Συνεδριάσεις έτους 2009

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 20/04-06-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ