ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Σχέδια κτιρίων Ορμηνίου και Σισίνη

 

 

Σχέδια κτιρίου Σισίνη

Κατόψη
Ισογείου


Κατόψη Α’ Ορόφου


Κατόψη Β’ Ορόφου


Κατόψη Γ’ Ορόφου


Κατόψη Δ’ Ορόφου


Κατόψη Ε’ Ορόφου


Κατόψη ΣΤ’ Ορόφου

Σχέδια κτιρίου Ορμηνίου


Κατόψη
Ισογείου


Κατόψη Μεσορόφου


Κατόψη Α’ Ορόφου

Κατόψη Β’ Ορόφου