ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Σχέδια κτιρίων Ορμηνίου και Σισίνη

 

 

Σχέδια κτιρίου Σισίνη

Κατόψη
Ισογείου


Κατόψη Α’ Ορόφου


Κατόψη Β’ Ορόφου


Κατόψη Γ’ Ορόφου


Κατόψη Δ’ Ορόφου


Κατόψη Ε’ Ορόφου


Κατόψη ΣΤ’ Ορόφου

Σχέδια κτιρίου Ορμηνίου


Κατόψη
Ισογείου


Κατόψη Μεσορόφου


Κατόψη Α’ Ορόφου

Κατόψη Β’ Ορόφου