ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Πακέτα εξετάσεων ΕΔΟΕΑΠ ανά ηλικία και φύλο

 

ΑΝΔΡΕΣ

18-39 ετών / 3 έτη 40-49 ετών / 2 έτη ≥50ετών /ετησίως
Γενική Αίματος Γενική Αίματος Γενική Αίματος
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose)
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΗbA1c)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol)
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol)
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum) ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine)
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium) ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium) ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum)
ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium) ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium) ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium)
ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium) ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium) ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium)
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST) ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST) ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium)
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT) ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT) ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST)
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT)
Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT) Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT) ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP)
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT)
Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron)
ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK) ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK) Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH)
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4) ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4)
C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP) C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3)
25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ 25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP)
25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ
PSA / Δακτυλική εξέταση προστάτη (έως τα 75 έτη)
Κολονοσκόπηση*
Μέτρηση οστικής πυκνότητας (DEXA) (≥65 ετών)**
Τρίπλεξ κοιλιακής αορτής (>65 ετών και βάσει θετικού ιστορικού καπνίσματος)***

*κάθε 5 έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες ηλικίας και γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου σε μικρή ηλικία ή οικογενής πολυποδίαση).

**κάθε1 με 2 έτη

***κάθε 2 έτη

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

18-39 ετών / 3 έτη 40-49 ετών / 2 έτη ≥50ετών /ετησίως
Γενική Αίματος Γενική Αίματος Γενική Αίματος
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose)
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΗbA1c)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol)
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol)
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum) ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine)
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium) ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium) ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum)
ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium) ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium) ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium)
ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium) ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium) ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium)
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST) ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST) ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium)
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT) ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT) ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST)
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT)
Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT) Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT) ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP)
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT)
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΫΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΫΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH) ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron)
ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK) ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΫΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH)
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4) ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4)
C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP) C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3)
25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ 25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP)
25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ
Pap Test*** Pap Test Pap Test (έως τα 65 έτη)
Κολονοσκόπηση*
Μαστογραφία (έως τα 75 έτη) **
Μέτρηση οστικής πυκνότητας (DEXA) (≥65 ετών)**

*κάθε 5 έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες ηλικίας και γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου σε μικρή ηλικία ή οικογενής πολυποδίαση).

**κάθε1 με 2 έτη

***αφορά τις ηλικίες από 21 ετών και άνω

 

 

ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΙΔΙΑ 1 – 7 ΕΤΩΝ /3 έτη ΠΑΙΔΙΑ 8 – 17 ΕΤΩΝ /3 έτη
Γενική Αίματος Γενική Αίματος
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose)
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum)
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine)
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron)
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ (Ferritin) ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ (Ferritin)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol)
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides)
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH)
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST)
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT)
Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT)
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) (*)