ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 21/11-06-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

3

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ

4

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

6

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΤΥΠ (επανεξέταση θέματος και προτεινόμενες λύσεις)

7

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΕΝΩΣΕΙΣ

8

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1967-2009

9

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

10

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

11

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

12

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

13

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

14

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

15

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

16

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

17

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

19

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ

20

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

21

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

22

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

23

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ