Πρόληψη

Καλύπτονται το test PAP και η εξέταση PSA  που  γίνονται προληπτικά  μέχρι και δύο φορές το χρόνο για ασφαλισμένους/ες.

Για πρώτη φορά ο ΕΔΟΕΑΠ καταβάλλει το ποσό που αναλογεί σε λήψη και εξέταση για το Test Pap,  ακόμα και όταν αυτό γίνεται σε γυναικολογικό ιατρείο. Στο ποσό προστίθεται η αμοιβή μιας ιατρικής επίσκεψης.

  • Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη και για τα 2 τεστ μηδενική συμμετοχή στα παραπεμπτικά του ΕΔΟΕΑΠ για συμβεβλημένους φορείς.

Και οι δύο εξετάσεις  γίνονται:

  • Εντός  ΕΔΟΕΑΠ δωρεάν με παραπεμπτικό ιατρού του ταμείου .
  • Εκτός ΕΔΟΕΑΠ δωρεάν σε συμβεβλημένα εργαστήρια με παραπεμπτικό ιατρού του ταμείου .
  • Εκτός ΕΔΟΕΑΠ, σε γυναικολογικό ιατρείο (PAP) της επιλογής της ασφαλισμένης χωρίς παραπεμπτικό με τιμή Ιατρικού Αθηνών για λήψη εξέταση και μία επίσκεψη στον ιατρό.
  • Εκτός ΕΔΟΕΑΠ , σε μη συμβεβλημένο εργαστήριο, με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού (Pap και PSA ) και νόμιμη απόδειξη .
  • Για πάνω από 2 φορές το χρόνο απαιτείται γνωμάτευση θεράποντος ιατρού και οπωσδήποτε παραπεμπτικό του ταμείου, άλλως η δαπάνη θα καταβάλλεται με τιμές ΠΔ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: Για άμεσα μέλη και για μία φορά μόνο προβλέπεται 10% συμμετοχή του ασφαλισμένου σε δαπάνη μέχρι 350 € και για πρώτη φορά μηδενική συμμετοχή στο ποσό των 350 € εφόσον όσον η θεραπεία γίνει σε κρατικό νοσοκομείο ή και στο Υγείας Μέλαθρον. Άμεση καταβολή με τα νόμιμα παραστατικά.