ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 23/22-06-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

3

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ

4

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

6

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

7

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

8

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

9

ΑΙΤΗΣΗ   ΓΙΑ  ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

10

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

11

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

13

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 8/5/2009

14

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΟΕΑΠ

15

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

16

ΑΙΤΗΣΗ   ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

17

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

18

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

19

ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

20

ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

22

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ