ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Διοίκηση

Προεδρείο ΕΔΟΕΑΠ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ  (ΕΔΟΕΑΠ), που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 19ης, 20ης, 21ης, 22ης, 23ης και 24ης Νοεμβρίου 2021 και το διορισμό του εκπροσώπου των εργοδοτικών Ενώσεων, με την υπ’ αριθμ. 99202/3-12-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων (Φ.Ε.Κ. 1042/ΥΟΔΔ/7-12-2021) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού, συγκροτήθηκε Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021, σε Σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταύρος Καπάκος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελική Γυπάκη

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτρης Κουμπιάς

ΤΑΜΙΑΣ: Ευάγγελος Τάτσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΥΠ ΑΘΗΝΑΣ: Νίκος Μιχαλίτσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – συντονιστής Β. Ελλάδος: Τάσος Φωκιανίδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θέμης Μπερεδήμας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Πάνος Σαμαράς

ΜΕΛΗ: Σίμος Καταϊφτσής Κυριάκος Θεοδωρακάκος, Εμμανουήλ Δραϊνάκης

Μέλη Επιτροπής ΤΥΠ Αθήνας: Αγγελική Γυπάκη, Πάνος Σαμαράς.

Μέλη Επιτροπής ΤΥΠ Θεσσαλονίκης: Σίμος Καταϊφτσής, Αντώνης Ρεπανάς.

Εκπρόσωποι στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος: Κυριάκος Θεοδωρακάκος, ως αντιπρόεδρος, Νίκος Μιχαλίτσης, Θέμης Μπερεδήμας ως μέλη.

Επικοινωνία με τη Διοίκηση

Γραμματεία Διοίκησης: κ. Μαρία Τζαγκαρλιώτου.  τηλ. 2107264702 email: mtzagarliotou@edoeap.gr