Φυσικοθεραπείες

Από 1/1/2010 για τις φυσικοθεραπείες η παροχή έχει ως εξής:

Για την Αθήνα:

10 φυσικοθεραπείες το χρόνο με 20€ και άλλες 10 με 10€ και δικαίωμα δωρεάν χρήσης του φυσικοθεραπευτηρίου του ΕΔΟΕΑΠ για άλλες 20 το χρόνο.

Για τη Θεσσαλονίκη:

10 φυσικοθεραπείες το χρόνο με 20€ και άλλες 10 με 10€ και συμμετοχή 20% και δικαίωμα δωρεάν χρήσης του φυσικοθεραπευτηρίου του ΕΔΟΕΑΠ για άλλες 20 το χρόνο.

Για εκτός Αθηνών:

20 φυσικοθεραπείες με 20€ και άλλες 20 με 10€ το χρόνο.

Εξαιρούνται οι καθηλωμένοι επί κλίνης είτε από χειρουργικό περιστατικό,είτε από ανίατη νόσο, για τους οποίους εγκρίνονται κατόπιν αιτήσεως με συνημμένες γνω-ματεύσεις  του θεράποντος ιατρού και όσες επιπλέον απαιτούνται.