Συνεδριάσεις έτους 2009

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 34/28-09-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2 α. Ενημέρωση ΔΣ για αναβολή δίκης
2 β. Ενημέρωση ΔΣ για προεκλογικό υλικό υποψηφίων συναδέλφων
2 γ. Ενημέρωση ΔΣ για συνεδριάσεις Επιτροπών για Κανονισμό Υγείας Συμπληρωματικής Ασφάλισης και Ασφαλιστικό Ιατρών
2 δ. Ενημέρωση  ΔΣ για ανάθεση ελέγχου σε ΣΟΛ
2 ε. Αίτημα Εξελεγκτικής Επιτροπής για περισσότερες συνεδριάσεις
2 στ. Σχέδιο Επιστολής για εξυπηρέτηση συζύγων ασφαλισμένων σε Ιατρεία και Εργαστήρια του Οργανισμού
2 ε. Προκήρυξη θέσης αναπληρωτή Διευθυντή χωρίς όριο ηλικίας
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 01-01-10
8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ
9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
10. ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΟΣΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
11. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32/15-09-09 ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΛΟΓΩ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΥΚΥΨΑΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
13. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΙΗΕΑ κ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ