ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 35/29-09-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 . ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας. ΠΡΟΕΔΡΟΥ
3. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7ΜΗΝΟΥ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΤΙΑΣ 2010-2012
6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ
8. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
10. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
11. ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
12. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΗΤ Δ΄ΔΙΜΗΝΟΥ 2009
13. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
14. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
15. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008
16. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ