ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 22/15-06-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

3

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ

4

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΤΥΠ (επανεξέταση θέματος και προτεινόμενες λύσεις)

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Σ.

7

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

8

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΟΕΑΠ

9

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (Διαγραφές μελών)

10

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ

11

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

12

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

13

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΗΤ 2ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2009

15

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

16

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

17

ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

18

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 8/5/2009

19

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

20

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ