ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Επίδομα πασχόντων από Σκλήρυνση κατά πλάκας

Το εν λόγω βοήθημα ορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος του ασφαλισμένου.

Η χορήγηση του γίνεται σε ασφαλισμένους πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι οποίοι φέρουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και, σωρευτικά, πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας  ή πάθηση-νόσημα που σχετίζεται με εμφάνιση σοβαρών κινητικών προβλημάτων και δεν εργάζονται.

Σε περίπτωση που εργάζονται, θα πρέπει το ποσοστό αναπηρίας από τη πάθηση (ΣΚΠ) να είναι άνω του 67% και το  συνολικό ποσοστό αναπηρίας συμπεριλαμβανομένων κινητικών και άλλων παθήσεων, να είναι από  80% και άνω.

Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr , με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας της υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ)
  2. Βεβαίωση κύριου φορέα ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η οποία να αναφέρει  ότι ο ασφαλισμένος δεν λαμβάνει εξωιδρυματικό επίδομα. Στη περίπτωση που αναφέρεται στη βεβαίωση των ΚΕΠΑ , ότι δεν θα λαμβάνει το εξωιδρυματικό επίδομα, δε χρειάζεται βεβαίωση του κύριου φορέα (ΕΦΚΑ).
  3. Υπεύθυνη δήλωση από τον GOV.GR ,  ότι δεν εργάζεται (άνεργος) και ότι σε περίπτωση έναρξης εργασίας , μελλοντικής λήψης του εξωιδρυματικού επιδόματος από τον ΕΦΚΑ ή αλλαγής του ποσοστού αναπηρίας της υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ) , θα ενημερώσει εγγράφως και άμεσα τον Οργανισμό.