ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

1η εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης των 2 κτιρίων του ΕΔΟΕΑΠ

ΕΓΚΡΙΣΗ   ΑΔΣ  14/26.3.2008

Αθήνα  26-2-2008

Πρoς Πρόεδρο και μέλη ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ΔΣ για την πορεία εργασιών της Επιτροπής  Αξιοποίησης  των 2 κτιρίων ΕΔΟΕΑΠ

Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Το ΔΣ του Οργανισμού ενέκρινε με την από 7/12/2007 απόφαση του την εισήγηση των συναδέλφων Π.Τσούτσια, Ελ.Σπανοπούλου και Αργ.Δεμερτζή   για την αξιοποίηση  του υπάρχοντος και του παλαιού κτιρίου ιδιοκτησίας ΕΔΟΕΑΠ και συνέστησε ανοικτή επιτροπή εργασίας αποτελούμενη από τα τρία ως άνω μέλη και την συνάδελφο Αγαθή Κυρίτση καθώς και όποιο από τα άλλα μέλη του ΔΣ θα ήθελε να ενισχύσει με τη δουλειά του την επιτροπή αυτή.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης του ΔΣ για το θέμα καταθέτουμε σήμερα σημείωμα για συζήτηση και είμαστε στη διάθεση όλων σας για όποια σχετική διευκρίνηση.

Η Επιτροπή συνεδρίασε 7 φορές, στις 5 από αυτές με συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων τη γνώμη, τη συνεργασία και την εργασία των οποίων πάντα θα επιδιώκει.

Τις 4 από αυτές εργάστηκε με την παρουσία του αρχιτέκτονα –μηχανικού κου Γαρ. Λαχανά, ως ειδικού συμβούλου μας για το έργο αυτό. Λάβαμε υπ’ όψιν τους βασικούς άξονες της αρχικής από 4/12/07 εισήγησης και εργαστήκαμε  στις εξής κατευθύνσεις:

 • Δημιουργία νέου σύγχρονου ΦΘΠ.
 1. Δημιουργία θεραπευτικού γυμναστηρίου για τα μέλη  μας   και  Οne Day Clinic  ODC.
 2. Μεταφορά  υπηρεσιών που δεν έχουν επαφή με ασφαλισμένους.
 3. Δημιουργία Αρχείου και Αποθηκευτικών χώρων.
 4. Πιθανή ενοικίαση των χώρων που απομένουν.

Γνώμονας και άξονας του  σκεπτικού μας  ήταν και παραμένει  ένα ευέλικτο  σχέδιο μεταφοράς με λογικό ελεγχόμενο προς τα κάτω κόστος εργασιών που δεν θα διαρκέσουν πολύ και δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών και τη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας.

 • Ο  Γεν. Γραμματέας Παν. Τσούτσιας ανέλαβε το έργο ενημέρωσης των υπηρεσιακών παραγόντων και τον συντονισμό λειτουργίας της Επιτροπής.
 • Η πρόεδρος ΤΥΠ  Ελ.Σπανοπούλου τα ζητήματα λειτουργίας ΦΘΠ και Γυμναστηρίου.
 • Ο αναπληρωτής ΓΓ Αργ.Δεμερτζής στο ζήτημα της ODC σε συνεργασία με την δρ. Β.Σιατερλή όπως προβλεπόταν από την αρχική εισήγηση.
 • Το μέλος της Επιτροπής ΤΥΠ σ. Αγαθή Κυρίτση τη διερεύνηση  και μελέτη του χώρου για το ζήτημα ενοικίασης/εκμετάλλευσης των υπόλοιπων χώρων του κτιρίου της Ορμηνίου.
 • Μετά την πρώτη συνεδρίαση κατανομής εργασιών ακολούθησε ενημέρωση των υπηρεσιακών παραγόντων (μετείχαν κυρίως οι κκ Χρήστου και Μουστακαλής ) και στη συνέχεια συνάντηση με τον κο Λαχανά και ενημέρωση του.
 • Η Υπηρεσία κατέθεσε το αρχικό σχέδιο-πρόταση μεταφοράς, όπως  είχε αρχικά ζητηθεί (Επισυνάπτεται).
 • Οι σ. Σπανοπούλου και Κυρίτση επισκέφθηκαν ΦΣΘ και  γυμναστήρια διαφόρων μεγεθών και δυνατοτήτων προκειμένου να διαμορφώσουν εικόνα σύγχρονων εγκαταστάσεων και ενημέρωσαν την επιτροπή.
 • Ο σ. Δεμερτζής συνεργάστηκε με την κα Σιατερλή από την οποία μέσω του διευθυντή ζητήθηκε να καταθέσει πρόταση για τις ανάγκες και τις προδιαγραφές  δημιουργίας μιας ODC  μονάδας που θα φέρει πραγματικά μπροστά τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ (Επισυνάπτεται)
 • Η σ. Κυρίτση επεξεργάστηκε σχέδιο επιστολής και λίστα αποδεκτών (Επισυνάπτονται)
 • Ακολούθησε δεύτερη πολύωρη συνάντηση με κο Λαχανά και έγινε επιτόπια επίσκεψη στο χώρο.

Διαμορφώθηκε έτσι η εξής εικόνα:

Με την μεταφορά των προτεινόμενων υπηρεσιών και με πρόβλεψη στο σχέδιο που καταθέτουμε σήμερα στο ΔΣ:

 • στο παλαιό κτίριο παραμένουν κενοί προς αξιοποίηση οι όροφοι 3, 4 και 5 συνολικού εμβαδού 450 περίπου τμ.
 • Η μονάδα ODC δεν μπορεί να δημιουργηθεί στο παλαιό κτίριο καθώς  αποτελεί τριτοβάθμια περίθαλψη και επιστημονικά απαιτείται να βρίσκεται άμεσα συνδεδεμένη  και εξοπλισμένη με χώρους  ιατρείων και νοσοκομείου.
 • Προβλέπεται όμως και είναι δυνατή η  δημιουργία ODC στο κτίριο της Ηριδανού γεγονός που θα αναβαθμίσει όλες τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες.
 • Υπάρχει δυνατότητα για τη δημιουργία θεραπευτικών λουτρών στο κτίριο της Ορμηνίου.
 • Προβλέπεται χώρος για την κάλυψη της ανάγκης δημιουργίας της πρώτης Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΔΟΕΑΠ. Συνοπτικά:

ΚΤΙΡΙΟ ΗΡΙΔΑΝΟΥ

 • O 6ος όροφος της Ηριδανού ορίζεται ως χώρος Διοίκησης.
 • ο 5ος Διεύθυνσης με την αναγκαία αναβάθμιση του Αρχιάτρου  ως διευθυντικού στελέχους του Ταμείου μας και την κατά κοινή ομολογία απαραίτητη παραμονή στον όροφο του Τομέα Ασφάλισης.
 • Ο 4ος φιλοξενεί την ODC  με τη μεταφορά του χειρουργείου και το πλήρες Οδοντιατρικό Τμήμα που εμπλουτίζεται με οδοντοτεχνικό εργαστήριο με στόχο να πιέσει προς τα κάτω το κόστος των οδοντοτεχνικών εργασιών σε τρίτους, ύψους σήμερα ετησίως 56.546€ για ΕΔΟΕΑΠ και 163.117€ για τα μέλη μας (στοιχεία για το 2007)
 • Ο 3ος όροφος Ιατρείων με τη μεταφορά σ αυτόν του καρδιολογικού και του γυναικολογικού καθώς και την απολύτως αναγκαία  μεταφορά από αυτόν του παιδιατρικού
 • Ο 2ος όροφος Εργαστήρια
 • Στον 1ο όροφο διαμορφώνεται αίθουσα συναντήσεων σεμιναρίων χωρητικότητας 170 ατόμων, διπλό  Παιδιατρικό ιατρείο και χώρος δημιουργικής αναμονής παιδιών.
 • στο ισόγειο ο νυν χώρος ΦΘΠ διαμορφώνεται σε χώρο Κοινωνικής Υπηρεσίας ΤΥΠ και αρχείο του. Οι λοιπές υπηρεσίες παραμένουν ως έχουν.

ΚΤΙΡΙΟ ΟΡΜΗΝΙΟΥ

 • 5ος, 4ος και 3ος  προς αξιοποίηση.
 • 2ος μεταφορά  Εσωτερικού Ελέγχου, βοηθού Γενικού Διευθυντή (πρόβλεψη λόγω αναμενόμενης συνταξιοδότησης του κου Φιλ.Χριστόπουλου) Τομέων Οικονομικού, Διοικητικού, Μηχανοργάνωσης, και αίθουσα συσκέψεων εργασίας (Εξελεγκτική, έλεγχος υπουργείου κλπ).
 • 1ος θεραπευτικό γυμναστήριο από 9πμ έως 9μμ.
 • Ημιόροφος  Αρχεία, Servers και Αποθηκευτικοί χώροι.
 • Ισόγειο είσοδος Α από Ορμηνίου Υποδοχή, φύλαξη, τηλεφωνικό κέντρο, καφενείο.
 • Ισόγειο είσοδος από Σισίνη με ράμπα για ΑΜΕΑ σύγχρονο ΦΘΠ  5-6 θέσεων με όργανα, λουτρά  γραφεία ιατρού, φυσικοθεραπευτών, γραμματείας και υποδοχή.
 • Υπόγειο γκαράζ 25 θέσεων.

Για όλα τα παραπάνω εύγλωττο είναι το διάγραμμα που κατατίθεται για ενημέρωση σας σήμερα  ( επισυνάπτεται ) και με βάση το οποίο ο κος Λαχανάς σε 10 ημέρες περίπου  ανέλαβε να καταθέσει στην Επιτροπή τη σχεδιαστική πρόταση για παρατηρήσεις- διορθώσεις. Στην περίπτωση που αυτό εγκριθεί θα ακολουθήσει σε εύλογο χρόνο  κατάθεση προμελέτης υλοποίησης όλων των ανωτέρω , με αρχικό προϋπολογισμό ώστε το ΔΣ να έχει  εικόνα της τάξης μεγέθους για το κόστος , καθώς και χρονοδιάγραμμα του έργου , με τις εργασίες στο παλαιό κτίριο να προηγούνται  και αυτές στο νέο κτίριο να ξεκινούν μετά τη μεταφορά των υπηρεσιών στην Ορμηνίου.

Παράλληλα τα μέλη της Επιτροπής θα συνεργαστούν με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες  και εδώ ζητείται η συμμετοχή του Ταμία σ. Ν. Δουλαβέρη ώστε να αναλογιστούν  τα  πάγια και λειτουργικά έξοδα που προκύπτουν από τις προτεινόμενες ετήσιες δαπάνες  ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα προκείμενου να ληφθούν οι ορθότερες για τον ΕΔΟΕΑΠ και τους ασφαλισμένους μας αποφάσεις . Σχετικές οδηγίες έχουν ήδη  δοθεί και σύντομα θα έχουμε τα στοιχεία ώστε να συνυπολογιστούν στο κόστος του έργου  στην απόσβεση των εξόδων σε βάθος χρόνου και κυρίως στην τάξη μεγέθους της επιχειρούμενης αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών στα μέλη μας.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει στο ΔΣ  την οργάνωση προγράμματος συγκεκριμένων ενεργειών που θα διασφαλίσουν από την πρώτη στιγμή την πλήρη διαφάνεια σε κάθε ενέργεια της και κάθε απόφαση του ΔΣ σχετική με το έργο (ανακοινώσεις στον Τύπο, σε ασφαλισμένους, στο site κάθε ενεργείας για το θέμα). Υπεύθυνη  γι’ αυτό προτείνεται η σ. Αγαθή Κυρίτση ενώ όλα τα μέλη θα πλαισιώσουν τον γγ Παν.Τσούτσια, στις αρμοδιότητες του οποίου, σύμφωνα με το Καταστατικό ανήκει το έργο. Θα ακολουθήσει, μετά τη σημερινή μας απόφαση, πρόταση της Επιτροπής για τον τρόπο και τη διαδικασία ανάθεσης καθώς και για τον ορισμό ενός απολύτως απαραίτητου  project leader  για την οργάνωση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση του έργου.

Στον ορίζοντα μέχρι τη ΓΣ του Μαΐου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η προμελέτη και ο προϋπολογισμός ώστε το έργο να προκηρυχθεί ή  ανατεθεί ή εκτεθεί σε διαγωνισμό, ότι αποφασίσει το ΔΣ,  με ή χωρίς τον κο Λαχανά, για την αμοιβή του οποίου σ’ αυτή την πρώτη φάση εργασίας ( μελέτη εφαρμογής ανακαίνισης των 2 κτιρίων)  η επιτροπή εισηγείται  να γίνει δεκτό το προτεινόμενο ποσό των 10000 ευρώ  (συνημμένη πρόταση )  ενώ για την αμοιβή του σε ότι αφορά στο  Β στάδιο της προμελέτης για τον σχεδιασμό, τεχνική περιγραφή τον  προϋπολογισμό και της εκδόσεως των σχετικών αδειών η επιτροπή θα εισηγηθεί χωριστά σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.

Τέλος, κρίνεται απολύτως αναγκαία η πρόσληψη εργοδηγού – επιστάτη του ΕΔΟΕΑΠ  για τις εργασίες στο παλαιό κτίριο αλλά και το υπάρχον, ατόμου με γνώσεις στις  οικοδομικές εργασίες και εργασίες συντήρησης και παρακαλείται ο διευθυντής να ενεργήσει  σχετικά.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
η επιτροπή ενήργησε με βάση τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του ΔΣ και θα συνεχίσει προσβλέποντας στη συνεργασία και τη βοήθεια όλων  καθώς απραξία  πέντε περίπου χρόνων είναι αδιανόητο να συνεχιστεί στο θέμα αυτό.
Είμαστε στη διάθεση όλων σας για κάθε σχετική διευκρίνηση και φυσικά θυμίζουμε ότι η Επιτροπή είναι ανοικτή για όλα τα μέλη του ΔΣ και διαρκής  μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Παν. Τσούτσιας  ΓΓ-  ΕΣΗΕΑ

Ελ. Σπανοπούλου πρόεδρος ΤΥΠ –   ΕΣΗΕΑ

Αργύρης Δεμερτζής, αναπληρωτής ΓΓ-  ΕΣΗΕΑ

Αγαθή Κυρίτση  μέλος Επιτροπής ΤΥΠ –  ΕΠΗΕΑ

Συνημμένα :

 • Αρχική πρόταση Υπηρεσίας ΕΔΟΕΑΠ
 • Εισήγηση δρ. Β. Σιατερλή για ODC
 • Εισήγηση  Δεμερτζή-Σπανοπούλου-Τσούτσια 4/12/07
 • Εισήγηση ΦΘΠ
 • Αποτύπωση πρότασης Επιτροπής από Σπανοπούλου Ιανουάριος 2008
 • Τελική αποτύπωση διαμόρφωσης πρότασης όπως περιγράφεται στο 26/2/2008 κείμενο της Επιτροπής που συζητείται σήμερα στο ΔΣ
 • Κατόψεις όλων των ορόφων και των δύο κτιρίων από αρχιτέκτονα κο Γερ. Λαχανά.
 • Πρόταση του για αμοιβή Α φάσης ( ΑΠ 2438/1960, 13/3/08).