ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 29/24-08-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ

3

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ

4

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

6

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

7

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

8

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

10

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

11

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

12

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΗΤ 3ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2009

13

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

14

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

15

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ