ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 33/21-09-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κα ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.α. Αιμοδοσία 13-10-09 και σε συνεργασία με ΠΣΑΤ
2.β. Απαίτηση ασφαλισμένου  για καταβολή χρηματικού ποσού (συνημμένη  επιστολή)
2.γ. Προμήθεια αντιγριπικού εμβολίου VAXIGRIP στις αρχές Οκτωβρίου
2.δ. Ενημέρωση για βαριά επέμβαση ασφαλισμένου μας στην Πανεπιστημιακή  Κλινική του Φραιμπουργκ της Γερμανίας
2.ε. Εντολή για δειγματοληπτικό έλεγχο στο ΤΥΠ σε μηνιαία βάση
2.γ. Υπογραφή επέκτασης συμβάσεως με EUROMEDICA με τιμές Προεδρικού  Διατάγματος
2.στ. Προεκλογικό υλικό υποψηφίων δημοσιογράφων στον ΕΔΟΕΑΠ
2.ζ. Δημοσιοποίηση ενεργειών Διοίκησης για συμβάσεις ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  και ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ CA ΜΑΣΤΟΥ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
6. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΔΟΕΑΠ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ   ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
9. ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ
10. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
11. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΤΙΑΣ 2010- 2012
12. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ
13. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ
15. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
18. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
19. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ELOPAK PLASTIK SYSTEM ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
20. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SINTRA ABEE ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
21. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ
22. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
23. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
24. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ