Κτιριακή Διάρθρωση

Ο ΕΔΟΕΑΠ ως Ενιαίος, Αυτοδιοίκητος, Δημοσιογραφικός Οργανισμός αποτελεί πρότυπο στο ασφαλιστικό σύστημα σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας και προσφέρει σταθερά πρωτοβάθμια περίθαλψη στις σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του. Στόχος του Οργανισμού είναι να προβάλει το ανθρώπινο πρόσωπο του  και να βελτιώσει στο μέγιστο τη συνέπεια στις σχέσεις του με τους ασφαλισμένους, παρά τις εκάστοτε δυσχερείς συνθήκες, τις οποίες αντιμετωπίζει. Αγωνίζεται διαρκώς για τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΔΟΕΑΠ ακολουθεί ένα συλλογικό πνεύμα προάσπισης και σωστής λειτουργίας του Οργανισμού.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στα ανακαινισμένα κτίρια των οδών Σισίνη 18 & Ηριδανού και Ορμηνίου 38, στεγάζονται οι διοικητικές και ιατρικές υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ.

Η διάρθρωση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών έχει ως εξής:

 

Στο κτίριο στη Σισίνη  στεγάζονται,

   • το Τμήμα Υγείας και  περίθαλψης του Οργανισμού για την κοστολόγηση δαπανών υγείας και ένα μέρος της νοσοκομειακής περίθαλψης, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, για την υποδοχή των ασφαλισμένων και την υποβολή αιτήσεων τους καθώς και το Τμήμα ηλεκτρονικών ιατρικών ραντεβού, στο ισόγειο.η Αίθουσα Εκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ» και το Παιδιατρικό ιατρείο, στον πρώτο όροφο.
   • το Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό Εργαστήριο του Οργανισμού και το Γυναικολογικό τμήμα, στο δεύτερο όροφο.

 

  • τα Ιατρεία του Οργανισμού, στον τρίτο όροφο.
  • το Οδοντιατρικό τμήμα του και το νέο, υπερσύγχρονο επεμβατικό ιατρείο, στον τέταρτο όροφο.
  • το Γραφείο του Γενικού Διευθυντή, το Γραφείο της Αρχιάτρου, η Νομική Υπηρεσία, ο Τομέας Ασφάλισης οι Γραμματείες Δ/ντη και Αρχιάτρου και η Γραμματεία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, στον πέμπτο όροφο.
  • Τα γραφεία της Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου ΤΥΠ, η Αίθουσα Συνεδριάσεων και η Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου, στον έκτο όροφο.

 •  Στο κτίριο της Οδού Ορμηνίου στεγάζονται,
   • το Ορθοπεδικό ιατρείο και το Φυσικοθεραπευτήριο του Οργανισμού, στο ισόγειο. Το Φυσικοθεραπευτήριο λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 έως τις 19:00, είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, όπως ηλεκτροθεραπεία, laser, υπέρηχα, δινόλουτρα, παραφινόλουτρα και είναι διαμορφωμένο, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται, αριθμός ασφαλισμένων που πάσχουν από ορθοπεδικά και νευρολογικά προβλήματα, αλλά και περιπτώσεις αποκατάστασης μετεγχειρητικών καταστάσεων. Τα γραφεία της εκκαθάρισης των Φαρμακευτικών Συλλόγων και το υπόλοιπο τμήμα της νοσοκομειακής περίθαλψης του ΤΥΠ, στον ημιόροφο.

  • Το νέο σύγχρονο Θεραπευτικό Γυμναστήριο, το οποίο λειτουργεί από τις 15 Φεβρουαρίου 2012, στον πρώτο όροφο.
  • Ο Τομέας Εσόδων, ο Τομέας Διοικητικού, ο Τομέας Οικονομικού, ο Τομέας Πληροφορικής, ο Εσωτερικός Έλεγχος και τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στον δεύτερο όροφο.

ΣΤΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Τσιμισκή 43 (Εμπορικό Κέντρο «Πλατεία»), όπου έχουν την έδρα τους ο Αντιπρόεδρος και ο Αναπληρωτής Ταμίας του Οργανισμού.

Το Τμήμα Υγείας και Περίθαλψης Θεσσαλονίκης καλύπτει γεωγραφικά τις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, εξυπηρετώντας τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ και της ΕΠΗΕΘ σε ασφαλιστικά και υγειονομικά θέματα.

Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και η κατανομή αρμοδιοτήτων του προσωπικού βρίσκεται σε αντιστοιχία με τη διάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ.

Στα ιατρεία του Οργανισμού (Παθολογικό, Καρδιολογικό, Παιδιατρικό, Ακτινολογικό, Οφθαλμιατρικό, Οδοντιατρικό) παρέχεται υψηλού επιπέδου πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής από ένα ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών όλων των ειδικοτήτων, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Επίσης, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 40 λειτουργεί πλήρως οργανωμένο φυσικοθεραπευτήριο για τις ανάγκες των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη.

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ

ΣΙΣΙΝΗ – ΗΡΙΔΑΝΟΥ – ΟΡΜΙΝΙΟΥ
Η μη αξιοποίηση του παλαιού κτιρίου της οδού Ορμινίου που παρέμενε σε τέλμα από το 2003, προκάλεσε ζημιά που ξεπέρασε τα 1.200.000 € (200.000 € τον χρόνο για 6 χρόνια) με βάση υπολογισμού την απώλεια εσόδων πιθανής επινοικίασης, με τις τρέχουσες τιμές της περιόδου. Μετά από πολλές διαφωνίες, αλλά και ατελέσφορες προσπάθειες ενοικίασης του ακινήτου της Ορμινίου, το 2008/2009 ελήφθη πρόνοια να σταματήσει η οικονομική αιμορραγία και η διαρκής υποτίμηση της περιουσίας του Οργανισμού.

Με ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών, αναβάθμισης των παρεχομένων ιατρικών και άλλων Υπηρεσιών, αλλά και ανταποδοτικότητας της λειτουργίας υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ώστε να υπάρξει σταδιακή απόσβεση δαπανών και οικονομικό όφελος για τον Οργανισμό, αποφασίστηκε η υλοποίηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.

Η υλοποίηση του σχεδίου αξιοποίησης, προχώρησε με αποφάσεις Δ.Σ. και εντατικούς ρυθμούς, υπό τον έλεγχο αρμόδιων ανεξάρτητων ειδικών επιτροπών, την Υπηρεσία του Οργανισμού και εξωτερικούς συνεργάτες ως εξής:

• Ο σχεδιασμός (2007) και η υλοποίηση του έργου τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση (2008).

• Τον Ιούνιο του 2009 λάβαμε την έγκριση υλοποίησης του έργου και του προϋπολογισμού της δαπάνης από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

• Τον Σεπτέμβριο του 2009 ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και υποβλήθηκαν στην Πολεοδομία, οπότε και νομιμοποιήθηκαν πολεοδομικές εκκρεμότητες από το παρελθόν του κτιρίου της Ορμινίου.

• Τον Μάρτιο του 2010 εκδόθηκε η Οικοδομική Άδεια.

• Τον Απρίλιο του 2010 υπήρξε έγκριση από Ανεξάρτητη Επιτροπή, της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας και ορθότητας του έργου, όπως επίσης και των όρων της διακήρυξης του Διαγωνισμού.

• Το τελικό κείμενο της Διακήρυξης μετά από την ενσωμάτωση παρατηρήσεων, υποβλήθηκε στο Δ.Σ., εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε σχετική προκήρυξη.

• Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε η Α’ φάση του διαγωνισμού με επιλογή 5 εταιριών από τις 27 που συμμετείχαν.

• Οκτώβριο τέλειωσε και η Β’ φάση με επιλογή και ανακήρυξη αναδόχου από την αρμόδια Ανεξάρτητη Επιτροπή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΤΕΕ, ΣΠΜΕ, ΠΣΔΜΗ, ΕΜΠ και τη συμμετοχή ανεξάρτητων Νομικών, που είχε την ευθύνη της ολοκλήρωσης της διενέργειας του Διαγωνισμού.

• Το Δεκέμβριο του 2010 υπεγράφη η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. ύψους 1.186.130 € πλέον ΦΠΑ.

• Τον Ιανουάριο του 2011 ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου επί της οδού Ορμινίου, οι οποίες περατώθηκαν σε 5 μήνες τον Μάιο του 2011, απολύτως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της υπογραφείσης σύμβασης.

• Τον Μάιο του 2011 ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου επί της οδού Σισίνη, οι οποίες περατώθηκαν τον Αύγουστο του 2011, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της υπογραφείσης σύμβασης και χωρίς να παρεμποδιστεί στο ελάχιστο η λειτουργία του Οργανισμού, σε όλο το διάστημα της ανακατασκευής.

• Τον Φεβρουάριο του 2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ανεξάρτητης Επιτροπής προσωρινής παραλαβής των 2 κτιρίων μετά την ανακατασκευή τους. Συντάχθηκε σχετικό Πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ.. Το συνολικό κόστος της ανακατασκευής, ανήλθε σε € 1.178.558,41. πλέον ΦΠΑ

• Η ανάδοχος εταιρεία, σύμφωνα με τη σύμβαση, διατηρεί ευθύνη συντήρησης των 2 κτιρίων για τις εργασίες ανακατασκευής, έως τον Δεκέμβριο 2012, στο πλαίσιο της οριστικής παραλαβής του έργου.