Επικαιροποίηση άμεσων μελών

Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να επικαιροποιούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους είτε κατά την υπαγωγή τους στον ΕΔΟΕΑΠ είτε σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας τους. Η επικαιροποίηση γίνεται online, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στο edoeap.gr.

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών του, επέλεξε για την πιστοποίησή τους τη χρήση κωδικών Taxisnet, λόγω της μοναδικότητάς τους ανά ασφαλισμένο. Για να εισέλθει στην ασφαλιστική του καρτέλα, ο ασφαλισμένος επιλέγει την ενότητα ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ από την αρχική σελίδα του edoeap.gr και καλείται να συμπληρώσει τους κωδικούς του Taxisnet. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο ΑΦΜ του και αφού συμπληρώσει τον ΑΜΚΑ του, μπορεί να συμπληρώσει ή να διορθώσει τα επιμέρους πεδία (στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, οικογενειακής κατάστασης, τηλέφωνα, email, διεύθυνση κ.λπ.). Ειδικότερα για το IBAN σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί, θα πρέπει να επισυνάψει σχετικό συνημμένο αρχείο. Με εξαίρεση τους συνταξιούχους, οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα πρέπει επιπλέον να γνωρίζουν, ώστε να το συμπληρώσουν, και το έτος της πρώτης υπαγωγής τους σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο επικουρικής ασφάλισης. Ή, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν, το πρώτο έτος εργασίας τους. Η ηλεκτρονική επικαιροποίηση καλύπτει τις ανάγκες συλλογής απαραίτητων δεδομένων, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ του Οργανισμού και των ασφαλισμένων του.