ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 32/15-09-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ

2.α. Ενημέρωση ΔΣ για μέτρα αντιμετώπισης πανδημίας γρίπης

2.β. Ενημέρωση ΔΣ για έργο μηχανοργάνωσης ΤΥΠ

2.γ. Ενημέρωση ΔΣ για υπογραφή συμβάσεων με όμιλο ΥΓΕΙΑ & ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

2.δ. Ενημέρωση ΔΣ για την πορεία έργου επιτροπών

  • Αγγελιοσήμου
  • Συμπληρωματικής ασφάλιση – μητρώο – άνεργοι
  • Κανονισμού ΤΥΠ
  • Προμηθειών

2.ε. Ενημέρωση ΔΣ για πορεία έργου κτηριακής αναβάθμισης ΕΔΟΕΑΠ

3.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ

4.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ

6.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 2007 ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ

7.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

8.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

9.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΤΙΑΣ 2010-2012

10.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

11.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

12.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

13.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

14.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15.

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

16.

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

17.

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

18.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

19.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ