Συνεδριάσεις έτους 2009

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 30/31-08-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1Επιστολή ασφαλισμένου 2.2Ενημέρωση για Κέντρο ΕΔΟΕΑΠ Αντιμετώπισης Γρίπης 2.3Επιστολή Δ. Μυλωνά και Α. Κυρίτση 2.4Προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού της γρίπης κατά τη σύσκεψη της αρμόδιας επιτροπής της 27ης Αυγούστου 2009

3

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ

4

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 2009 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ

6

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

7

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

8

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

11

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

12

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

13

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ

14

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

15

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ