Συνεδριάσεις έτους 2009

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 25/06-07-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

3

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ

4

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

6

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

7

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009

9

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

10

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

11

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

12

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ

13

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3%

14

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ

15

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ (Ν. 2676/99)

16

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

17

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ

18

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΥΧΟΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ε.Τ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ

19

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

20

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

21

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ   α) ΕΤΩΝ 1999-2009 , β) ΕΤΗΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

22

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

23

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ SITE

24

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Σ.Ε.Υ.Ε ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

25

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

27

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ