ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 26/13-07-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ

3

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ

4

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

6

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

7

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

8

ΘΕΜΑΤΑ ΠΣΑΤ

9

ΕΚΘΕΣΗ Νο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

10

ΕKΘΕΣΗ Νο 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

11

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

13

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ SITE ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

14

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΥΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

15

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

16

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

17

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

18

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

19

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

20

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

21

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ