ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Παιδικοί Σταθμοί

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑIΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Για πρώτη φορά στον ΕΔΟΕΑΠ

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος παιδικού σταθμού περιόδου ( Σεπτεμβρίου 2011- Ιουλίου 2012)

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,

Η νέα Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ ολοκλήρωσε τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑΣΙΠΣ) www.pasips.com ενώ άμεσα προχωρά η αντίστοιχη συμφωνία με το «Σωματείο Επαγγελματιών Ιδιωτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας Θράκης» www.pedi.gr

Έτσι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει σε όλα τα μέλη ότι καθιερώνεται και θα ισχύσει για πρώτη φορά από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά (Σεπτέμβριος 2011/ Ιούλιος 2012), η παροχή «συμβεβλημένου παιδικού σταθμού με τον ΕΔΟΕΑΠ». Ο νέος θεσμός διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση, με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους, των παιδιών μας, προστατευμένων μελών του ΕΔΟΕΑΠ, σε παιδικούς σταθμούς, που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια οργάνωσης, υποδομών, λειτουργίας και παιδαγωγικού έργου, όπως ορίζουν οι κανόνες της Πολιτείας.

Το Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ έκανε αποδεκτή τη σχετική εισήγηση της Προέδρου Ελένης Σπανοπούλου και του Γενικού Γραμματέα Αργύρη Δεμερτζή για το θεσμό των συμβεβλημένων παιδικών σταθμών.

Την επεξεργασία των προτάσεων για την παροχή του βοηθήματος παιδικού σταθμού ανέλαβε 3μελής Επιτροπή αποτελούμενη από τους Παναγιώτη Τσούτσια–Πρόεδρο Τ.Υ.Π και τα μέλη Δ.Σ Ελένη Δελβινιώτη και Μαρία Παπατόλια.

Το σύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψαν η Πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ κα Ελένη Σπανοπούλου και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΙΠΣ κ. Αριστείδης Καντάς, προβλέπει την επιδότηση από τον ΕΔΟΕΑΠ εως του 50% του κόστους βρεφονηπιακού σταθμού για το ασφαλισμένο μέλος του κατευθείαν προς τον παιδικό σταθμό. Και ταυτοχρόνως,την παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών από τον παιδικό σταθμό σε οικονομική τιμή, ως αντιστάθμισμα του γεγονότος ότι ένα σημαντικό μέρος της ετήσιας δαπάνης εγγυάται ο ΕΔΟΕΑΠ.

Δεδομένων των σκληρών οικονομικών συνθηκών επιτυγχάνεται η ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού των ασφαλισμένων μελών του ΕΔΟΕΑΠ και ταυτόχρονα διασφαλίζεται το «κλείδωμα» της συνολικής τιμής με την οποία παρέχει ο συμβεβλημένος παιδικός σταθμός τις υπηρεσίες στα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ.

Ειδικότερα ,στον πυρήνα της συμφωνίας μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ και Συμβεβλημένων Παιδικών Σταθμών ,προβλέπεται ότι οι συμβεβλημένοι παιδικοί σταθμοί προσφέρουν ολόκληρο το φάσμα των παροχών και υπηρεσιών προς τα παιδιά μας.

Συγκεκριμένα παρέχονται :

Εγγραφή – δίδακτρα
Μεταφορά παιδιών από και προς τον Παιδικό Σταθμό
Φύλαξη
Παιδαγωγικό πρόγραμμα
Τροφεία
Προληπτική Ιατρική και
Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται στην ενιαία τιμή των 4.400 ευρώ(για το πρώτο παιδί) για 11μηνη διάρκεια ανά εκπαιδευτικό έτος. Για το 2ο παιδί παρέχεται επιπλέον έκπτωση 25% και για το 3ο παιδί 15%.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε γονιό μέλος του ΕΔΟΕΑΠ, που θα επιλέξει να στείλει το παιδί του σε έναν από τους συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς με τον ΕΔΟΕΑΠ, το μηνιαίο κόστος της συνολικής δαπάνης «κλειδώνει» σε ποσό μικρότερο των 400 ευρώ μηνιαίως, αφαιρουμένου και του κόστους εγγραφής. Οι γονείς μέλη του ΕΔΟΕΑΠ, που θα επιλέξουν από φέτος να στείλουν το παιδί τους σε «συμβεβλημένο παιδικό σταθμό με τον ΕΔΟΕΑΠ» θα έχουν άμεσο οικονομικό όφελος, το οποίο θα προκύψει από τη διαφορά της ετήσιας δαπάνης που θα πλήρωναν μέχρι τώρα με τιμές ελεύθερης αγοράς και της ετήσιας δαπάνης των 4400 ευρώ ετησίως για δίδακτρα παιδικού σταθμού, που εξασφάλισε ο ΕΔΟΕΑΠ.

Τα στοιχεία έρευνας, που διενήργησε ο ΕΔΟΕΑΠ σε περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης δείχνουν ότι η τιμή της συμφωνίας είναι εύλογη και κινείται στα κάτω όρια των τιμών της αγοράς για ετήσια δαπάνη ιδιωτικού παιδικού σταθμού.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την εφαρμογή της συμφωνίας στην πράξη είναι δυνατόν ανά περίπτωση να εξοικονομούνται ποσά που κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ μηνιαίως για τα δίδακτρα παιδικού σταθμού για κάθε παιδί καθώς προσφέρεται έκπτωση πολύ σημαντική σε σχέση με τα συνήθη .

Σε κάθε περίπτωση το οποίο οικονομικό όφελος προκύπτει από τη διαφορά τιμής επωφελούνται απευθείας οι γονείς ασφαλισμένοι μέλη του ΕΔΟΕΑΠ και ο οικογενειακός προϋπολογισμός τους .

Η νέα συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στον ΕΔΟΕΑΠ να ακολουθήσει νέα δικαιότερα και προσαρμοσμένα πια στην οικονομική πραγματικότητα του Ταμείου μας αλλά και του οικονομικού τοπίου του κλάδου και των ασφαλισμένων μελών του, εισοδηματικά κριτήρια με σαφή κοινωνική διάσταση για την κλιμάκωση της ενίσχυσης του βρεφονηπιακού σταθμού, παροχή που επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και τον Κανονισμό Υγείας του Οργανισμού.

Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να επιλέγουν από τον κατάλογο συμβεβλημένων παιδικών σταθμών και να έρχονται σε απευθείας συνεννόηση και συμφωνία με τον παιδικό σταθμό που επιλέγουν.

Εκεί, θα συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής και με υπεύθυνη δήλωση τους θα αναφέρουν το προβλεπόμενο οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2011 καθώς και αν η σύζυγός τους (έμμεσο μέλος) είναι εργαζόμενη .

Με αυτόν τον τρόπο ο ασφαλισμένος αποφεύγει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων με αποδείξεις στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν άμεσα να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής καθώς τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 02/09/11. Μετά την ημερομηνία αυτή αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Την επόμενη χρονιά, οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2012, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των δηλωθέντων εισοδημάτων και λοιπών στοιχείων με τα πραγματικά.

Σχετικά με την αναλογία συμμετοχής ΕΔΟΕΑΠ/ Δικαιούχων Προγράμματος

Βρεφονηπιακών σταθμών ΕΔΟΕΑΠ – ΠΑΣΙΠΣ και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν προαναφερθεί, σας παραπέμπουμε στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα 1.

Α΄ κατηγορία: Οικογενειακό εισόδημα έως €40.000 (για 1 άμεσο μέλος) και έως €80.000 (για 2 άμεσα μέλη)

ΕΔΟΕΑΠ

Ασφαλισμένος

(για συμβεβλημένο παιδικό σταθμό)

Σύνολο

(για συμβεβλημένο παιδικό σταθμό)

α΄παιδί

2.200 (200×11)

200 x 11 = 2.200

4.400

β΄παιδί

1.650 (150×11)

150 x 11 = 1.650

3.300

γ΄παιδί

1.870 (170×11)

170 x 11 = 1.870

3.740

Β΄ κατηγορία: Οικογενειακό εισόδημα από €40.000 έως €50.000 (για 1 άμεσο μέλος)

ΕΔΟΕΑΠ

Ασφαλισμένος

(για συμβεβλημένο παιδικό σταθμό)

Σύνολο

(για συμβεβλημένο παιδικό σταθμό)

α΄παιδί

1.980 (180×11)

220 x 11 = 2.420

4.400

β΄παιδί

1.485 (135×11)

165 x 11 = 1.815

3.300

γ΄παιδί

1.683 (153×11)

187 x 11 = 2.057

3.740

( Πίνακας 1)

Επισημαίνεται ότι κάθε επιπλέον παροχή πέραν του βασικού πακέτου παροχών του Παιδικού Σταθμού (μπαλέτο, διδασκαλία ξένων γλωσσών κλπ.), είναι πάντοτε προαιρετική και αν τις επιλέξουν οι δικαιούχοι γονείς θα επιβαρύνονται οικονομικά οι ίδιοι, χωρίς ο ΕΔΟΕΑΠ να συμμετέχει στη δαπάνη αυτή.

Η φροντίδα των βρεφών γίνεται με ευθύνη των κατά νόμο υπευθύνων των συμπραττόντων μελών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι οι γονείς πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να επιλέγουν με τα δικά τους κριτήρια Παιδικό Σταθμό. Είναι σημαντικό να επισκέπτονται τους χώρους ,να συζητούν με τους υπευθύνους των Σταθμών και τους Παιδαγωγούς πριν αποφασίσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους.

Είναι γνωστό ότι ένα σωστό παιδαγωγικό σύστημα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την ένταξη του παιδιού σας στην ομάδα.

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν ασφάλεια και να εμπνέουν το παιδί σας. Το να έχει κήπο ο παιδικός σταθμός θεωρείται σημαντικό, εφόσον σε αυτή την ηλικία το παιδί έχει ανάγκη να τρέξει, να παίξει. Κάτι ακόμη που χρήζει προσοχής είναι η απόσταση του παιδικού σταθμού από το σπίτι σας. Δεν πρέπει να απέχει πολύ, για να μην ταλαιπωρείται το παιδί σας με τη διαδρομή αλλά και για να μπορεί να αποκτήσει φίλους που να διαμένουν κοντά σας.

Ο ΕΔΟΕΑΠ έλεγξε τη χωροταξική κατανομή των μελών του και τη διασπορά του δικτύου Συμβεβλημένων παιδικών σταθμών που θα ανέρχονται σε 100 περίπου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και διαπιστώθηκε ότι καλύπτονται ικανοποιητικά οι περισσότερες περιοχές .

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ( όπως αναγράφεται και στους όρους της αίτησης εγγραφής ) ότι:

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος διακόψει το παιδί του από τον Παιδικό Σταθμό, οφείλει να αποδώσει στον ΕΔΟΕΑΠ το προκαταβληθέν ποσό που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο μέρος της συμφωνηθείσας χρονικής περιόδου.
Στην περίπτωση που προκύψει μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π, ότι ο δικαιούχος ασφαλισμένος α) λόγω του ύψους του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και β) λόγω της μη εργασίας της συζύγου του κατά την συγκεκριμένη περίοδο, δεν είχε δικαίωμα ένταξής του στο αναφερόμενο Πρόγραμμα παιδικού σταθμού τότε το αντίστοιχο ποσό που προκαταβλήθηκε από τον Οργανισμό για την παραπάνω αιτία για λογαριασμό του εμμέσου μέλους του, ο δικαιούχος – ασφαλισμένος οφείλει να το αποδώσει στον Οργανισμό.
Σε κάθε περίπτωση Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμά του να συμψηφίζει την οφειλή προς οιανδήποτε προς τον ασφαλισμένο οφειλομένη παροχή, καθώς και να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του για την είσπραξή του.

Για τους παραπάνω λόγους ο ασφαλισμένος γονέας οφείλει να εξετάζει όλες τις παραμέτρους πριν την εγγραφή του/των παιδιών του καθώς φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του Οργανισμού όπως απορρέουν από τη σύμβαση συνεργασίας που έχει υπογραφεί από τον ΕΔΟΕΑΠ και τους συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς.

Όσοι γονείς έχουν ήδη κάνει εγγραφές και πληρούν βεβαίως τους όρους της συμφωνίας ΕΔΟΕΑΠ – Συμβεβλημένων Φορέων Παιδικών Σταθμών μπορούν να ζητήσουν , εφόσον αποδέχεται και ο παιδικός σταθμός της επιλογής τους να συμβληθεί και αυτός με τον ΕΔΟΕΑΠ, ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες οικονομικές προσαρμογές, προς όφελος των γονιών. Ο ίδιος παιδικός σταθμός σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία δεν μπορεί να επιφυλάσσει διαφορετική μεταχείριση όσον αφορά οικονομικούς όρους, παροχές και δίδακτρα σε μέλη του ΕΔΟΕΑΠ. Άρα πρέπει ο σταθμός να επιλέξει εάν θα είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό μας για όλα τα μέλη μας που πηγαίνουν σε αυτόν ή όχι.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011-ΙΟΥΛΙΟΣ 2012)

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ καταβάλει διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση των παροχών προς τους ασφαλισμένους-μέλη του. Με δεδομένη ωστόσο την πρωτόγνωρη κρίση που πλήττει τον Κλάδο των ΜΜΕ και όπως αυτή αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού με τεράστια απώλεια εσόδου, το Δ.Σ αναλογιζόμενο το μέγεθος των ευθυνών του, θέτει νέα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια για την επόμενη περίοδο.

Στον πίνακα που ακολουθεί ( Πίνακας 2) ,συνοψίζονται τα νέα κριτήρια που θα ισχύσουν στην καταβολή του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού.

Συγκεκριμένα:

ΜΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΤΕΡΑ

(ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ)

1ο παιδί

2ο παιδί

3ο παιδί

ΑΜΕΣΟ

ΑΝΕΡΓΟ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

200 €

150 €

170 €

ΑΜΕΣΟ

ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ

200 €

150 €

170 €

ΑΜΕΣΟ

ΕΩΣ 40.000,00€

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

200 €

150 €

170 €

ΑΜΕΣΟ

40.000,00€ ΕΩΣ 50.000,00€

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

180 €

135 €

153 €

2 ΑΜΕΣΑ

ΕΩΣ 80.000,00€

200 €

150 €

170 €

( Πίνακας 2)

Διευκρινίζεται ότι :

Δεν θα χορηγείται το εν λόγω επίδομα σε μη εργαζόμενες μητέρες (έμμεσα μέλη).
Δεν θα χορηγείται το επίδομα για την τάξη του νηπιαγωγείου, λόγω της ένταξής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Στις περιπτώσεις μονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών, θα καταβληθεί επιπλέον έκτακτη οικονομική ενίσχυση € 660,00 εφάπαξ τον Ιανουάριο του 2012 για κάθε παιδί σε ηλικία βρεφονηπιακού σταθμού και σύμφωνα με τα κοινωνικά κριτήρια που έχουν τεθεί για αυτές τις κατηγορίες.
Οι ασφαλισμένοι που επιλέγουν παιδικό σταθμό εκτός των συμβεβλημένων:

θα προσέρχονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων,
θα συμπληρώνουν την αίτηση κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου
με υπεύθυνη δήλωση τους θα αναφέρουν το προβλεπόμενο οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2011 και αν η σύζυγός τους ( έμμεσο μέλος ) είναι εργαζόμενη.
ΠΡΟΣΟΧΗ Την επόμενη χρονιά, οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2012, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των δηλωθέντων εισοδημάτων και των λοιπών στοιχείων με τα πραγματικά..

Στην περίπτωση που προκύψει μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π, ότι ο δικαιούχος ασφαλισμένος α) λόγω του ύψους του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και β) λόγω της μη εργασίας της συζύγου του κατά την συγκεκριμένη περίοδο, δεν είχε δικαίωμα ένταξής του στο αναφερόμενο Πρόγραμμα παιδικού σταθμού τότε το αντίστοιχο ποσό που προκαταβλήθηκε από τον Οργανισμό για την παραπάνω αιτία για λογαριασμό του εμμέσου μέλους του, ο δικαιούχος – ασφαλισμένος οφείλει να το αποδώσει στον Οργανισμό. Ο ΕΔΟΕΑΠ διατηρεί το δικαίωμά του να συμψηφίζει την οφειλή προς οιανδήποτε προς τον ασφαλισμένο οφειλομένη παροχή, καθώς και να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του για την είσπραξή του.

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων.

Με τη βεβαιότητα ότι όλοι κατανοείτε τις προσπάθειες που καταβάλλει για το καλύτερο η Διοίκηση και με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ