ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 45/30-11-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Επαναδιατύπωση απόφασης ΔΣ για εφάπαξ καταβολή αναδρομικών για προαιρετική ασφάλιση
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για Φυσικοθεραπείες ασφαλισμένης
2.3. Ενημέρωση για διαδικασία αποδοχής τιμολογίων Νοσοκομείων
2.4. Ενημέρωση ΔΣ για κωδικοποίηση αριθμού δραστηριότητας ΕΔΟΕΑΠ (Ν.Π.Δ.Δ – Ν.Π.Ι.Δ)
2.5. Ενημέρωση ΔΣ για εισφορές 3%
2.6. Ενημέρωση ΔΣ για σύνταξη προϋπολογισμού 2010
2.7. Ενημέρωση ΔΣ για αποτύπωση Οργανογράμματος ΕΔΟΕΑΠ και Ορισμός Προϊσταμένου Μηχανογράφησης
2.8. Ενημέρωση ΔΣ για Βιοπαθολογικές Επισκέψεις
2.9. Επανεκκίνηση Αρίθμησης Πρωτοκόλλου Οργανισμού
2.10. Ενημέρωση ΔΣ για αποχαιρετισμό Διευθυντή και Τομεάρχη Διοικητικού
2.11. Ενημέρωση ΔΣ για ωράριο Μηχανογράφησης
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΕΦ. ΕΞΠΡΕΣ
6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟ 2007
7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
8. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΙΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
10. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ
11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
15. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009
17. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ