ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 37/13-10-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.α. Ενημέρωση Δ.Σ. για νέο ωράριο Ακτινολογικού –Υπερήχων
2.β. Ενημέρωση Δ.Σ. για νέο ωράριο Φυσικοθεραπευτηρίου
2.γ. Ενημέρωση Δ.Σ. για περίπτωση ασφαλισμένης
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2009
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΤΙΑΣ 2010-2011
6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ
8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ