογραφημένα μηνύματα, αναμονές, δρομολογήσεις των κλήσεων βάσει επιλογής του καλούντα, groups κλπ. Για καλύτερη κατανόηση, μπορείτε να καλέσετε το 210 7264700 ώστε να ακούσετε το ηχητικό μας μήνυμα (το οποίο αλλάζει μετά τις 4.00 μ.μ. που κλείνουν κάποιες υπηρεσίες και αλλάζει ξανά μετά τις 7.00 μ.μ. όταν ο Οργανισμός είναι κλειστός).

Επίσης ο ΕΔΟΕΑΠ διαθέτει και τον 5ψήφιο αριθμό τηλεφώνου (15315) που δρομολογείται σε τρεις τηλεφωνητές βάσει της διαθεσιμότητάς τους.

GSM εννοούμε το κέντρο να υποστηρίζει τη προσθήκη sim card ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης εφεδρικής τηλεφωνικής γραμμής κινητής τηλεφωνίας.

 

Ερώτηση

 • Τα εφεδρικά poe switches  που θα παραμείνουν στο χώρο σας θα είναι ανά είδος, μέγεθος και κτίριο ? .

Απάντηση

Ανά είδος και μέγεθος. Στο τέλος της προκήρυξης έχουμε προσθέσει διευκρινίσεις που έχει ζητήσει άλλη εταιρεία, όπου περιγράφουμε αναλυτικότερα τη δομή των κτηρίων.

 

Ερώτηση

 • Ο εξοπλισμός για την δυνατότητα φωνητικής καταγραφής κλήσεων αφορά και τα 3 τηλεφωνικά κέντρα ή μόνο για το τηλεφωνικό κέντρο του κεντρικού κτιρίου?

Απάντηση

Δεν υπάρχουν τρία τηλεφωνικά κέντρα.  Θα υπάρχει ένα κεντρικό  τηλεφωνικό κέντρο που θα καλύπτει και τα τρία κτήρια.

 

Ερώτηση

 • Με ποιο τρόπο η δοκιμαστική  λειτουργία του νέου κέντρου θα πραγματοποιείται  χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του υπάρχοντος (παλαιού) τηλεφωνικού κέντρου, με δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει μεταγωγή-  διακοπή των εξωτερικών γραμμών   από το παλαιό στο νέο τηλεφωνικό κέντρο.

Απάντηση

Η δοκιμαστική λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς εξωτερικές γραμμές αρχικά, εξασφαλίζοντας ότι λειτουργούν όλες οι εσωτερικές επικοινωνίες των τριών κτηρίων.

Στη συνέχεια θα γίνει μεταγωγή των εξωτερικών γραμμών στο νέο κέντρο και το παλαιό θα παραμείνει έως ότου βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά.

 

Ερώτηση

 • Yπάρχει καλωδιακή υποδομή και κολώνες στήριξης των κεραιών επικοινωνίας και οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του διαγωνισμού;

Απάντηση

Οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν μέρος του διαγωνισμού.

 

Ερώτηση

 • Στην υπάρχουσα κατάσταση υπάρχουν 16 PSTN γραμμές. Θα συνδεθούν στο νέο τηλεφωνικό κέντρο ως έχουν?

Απάντηση

Οι γραμμές αυτές αφορούν κυρίως συσκευές αναλογικές fax και δεν οδεύονται μέσα από το κέντρο. Είναι επιθυμητό η ανάδοχος εταιρεία ύστερα από μελέτη να προτείνει στον Οργανισμό λύσεις ώστε ελαχιστοποιηθούν αυτές οι PSTN γραμμές με πιο σύγχρονες λύσεις.

 

Ερώτηση

 • Στην Β παράγραφο αναφέρετε <<Ο Οργανισμός εξυπηρετείται  στην Αθήνα από δύο PRI γραμμές (πάροχος Forthnet) με 60 κανάλια, 3 isdn και 16 pstn. Στη Θεσσαλονίκη διαθέτει 2 γραμμές isdn>>. Θα θέλαμε παρακαλώ να μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα:
 • Nα αναφέρετε αναλυτικά τον καταμερισμό των γραμμών αυτών στα τρία κτίρια (Πχ Σισίνη: 1 PRI ISDN, 1 BRI ISDN, 3 PSTN).
 • Nα μας ενημερώσετε αν υπάρχει τρόπος οι γραμμές αυτές να παραδοθούν από τον πάροχο (Forthnet ή άλλος) μέσω SIP Trunk ώστε να μην χρειαστείτε κάρτες τηλεφωνίας, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η modulus παρέχει υπηρεσίες VoIP τηλεφωνίας δίνοντας σας την δυνατότητα να λάβετε την υπηρεσία της τηλεφωνίας με SIP Trunk Over Public Internet.

Απάντηση

Η μία PRI είναι στο κτήριο της Σισίνη και η δεύτερη στο κτήριο της Ηριδανού. Η συντριπτική πλειοψηφία των pstn είναι στο κτήριο της Σισίνη.

Οι PRI είναι στη Forthnet και σε μια πρώτη επικοινωνία με τον πάροχο γνωρίζουμε (και επιθυμούμε) να παραδοθούν μέσω SIP Trunk στο κτήριο της Σισίνη.

 

Ερώτηση

 • Στο Δ1 αναφέρετε <<διασύνδεση με γραμμές PRI, BRI, VoIP Trunks καθώς και GSM>>. Δεδομένου ότι δεν έχετε αναφέρει περισσότερες πληροφορίες για το GSM παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε απλώς σε δυνατότητα διασύνδεσης με GSM μέσω πρόσθετου εξοπλισμού που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση.

Απάντηση

Σωστά, αναφερόμαστε μόνο σε δυνατότητα σε πρώτη φάση.

 

Ερώτηση

 • Στο Δ: αναφέρετε <<με δύο  servers σε high availability λειτουργία>>. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τα ακόλουθα:
 • Απαιτείται να υπάρχει distributed replicated storage system;
 • Απαιτείται να υπάρχει Live/Online Migration;

Απάντηση

Επιθυμία του Οργανισμού είναι το τηλεφωνικό κέντρο να έχει υψηλή διαθεσιμότητα, να εκμηδενιστούν οι χρόνοι downtime και να υπάρχει εφεδρεία σε hardware σε περίπτωση βλάβης. Κάθε εταιρεία μπορεί να προτείνει μέθοδο υλοποίησης.

 

Ερώτηση

Στο Δ2 αναφέρετε <<Αυτόματη επανάκληση>>. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε σε λειτουργία “redial” μέσω του μενού της συσκευής. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε περιγράψτε την επιθυμητή λειτουργικότητα.

Απάντηση

Σωστά, αναφερόμαστε στο redial.

 

Ερώτηση

Στο Δ4 δεν έχετε αναφέρει αν τα PoE Switches θα είναι managed. Δεδομένου ότι σκοπεύετε να χρησιμοποιείστε κοινή υποδομή δικτύωσης για data & voice, κρίνεται απολύτως απαραίτητο, τα δύο αυτά δίκτυα να απομονωθούν σε Layer2. Απαραίτητο κρίνεται επίσης να διαθέτουν QoS με βάση τα DSCP & CoS/801.1p

Απάντηση

Κάθε εταιρεία μπορεί να προτείνει τη λύση που θεωρεί βέλτιστη.

 

Ερώτηση

Στην πρόσκληση δεν αναφέρεται αν ο εξοπλισμός που θα παρέχει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι καινούριος & αμεταχείριστος. Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν υπάρχει ο συγκεκριμένος περιορισμός ή μπορεί να παρασχεθεί ανακατασκευασμένο hardware.

Απάντηση

Ο διαγωνισμός αφορά μόνον καινούργιο εξοπλισμό. Ο ΕΔΟΕΑΠ προμηθεύεται πάντοτε με τους διαγωνισμούς που προκηρύσσει αμεταχείριστο εξοπλισμό. Όταν αναζητεί μεταχειρισμένο, γίνεται πάντοτε σαφές στην προκήρυξη.

 

Ερώτηση

Σχετικά με το συμβόλαιο συντήρησης δεν έχετε αναφέρει το SLA που επιθυμείτε να περιλαμβάνει.

Απάντηση

Σύμφωνα με τη πρόσκληση, η επιθυμία του Οργανισμού είναι η  άμεση αποκατάσταση (εντός 24 ωρών) της λειτουργίας από οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία χωρίς κόστος για τον ΕΔΟΕΑΠ κατά το πρώτο χρόνο και στη συνέχεια όσο διαρκεί  το συμβόλαιο συντήρησης.