ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Οδηγός ασφάλισης και περίθαλψης για την Ε.Ε.

Οδηγός για τα δικαιώματα σας όταν μετακινείστε εντός της Ε.Ε.

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προέβη στην έκδοση του οδηγού που ακολουθεί.

Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετακινούμενων Ευρωπαίων πολιτών, στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, σε περιπτώσεις  που αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη. Αναφέρεται σε  όλα τα πρόσωπα που μετακινούνται στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να εργαστούν, να σπουδάσουν, να συνταξιοδοτηθούν ή ακόμη και να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.

Σκοπός του συγκεκριμένου οδηγού είναι η άμεση ενημέρωση των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ, προκειμένου να μην υποστούν μερική ή ολική απώλεια των δικαιωμάτων τους (σε επίπεδο  κοινωνικής ασφάλισης), όταν μετακινούνται από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο.

Παρακαλούμε πολύ, λόγω της πολυπλοκότητας των κανόνων της ΕΕ για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές ώστε να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τη μετακίνησή σας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Πληροφορίες για τους διακινούμενους ασφαλισμένους πολίτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕK) αριθ. 883/2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009

Δείτε το συνημμένο αρχείο