Σχέδια κτιρίων Ορμηνίου και Σισίνη

 

 

Σχέδια κτιρίου Σισίνη

Κατόψη
Ισογείου


Κατόψη Α’ Ορόφου


Κατόψη Β’ Ορόφου


Κατόψη Γ’ Ορόφου


Κατόψη Δ’ Ορόφου


Κατόψη Ε’ Ορόφου


Κατόψη ΣΤ’ Ορόφου

Σχέδια κτιρίου Ορμηνίου


Κατόψη
Ισογείου


Κατόψη Μεσορόφου


Κατόψη Α’ Ορόφου

Κατόψη Β’ Ορόφου