ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Επίδομα πασχόντων από Σκλήρυνση κατά πλάκας

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν εργάζονται, μπορούν να λάβουν μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  1. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω λόγω  νόσησης αποκλειστικά από  ΣΚΠ, ή λόγω νόσησης από  ΣΚΠ και κάποιας άλλης παθήσης που σχετίζεται με την εμφάνιση κινητικών προβλημάτων.
  2. Ο ασφαλισμένος δεν θα πρέπει να εργάζεται.

Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr , συνοδευόμενης από τη βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας της υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ) και από την υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν εργάζεται και σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων (πχ έναρξη εργασίας, αλλαγή ποσοστού αναπηρίας κλπ ) θα ενημερώσει άμεσα τον Οργανισμό.