ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 36/12-10-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.α. Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΑΤΥΕ
2.β. Επιστολή ασφαλισμένου
2.γ. Έγγραφο ΠΟΕΣΥ σχετικό με καταχώρηση διαφημίσεων σε ιστοσελίδες
2.δ. Ενημέρωση με εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις
2.ε. Παροχή στοιχείων στο Υπουργείο Απασχόλησης
2.στ. Έγγραφο Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
6. ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
7. ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
8. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΑΑ ΓΙΟΥ
11. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
12. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
13. ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΕΧΩΙΔΟΣ
14. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
15. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
16. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
17. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΩΝ
20. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
21. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
22. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
23. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
24. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ