ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Κείμενο ανοιχτής ενημέρωσης – διαβούλευσης

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, υπηρετώντας κανόνες διαφάνειας, διαλόγου και αποτελεσματικότητας, υλοποιεί σχετικές αποφάσεις του και προχωρά σε ανοιχτή διαδικασία ενημέρωσης-διαβούλευσης, με τους ασφαλισμένους-μέλη του ΕΔΟΕΑΠ.

Σκοπός είναι η μέγιστη ανταπόκριση και ουσιαστική συμμετοχή όλων μας στη λειτουργική και οργανωτική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Οργανισμού μας, για την κάλυψη των αναγκών της επόμενης, τουλάχιστον, δεκαετίας.
Αντικείμενο της διαδικασίας ενημέρωσης-διαβούλευσης είναι ένα ολοκληρωμένο τεχνικό, οικονομικό και διοικητικό σχέδιο, που συνδυάζει την αξιοποίηση των κτιριακών και άλλων υποδομών με μια συνολική λύση ανασυγκρότησης, εκσυγχρονισμού, οργανωτικής και τεχνολογικής ενίσχυσης και αναβάθμισης των ιατρικών, νοσηλευτικών, οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Οργανισμού.

Το σχέδιο, αφού εκπονήθηκε σε συνεργασία με ειδικούς και εξετάστηκε ως προς όλες τις πτυχές του, κατά φάσεις και στο σύνολό του από τη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, έπειτα από διεξοδικό, ουσιαστικό διάλογο περιβάλλεται πλέον την ισχύ των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ.

Αφετηρία των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ είναι η αξιοποίηση του κτιρίου επί της οδού Ορμηνίου και Ηριδανού 5 ορόφων, με υπόγειο 2 όροφο γκαράζ, συνολικής επιφανείας 2.378,48 τετραγωνικών μέτρων, που παραμένει κλειστό από το Μάιο του 2003, όταν οι υπηρεσίες του Οργανισμού μεταφέρθηκαν και έκτοτε λειτουργούν στο νέο κτίριο του ΕΔΟΕΑΠ επί της οδού Σισίνη και Ηριδανού, 6 ορόφων, με 3 όροφο υπόγειο γκαράζ, συνολικής επιφανείας 4.756,34 τετραγωνικών μέτρων.

Το νέο Σχέδιο

Σε γενικές γραμμές προβλέπεται:

. Η μεταφορά των διοικητικών, οικονομικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, μαζί με τη δημιουργία νέας μονάδας Φυσικοθεραπευτηρίου και Θεραπευτικού Γυμναστηρίου, στο παλαιό κτίριο της οδού Ορμηνίου.
. Η στέγαση υφιστάμενων και νέων ιατρικών, νοσηλευτικών υπηρεσιών και εργαστηρίων και η δημιουργία νέας μονάδας για νοσηλεία μίας ημέρας (One Day Clinic) στο κτίριο επί της οδού Σισίνη. Αναλυτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου   είναι:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των δύο ιδιόκτητων κτιρίων του ΕΔΟΕΑΠ επί της οδού Σισίνη και Ορμηνίου, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους, ως ενιαίο κτιριακό σύστημα στέγασης του συνόλου των υφιστάμενων και νέων υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ενός ευέλικτου σχεδίου μεταφοράς υπηρεσιών από το κτίριο της οδού Σισίνη στο κτίριο της οδού Ορμινίου και παράλληλα προσθήκη νέων χρήσεων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στα δύο κτίρια, με ελεγχόμενο κόστος εργασιών  και εκ νέου διαρρύθμισης χώρων των δύο κτιρίων.
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ λειτουργιών και χρήσεων, κατά τρόπο που καθιστά πλήρως ορθολογικές και μεταξύ τους συμβατές σε κάθε κτίριο τις εσωτερικές λειτουργίες όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού, σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα που εφαρμόζει ο ΕΔΟΕΑΠ.

Στο πλαίσιο αυτό θα είναι δυνατή η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών (κυρίως τις πρωινές ώρες)  λόγω μαζικής προσέλευσης των ασφαλισμένων και η ελαχιστοποίηση των εσωτερικών ή και εξωτερικών μετακινήσεων των ασφαλισμένων και των υπαλλήλων, καθώς με βάση τη νέα χωροταξική κατανομή των υπηρεσιών και τη χρήση νέων τεχνολογιών, που εισάγει ο Οργανισμός στη λειτουργία του, αυξάνονται οι δυνατότητες πρόσβασης και εξυπηρέτησης στις ιατρικές, νοσηλευτικές, εργαστηριακές υπηρεσίες και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ο ΕΔΟΕΑΠ. < Μητρώο, Λογιστήριο, Αγγελιόσημο >

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση των αλλαγών να γίνει σε εύλογο χρόνο λίγων μηνών, βάσει ολοκληρωμένου χρονοδιαγράμματος και σχεδίου διαχείρισης εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα έχουμε τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού και στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Ειδικότερα, στα δύο κτίρια του ΕΔΟΕΑΠ οι νέες λύσεις που προωθούνται είναι:

Στο Κτίριο επί της οδού Ορμηνίου: Αξιοποιούνται άμεσα το ισόγειο, ο ημιόροφος, ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος.

Δημιουργούνται:

1) Φυσικοθεραπευτήριο, με συνοδευτικές όλες τις  σύγχρονες  θεραπευτικές υποδομές του.
2) Νέοι χώροι αρχείων, αποθηκών, πλυντηρίου-σιδερωτηρίου, εγκατάστασης των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
3) Γυμναστήριο Θεραπευτικής Αποκατάστασης με όλες τις συνοδευτικές  υποδομές του.
4) Νέοι χώροι εγκατάστασης και λειτουργίας των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Οργανισμού, οι οποίες ως επί το πλείστον δεν έρχονται σε επαφή με το κοινό και τους ασφαλισμένους.
5)  Απόθεμα χώρων προς αξιοποίηση για τις μελλοντικές ανάγκες του Οργανισμού, καθώς ο τρίτος, τέταρτος και πέμπτος όροφος του κτιρίου επί της οδού Ορμηνίου θα συντηρηθούν και θα ανασκευαστούν .

Σκέψεις, εισηγήσεις και προτάσεις, που ήδη εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, με γνώμονα και την ανταποδοτικότητα της αξιοποίησης, μεταξύ άλλων, είναι:

-Τμηματική ενοικίαση των τριών ορόφων, κατά προτεραιότητα σε εταιρία συνεργάτη-προμηθευτή του ΕΔΟΕΑΠ, με επιδίωξη οικονομικού συμψηφισμού. Σχετικά έχει κινηθεί διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
-Στέγαση νέων υπηρεσιών, που δρομολογεί ο Οργανισμός, όπως «Βοήθεια στο Σπίτι», σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμεων Ασφαλιστικών Ταμείων (ΟΑΤΥΕ) στην οποία συμμετέχει ο ΕΔΟΕΑΠ
-Δημιουργία πρότυπου νηπιακού σταθμού.
-Δημιουργία καταναλωτικού συνεταιρισμού, π.χ. με είδη υγιεινής διατροφής είτε άλλων βασικών αναγκών, με χαμηλές τιμές για τους ασφαλισμένους-μέλη του ΕΔΟΕΑΠ.
-Κάθε πρόσφορη λύση που θα αποφέρει έσοδα στον Οργανισμό και οφέλη για τους ασφαλισμένους του, εφόσον συνδυάζεται με την εν γένει χρήση και λειτουργία του κτιρίου.

 

Στο κτίριο επί της οδού Σισίνη: Ο βασικός κορμός των λειτουργιών του Οργανισμού, με αιχμή τις ιατρικές, νοσηλευτικές και εργαστηριακές χρήσεις, παραμένει ως έχει. Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν τη δημιουργία:

 

1) Ξεχωριστού Παιδιατρικού τμήματος, με κατάλληλο χώρο αναμονής για γονείς και παιδιά και παιδότοπο.
2) Κλινικής μίας ημέρας , με τέσσερις θαλάμους (δύο για μικρές επεμβάσεις και δύο ανάρρωσης), μαζί με όλες τις προβλεπόμενες υποστηρικτικές υποδομές.
3) Οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, το οποίο θα συλλειτουργεί και θα συνεργάζεται με τις αναβαθμισμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες.
4) Νέου γραφείου αρχιάτρου με υποστηρικτικές υπηρεσίες γραμματείας.
5) Επέκταση- αναβάθμιση του Αρχείου για το Μητρώο των  ασφαλισμένων

Διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα

Οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που ορίζει το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ για την εξέλιξη μέχρι την τελική υλοποίηση του νέου προγράμματος, επιφυλασσόμενο πάντα για τυχόν απρόβλεπτες διαδικασίες, οι οποίες θα εκτιμηθούν και θα αντιμετωπιστούν κατά περίπτωση, έχουν ως εξής:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008: Ολοκληρώθηκε το «Στρατηγικό Σχέδιο» (Master Plan) του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τις επιμέρους οικονομικές και επιστημονικές μελέτες για τις νέες χρήσεις και δραστηριότητες, όπως επίσης τεχνική προμελέτη του έργου από τον τεχνικό σύμβουλο του Οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει το σκοπό, περιγραφή έργου, χρήσεις κτιρίων και μετατροπές χρήσεων, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές, μαζί με αρχιτεκτονικά σχέδια.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008: Έναρξη διαδικασίας ενημέρωσης-διαβούλευσης των ασφαλισμένων μελών του ΕΔΟΕΑΠ, για το νέο σχέδιο αξιοποίησης των κτιρίων και ανασυγκρότησης του Οργανισμού.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008: Έναρξη της εκπόνησης των οριστικών τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.). Ανατέθηκαν στον τεχνικό σύμβουλο του ΕΔΟΕΑΠ κ. Γ. Λαχανά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, και τους συνεργάτες του, με βάση τις επίσημες τιμές του Κώδικα Αμοιβών Μηχανικών για ιδιωτικά κτιριακά έργα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008: Ολοκλήρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ενημέρωσης-διαβούλευσης προκειμένου να αξιολογηθούν απόψεις και να αξιοποιηθούν οι ιδέες και οι προτάσεις των συμμετεχόντων, ασφαλισμένων- μελών του ΕΔΟΕΑΠ στο τελικό σχέδιο αξιοποίησης των κτιρίων και ανασυγκρότησης του Οργανισμού.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραλαβή της οριστικής τεχνικής μελέτης, με τη μορφή τευχών δημοπράτησης για τη δημοπράτηση του έργου. Τα τεύχη δημοπράτησης θα περιλαμβάνουν σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με τις επίσημες τιμές του ΥΠΕΧΩΔΕ για κτιριακά έργα, ποσοτική ανάλυση των εργασιών, σύνταξη περιγραφικού τιμολογίου ανά κατηγορία και ομάδα εργασιών, πρόταση αναλυτικού σχεδίου όρων συγγραφής υποχρεώσεων, πρόταση αναλυτικού σχεδίου σύμβασης για ανάθεση κατασκευής, πρόσκληση διαγωνισμού μεταξύ κατασκευαστών.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008: Δημοπράτηση του έργου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008: Επιλογή αναδόχου από ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών, που θα αποτελέσει την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση. Όλες οι διαδικασίες θα συζητηθούν και αποφασιστούν από το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009:  Υπογραφή σύμβασης  και Έναρξη εργασιών.

ΜΑΪΟΣ 2009: Ολοκλήρωση των εργασιών.

Σύσταση Επιτροπής Εργασίας

Με πρωτοβουλία του προέδρου του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ  Νίκου Κιάου, συγκροτήθηκε επιτροπή εργασίας  από 4 μέλη του ΔΣ για την μελέτη και κατάρτιση του νέου σχεδίου  αξιοποίησης των κτιρίων. Την εισήγηση της επιτροπής έκανε δεκτή το ΔΣ  του ΕΔΟΕΑΠ, αφού εξετάστηκαν οι ανάγκες και οι δυνατότητες και πρυτάνευσε το συμφέρον του Οργανισμού και των ασφαλισμένων μελών του στο παρόν και στο μέλλον.

Αξιολογήθηκαν οι θετικές και αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος, με επίκεντρο τις προσπάθειες των τελευταίων 3 ετών τμηματικής ή εξ ολοκλήρου ενοικίασης του κτιρίου του ΕΔΟΕΑΠ επί της οδού Ορμηνίου. Προσπάθειες που δεν καρποφόρησαν κυρίως λόγω εξωγενών συνθηκών και αδυναμίας τρίτων < ΤΣΠΕΑΘ, Ταμείο Ελευθέρων Επαγγελματιών κ.ά.>, οι οποίοι, αφού ήλθαν σε συνεννόηση με τον Οργανισμό να ενοικιάσουν το κτίριο της Ορμηνίου, στη συνέχεια για δικούς τους λόγους δεν ανταποκρίθηκαν. Άλλες προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση ακυρώθηκαν με αποφάσεις της διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ, λόγω χαμηλού προσφερόμενου τιμήματος ενοικίασης είτε μειωμένης προσέλευσης ενδιαφερομένων, σε διαγωνιστική διαδικασία επιλογής φορέα αξιοποίησης.

Επιτροπή Μελών Δ.Σ.

Προηγήθηκαν οι αναγκαίες έρευνες και μελέτες για την εκπόνηση του νέου σχεδίου αξιοποίησης των κτιρίων και της ανασυγκρότησης του ΕΔΟΕΑΠ από την επιτροπή των μελών του Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ, που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο και έχει την ευθύνη και επιμέλεια των σχετικών εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ.

Τα μέλη του Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ, που αποτελούν την αρμόδια επιτροπή, είναι:

Τσούτσιας Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας ΕΔΟΕΑΠ, μέλος ΕΣΗΕΑ
Σπανοπούλου Ελένη, Πρόεδρος Επιτροπής ΤΥΠ ΕΔΟΕΑΠ, μέλος ΕΣΗΕΑ
Δεμερτζής Αργύρης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και μέλος Επιτροπής ΤΥΠ ΕΔΟΕΑΠ, μέλος ΕΣΗΕΑ
Κυρίτση Αγαθή, μέλος Επιτροπής ΤΥΠ ΕΔΟΕΑΠ, μέλος ΕΠΗΕΑ
Η επιτροπή πλαισιώνεται και βοηθήθηκε στο έργο της από τους:
Χριστόπουλο Φίλιππα, Διευθυντή ΕΔΟΕΑΠ
Χρήστου Γιώργο, τομεάρχη Εσωτερικού Ελέγχου ΕΔΟΕΑΠ
Μουστακαλή Αθανάσιο, τομεάρχη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΔΟΕΑΠ
Σιατερλή Βασιλική, δρ Ιατρό παθολόγο ΕΔΟΕΑΠ
Παπαγγελή Ευαγγελία, Ορθοπεδικό Χειρουργό ΕΔΟΕΑΠ
Γεωργίου Ιωάννη, Φυσικοθεραπευτή ΕΔΟΕΑΠ
Λαχανά Γεράσιμο, αρχιτέκτονα μηχανικό, τεχνικό σύμβουλο ΕΔΟΕΑΠ.

Το έργο της Επιτροπής

Η Επιτροπή  αξιοποίησης των κτιρίων συγκροτήθηκε με απόφαση ΔΣ από 4  μέλη  του Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ και υπηρεσιακούς παράγοντες . Στη διάρκεια των εργασιών της την περίοδο 2007-2008:

ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ σε οικονομικές έρευνες των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ, υπολογίζοντας τα πάγια και λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού, σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που άπτονται των αλλαγών, ώστε από τη σύγκριση και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων να προκύπτουν οικονομικά και άλλα οφέλη  υπέρ του Οργανισμού και των ασφαλισμένων του από τις προωθούμενες νέες σύγχρονες λύσεις.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ έρευνες και επισκέψεις σε πρότυπους ασφαλιστικούς και ιατρικούς φορείς και μονάδες.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ στοιχεία και πληροφορίες από την κτηματομεσιτική και κατασκευαστική αγορά, την ιατρική, τεχνική και ευρύτερα επιστημονική κοινότητα.
ΕΛΑΒΕ υπόψη της τις σύγχρονες εξελίξεις στους τομείς των ιατρικών, νοσηλευτικών υπηρεσιών και τις εξελίξεις και εφαρμογές της νέας τεχνολογίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ τις ανάγκες των ιατρικών και διοικητικών υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ, τις ανάγκες σε νέες ιατρικές ειδικότητες και άλλες νοσηλευτικές και εργαστηριακές υπηρεσίες και τις δυνατότητες ενίσχυσης και διεύρυνσης των προσφερόμενων παροχών προς τους ασφαλισμένους.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ τους διαρκώς πολλαπλασιαζόμενους ρυθμούς αύξησης των ασφαλισμένων μελών του Οργανισμού.
ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ, ώστε να τηρούνται και διαρκώς να αναβαθμίζονται τα υψηλά επίπεδα κάλυψης που παρέχει ο Οργανισμός μας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του.

Παράλληλα, υπήρξε συνεργασία του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ και των μελών της αρμόδιας επιτροπής μελών του Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ, με τους υπευθύνους των ιατρικών, οικονομικών, διοικητικών υπηρεσιών και τους τεχνικούς και επιστημονικούς συμβούλους του Οργανισμού, στη βάση συγκεκριμένων κατευθύνσεων, προγραμματισμών και χρονοδιαγραμμάτων, με κύριο γνώμονα τα συμφέροντα του ΕΔΟΕΑΠ και των ασφαλισμένων μελών του στη νέα εποχή.

Η ενημέρωση-διαβούλευση

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ στις 21 Ιουλίου 2008.
Σε διάστημα 2 μηνών, έως στις 20 Σεπτεμβρίου 2008, οι ασφαλισμένοι-μέλη του ΕΔΟΕΑΠ έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να υποβάλουν επωνύμως τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή Μελών του Δ.Σ. και το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ.

Η πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του κλάδου μας διαδικασία ενημέρωσης-διαβούλευσης με τους ασφαλισμένους μέλη του ΕΔΟΕΑΠ, που ακολουθεί το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, βασίζεται σε ώριμες έρευνες και μελέτες προγραμματισμού δραστηριοτήτων και ενεργειών και δρομολογεί οριστικές και βιώσιμες λύσεις, με αφετηρία την αξιοποίηση του κτιρίου επί της οδού Ορμηνίου ένα θέμα, που πράγματι χρονίζει και απασχολεί όλους μας.

Ταυτοχρόνως αυτή η διαδικασία της ενημέρωσης-διαβούλευσης πιστεύουμε ότι δίνει την ευκαιρία, με βάση αναφοράς την ακέραια ευθύνη της αιρετής διοίκησης του αυτοδιοικούμενου Οργανισμού μας, να πετύχουμε τη δημιουργική συμμετοχή και συμβολή του καθενός μας στη τελική διαμόρφωση των σημαντικών αλλαγών που αφορούν στη φυσιογνωμία του συλλογικού μας μέλλοντος και στο νέο σύγχρονο και ανθρώπινο πρόσωπο του ΕΔΟΕΑΠ.

Διαβάστε με προσοχή το παραπάνω κείμενο,  ενημερωθείτε για τις αλλαγές και τις προσθήκες και στα δυο κτίρια  από τα  σχέδια  των κατόψεων που δημοσιεύονται στο site μας και στείλτε μας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου .

Μια καλή ιδέα ενός μέλους μπορεί να είναι καλή για όλα τα μέλη!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ